Zář 142011
 

Jak přežít rok 2011? Dříve než začnu odpovídat na tuhle otázku a rozebírat postavení planet v roce 2011, dovolím si připomenout dávné proroctví Michela Nostradama * 14. 12. 1503 – 2. 6. 1556 Saint Rémy, který popsal světové dějiny na tisíciletí dopředu a ve svých předpovědích zmiňuje ještě rok 7000.

Tvrdí se, že jeho předpovědi jsou důležité zvláště pro generace žijící v letech 1615 – 1655, 1915 až 2015, kolem roku 2550 a 2700 – 3080. Své předpovědi však zakódoval do veršů, které se většinou podaří rozšifrovat až po uskutečnění události.

2010 – „Čtyři nájemní vrahové – strašlivá válka nastane. Velký nepřítel lidského rodu. Bude ještě horší ten děd – jedenáctka zplodí dvě války. Železem, ohněm, vodou – krvavé a nelidské.“

2011 – „Mezi Iónskými kuchyněmi – nebezpečná příprava. Bude břemenem okolojdoucí pohrobek. V horách to nejhorší jde kolem bez zatížení. Bradatými nepozorován – na trůnu se raduje vévoda z léčky.“

2012 – „Mezi nízkými – nezbytnost znovu koupených zvířat. Jeví se deset – vedeno k vítězství ve větru dvou politické ligy. Schovaní vojáci řídí hrozivé zbraně. Ne daleko čas vyzkoušení proti pólného města.“

Vyhlídky tedy nevypadají optimisticky, nicméně strašlivé války byly už předpovězeny mnohokrát, například na roky 1999 a 2001.
Nyní se podívejme, co se v roce 2011 bude dít s našimi čtyřmi nejvzdálenějšími planetami, které zrcadlí zásadní dění na Zemi.

Planety se staví do zneklidňujících postavení kolem 28. 6. 2011, kdy bude ve vzájemném konfliktu 7 planet z 10.

Nejsilnější postavení má Neptun ve znamení Ryb, kdy bude ve svém domovském znamení, proto si myslím, že v tu dobu bude mít vodní živel největší sílu, která se zřejmě projeví v oblastech kolem Nové Guinee a aljašského zálivu.

28. 6. 1914 je datum, které je pokládáno za začátek 1. světové války, tehdejší postavení planet však zdaleka nebylo tak konfliktní jako má být v roce 2011.

Dlužno dodat, že během roku 2011 bude v nebezpečném aspektu Pluto  s Uranem, obě planety však budou v retrográdním (zpětném pohybu) a do přesného aspektu bude zbývat mezi červencem a zářím pouhý 1 stupeň.

Přesný aspekt tyto planety vytvoří až  24. 6. 2012, což si lze dát do souvislosti s Nostradamovými verši jako nebezpečnou přípravu na událost, která může dojít uskutečnění až v roce 2012.

Tento aspekt nazývám nebezpečným, protože Uran většinou přináší nečekané a nezřídka násilné události.

Pluto je v astrologii planetou, která přináší co do intenzity nejzásadnější změny, představuje vyšší moc, skryté struktury, podsvětí, vztahuje k otázkám života a smrti, porodnosti, představuje dav, masovost, fanatismus, zdroje, dluhy, mocenský aparát.

Vysoké finanční částky
Pluto byl objeven až v roce 1930 a v roce 2006 byl ze seznamu planet vyškrtnut, avšak jeho vliv v individuálních horoskopech je natolik zřetelný, že ho nelze neuvažovat. Jeho oběh trvá 245 let, je nejpomalejší planetou, proto je jeho působení nejintenzivnější.

Mezi další vlastnosti Pluta rovněž patří i to, že obnovuje dávno zapomenuté, starou historii. Nyní se nám Pluto ukázalo v souvislosti se světovou finanční krizí, kdy v minulém a letošním roce vytvářel negativní aspekty se Saturnem.

Aspekty Pluta se Saturnem často provázejí válečné konflikty i teroristické útoky, například 11. 9. 2001 v New Yorku byly Saturn a Pluto na dva stupně od opozice. V roce 2011 se však tato drsná dvojice z negativního aspektu rozchází. Znovu se potkají už v příznivém aspektu 27. 12. 2012.

Vraťme se však zpět k Uranu, planetě svobody, volnosti, pokroku, komunikace, elektřiny, kolektivizace, techniky a také bychom mohli říci vládce větru.

