Eva Večernice Zajícová: Cesta do Mexika a situace u nás a ve světě

50