Rudolf Špaček: Zaostřeno na stvoření

 

Volné pokračování povídek, kterými autor navazuje na svoji dřívější sbírku Střípky života. Přes humorně podané krátké příběhy ze života říší andělských lze vycítit hlubokou alegorií utváření vesmírných zákonů, které přesahují chápání a možnosti člověka. Opětovně tuto sbírku podtrhuje Juračkův vroucí a vytvarně procítěný vhled do samotné podstaty příběhů, který tak vede čtenáře k niterným úvahám o podstatě smyslu lidského bytí.

views: 233

Cena: 150.00 CZK

Poštovné: 71.00 CZK

Loading Aktualizuji košík...
LoadingAkutalizuji...
 Publikoval 13:20