Jeho aspekty většinou přinášejí nečekané a překvapivé události, jež přicházejí „přes noc“. V tradiční astrologii je však považován za škůdce a bohužel bývá v aspektech také u teroristických útoků.

Abychom pochopili energii Urana, podívejme se, jak se projevuje, když má na nebi největší sílu ve svém domovském znamení Vodnáře. Tam pobýval v letech 1996 – 2003, která považuji za dobu největšího rozmachu komunikace.

Z tohoto období má patrně většina z nás vedle občanského průkazu i mobilní telefon a e-mailovou adresu, což bylo před tím těžko představitelné. Do tohoto období rovněž spadá i jeden z nejtěžších teroristických útoků. Uran obíhá slunce 84 let a před tím byl ve Vodnáři v letech 1912 – 1919… 1. světová válka a VŘSR.

Energie Pluta a Uranu se tedy blíží do vzájemného konfliktního postavení, při němž se dají očekávat bleskové ztráty, pády mocenských struktur a aparátů, pády letadel nebo kolaps letecké dopravy a dopravy vůbec, protože Pluto v Kozorohu upozorňuje i na podzemí.

Také internet a mobilní sítě čekají změny. Na druhou stranu lze očekávat návrat ke starým „zapomenutým způsobům“ komunikace i dopravy, rovněž převratné vynálezy a zásadní změny v dopravě. Z lékařského hlediska se dá očekávat zdokonalení v umělém oplodnění, novinky v léčbě vředovitých a nádorových onemocnění.

Pohlédněme do historie, minulá kvadratura (aspekt 90 stupňů) mezi Plutem a Uranem proběhala v letech 1932 –  1934.
Metro v Moskvě (část 1932 – 1935: Výstavba). Protikuřácké tažení v nacistickém Německu, v letech 1932 – 1935 vedla Bolívie válku s Paraguayí.
Květen 20. – 21. května – Amelia Earhartová se stala první ženou, která sama přeletěla severní Atlantik. S letounem Lockheed Vega. 29. června – parazitní stíhací letoun Curtiss F9C Sparrowhawk poprvé přistává na vzducholodi USS Akron.

Česko 1932
3. ledna výbuch na dole Nelson v Oseku u Duchcova stál život 144 dělníků.
22. ledna se přívrženci Národní obce fašistické pokusili o fašistický puč.
16. února byla sepsána Malá dohoda mezi Rumunskem, Jugoslávií a tehdejším Československem.
28. února – vrchol nezaměstnanosti v Československu. Zprostředkovatelny práce evidovaly 920.182 nezaměstnaných. Odhaduje se, že skutečný stav byl až o třetinu vyšší.
21. března – Zákon o půjčce práce, mající krýt rozpočtové schodky během hospodářské krize.
9. června – schválen zmocňovací zákon, dávající vládě mimořádné pravomoci v hospodářské oblasti.
První ovocný jogurt byl vymyšlen v Radlické mlékárně na Smíchově.
Byla zahájena stavba Letiště Praha – Ruzyně.

Svět 1932
30. ledna německý říšský prezident Hindenburg jmenuje Hitlera kancléřem.
27. února požár Říšského sněmu v Německu.
24. března počátek vlády národních socialistů v Německu.
17. května založena norská fašistická strana Nasjonal Samling.
26. května vzniklo v Německu Gestapo.
20. července je podepsán Říšský konkordát mezi Německou říší a Svatým stolcem.
14. října – Německo vystoupilo ze Společnosti národů.
26. prosince dopadl na území Ruska meteorit známý jako Pěrvomajskij posjolok.
Erupce sopky Vesuv v Itálii.
Byla podepsána konvence o právech a povinnostech států v Montevideu v Uruguayi.
Obě meklenburské země se staly součástí Německa.
4. dubna – vzducholoď amerického námořnictva USS Akron havarovala během bouře, 76 ze 79 členů posádky zahynulo.
10. října – Boeing 247 společnosti United Airlines je zničen bombou nad Chestertonem v Indianě v USA. V prvním ověřeném případu civilní letecké sabotáže zahynulo všech 7 lidí na palubě.
15. října – je poprvé spuštěn motor Rolls – Royce Merlin.
31. října – je založena letecká společnost Air France.

Nyní pojďme k dalším planetám (svět 2011)
V lednu vytvoří Jupiter konjunkci s Uranem ve znamení Ryb. Jupiter je v astrologii pokládán za planetu rozvoje, dalekých cest, vyššího učení, dogmatismu, šlechty a zákona. Jupiter dává i bere, a také slibuje.

