Zář 152011
 

Jednoho dne jsem byl zabrán do studia starého Egypta a doslova hltal informace o stavbách pyramid, které jejich budovatelé nechali vystavět podle hvězdného rozpoložení nebe.

Každý kvádr na pyramidách má totiž svoje přesné místo, určení i úhel podle astrologických pravidel, takže jsou tyto monumenty obdařeny energetickou silou.

V tom mi přišlo na rozum, že obdobné stavby máme i u nás v Čechách, na Moravě, Slezsku a na Slovensku, aniž je oficiální věda zaznamenává. Pravdou však je, že svatá věda – magie, je tu s námi už od pradávna.

Začal jsem po ní pátrat, a jak jinde než v magické Praze, která je kolébkou mnoha legend a pověstí. S tímto místem je spojena celá řada věhlasných osobností, ať už je to slavný židovský myslitel, vědec, rabín a tvůrce oživlé sochy Golema Rabbi Löw, dále kouzelník Žito, alchymista císaře Rudolfa II. magistr Kelly, císařský astrolog Tycho de Brahe, alchymista, jenž se měl spolčit s ďáblem – dr. Johann Georg Faust, první český arcibiskup Arnošt z Pardubic, nebo jeden z největších českých panovníků – český král a římský císař Karel IV., který vytvořil z Prahy centrum římské říše.

Mimo jiné zde položil 9. července 1357 v 5 hodin a 31 minut z důvodu odpovídající příznivé konstelace (konjunkce Slunce se Saturnem) základní kámen pozdějšího Karlova mostu.

Datum současně odpovídá sledu lichých čísel od jedné do devíti a zpět, tedy 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Záhadné, co říkáte? A takových záhad skrývá Karlův most poměrně hodně, podobně jako třeba egyptské pyramidy.

Karlův most byl totiž vystavěn podle astrologických pravidel stejně jako monumenty egyptských faraonů. Proto vydržel tolik staletí. K jeho stavbě byly použity pískovcové kvádry a kameny, jež musely mít přesný rozměr a sklon.

Rovněž žloutek z vajec, který se přidával do malty, měl svůj smysl a celé dílo tak vyzařovalo mocnou energii a tvořilo jednolitý energetický prvek, který si žil svým životem.

Také sochy, které ho původně zdobily, nebyly vybrány náhodně. V současnosti je na něm těch původních už pomálu, protože byly postupem času rozebrány a rozmístěny na různých místech Prahy.

Zmíním i legendu o bájném českém knížeti Brunclíkovi, o němž se říká, že se vydal po smrti svého otce do vzdálených zemí, kde si vydobyl jako pravý statečný rytíř nejen úctu a čest, ale i právo vyobrazit na svém erbu lva namísto orlice.

Do Čech se vzápětí vrátil doprovázen lvem, jehož podle pověsti zachránil před drakem a který ho od té doby věrně doprovázel na jeho životní pouti. Přivezl s sebou i čarovný meč, který na povel stínal hlavy nepřátelům a porážel je.

A tady se opět dostáváme ke Karlovu mostu. Legenda totiž vypráví, že Brunclík zakopal tento zázračný meč v místech původního dřevěného mostu, který později nahradil Karlův most z pískovce a kamene.

Meč měl údajně později vyzvednout svatý Václav, a to v místě, kde jeho kůň devětkrát kopl kopytem do země. Meč prý svatému Václavovi pomohl zničit nepřátele českých zemí, v nichž následně zavládl klid, mír a láska.

Co se potom stalo s mečem, se neví. Zajímavostí ale je, že při opravě Karlova mostu po povodni v roce 1890 byl v mostovce řemeslníky skutečně objeven velký zrezivělý meč. Že by to byl Brunclíkův čarovný meč?

Z toho vidíte, kolik záhad skrývá Karlův most a jeho magie, která nás doprovází při každém kroku po této národní památce. Smutné však je, co s tímto skvostem před nedávnem provedli stavebníci, kteří bez respektu k tradičním technikám a astrologii, s jejichž pomocí byl most postaven, ublížili jeho magické síle.

Nechali z mostu například odstranit a rozdrtit na prach 240 pískovcových kamenů a poničili tak rukopis všech předchozích restaurátorů, kteří se snažili co nejvěrněji zachovat jeho ráz.

Nebyl rovněž proveden historický průzkum Karlova mostu, z čehož policie dokonce obvinila šéfa pražských památkářů a pro zastavení oprav se vyslovily pod peticí tisíce lidí. Také se tu kvůli tomu demonstrovalo.

Protestovalo i UNESCO, jež vyslovilo politování nad zfušovanou opravou. Přestože se za to Česká republika omluvila, je už na vše příliš pozdě. Část kouzla Karlova mostu se vytratila.

Z toho plyne ponaučení, že bychom měli při opravách takových památek více dbát záměrů původních stavitelů, kteří s vážností přihlíželi k posvátným vědám, jako je astrologie či numerologie, podobně jako to dělal český král a římský císař Karel IV.

Neměli bychom národním památkám novodobými technologiemi ubližovat, ale více sdílet radost z jejich jedinečnosti. Navíc, když je máme doma a nemusíme za nimi třeba až do Egypta.

Více si jich proto všímejte a studujte jejich historii a energie. A co je hlavní – neberte na lehkou váhu, jako novodobí stavebníci, sílu magie, která dokáže po zásluze narušitele energií potrestat. Nikdo jí totiž neunikne…

Josef Allan Nývlt, jasnovidec a kartář
Publikováno v časopisu VE HVĚZDÁCH

 Publikoval 8:50

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.