V kombinaci s Uranem se dá očekávat přijetí nových zákonů, rovněž skandály v zákonodárství, změna podmínek pro vzdělávání a sport. V podmínkách pro vzdělávání by mělo dojít k větší samostatnosti a svobodnějšímu přístupu k informacím, větší zájem o dálková studia.

Dále způsobí škody, které mohou dopadnout na královské nebo šlechtické rodiny, změny v zákonech vztahující se k chemii a lodní dopravě. Z finančního hlediska přijde spíše chudoba a vzápětí hledání rychlých a nesystémových řešení.

V únoru bude Jupiter ve znamení Berana vytvářet negativní aspekt s Plutem, což může vést k zadlužování a nezákonným půjčkám. Také tlak skrytých a mocenských stuktur na zákonodárství, rovněž tak neklid v hlubinách, tedy sopečnou činnost, rozsáhlé požáry, omezení, tj. zpomalení na dalekých cestách přírodními vlivy a zásahem „vyšší moci“, zřejmě se objeví i „nebezpečné potraviny“.

V březnu vstoupí Uran opět do znamení Berana, kde už pobýval několik měsíců v roce 2010 a tím se dění znovu zrychlí. Uran pobývá v jednom znamení zhruba 7 let. Naposledy byl v Beranu v letech 1927 – 1934, 1843 – 1850.

A znovu pohled do historie:
1847
Kníže Camill Rohan zahájil stavbu kamenné rozhledny Štěpánka na vrchu Hvězda v Krkonoších.
Italský chemik Ascanio Sobrero objevil nitroglycerin.
Libérie získává nezávislost.
Občanská válka ve Švýcarsku.
1848
Revoluce v roce 1848 zasahuje většinu Evropy. Ve Francii je vyhlášena druhá republika.
Švýcarsko mění státní uspořádání z konfederace na federaci.
20. ledna – Dánský král Frederik VII. oznámil zavedení konstituční monarchie.
24. ledna – První nález zlata v Kalifornii, počátek kalifornské zlaté horečky.
24. února – Karel Marx a Bedřich Engels zveřejnili Komunistický manifest.
18. března – Ve Vídni přijal císař Ferdinand I. Dobrotivý petici, která shrnovala požadavky českého lidu. Ve většině těchto bodů požadavkům lidu vyhověl a výsledkem bylo mimo jiné i odebrání politické i jiné moci vrchnosti. Zavedením těchto občanských práv a svobod postupně vymizela ze slovníků lidí slova vrchnost, poddaní, panské, feudál, desátek či robota a byla nahrazena slovy novými, do těch dob neznámými: národní garda, volby, volební právo, poslanec, svoboda tisku, městský úřad, ale také berní úřad, finanční stráž a veřejný soud.
23. března – Založeno Otago na Novém Zélandě.
2. června – Všeslovanský sjezd v Praze.
12. až 17. června – Vzpoura v Praze, barikády a boje, byla potlačena.
6. července – Sedlák, řezník a uzenář Georg Schicht z Rynoltic obdržel živnostenské povolení k výrobě mýdla a založil poté svůj podnik, vyrábějící „mýdlo s jelenem“ – z dnešní firmy Setuza.
7. září – Císař Ferdinand I. Dobrotivý podepsal zákon o zrušení poddanství.
11. září – V Petrohradě se koná svatba velkoknížete Konstantina Nikolajeviče Romanova a princezny Alexandry Sasko-Altenburské.

1849
v Čechách je 1678 lékařů a ranlékařů.

Léta 1927 – 1934 není třeba asi znovu připomínat, v této době byla hospodářská krize, rekordní nezaměstnanost a politické nepokoje.

Co tedy očekávat od Urana ve znamení Berana v roce 2011?
Svět bude mít zřejmě tendence zmenšit rozdíly mezi bohatými a chudými, ani to nemusí být v důsledku dělnických nepokojů. O své si může říct příroda, která, zdá se, nastartovala sebeozdravný proces.

I tak nebude nouze o rebélie a demonstrace z nejrůznějších důvodů. Máme 22 let po sametové revoluci a zřejmě se blíží období dalších bouřlivých protestů.

Uran je planeta, která působí rychle a nečekaně, proto budeme sahat po různých rychlých řešeních svých situací. Uran bude mít tendenci vynést rychle na světlo zrozence ohnivých znamení (Beran, Lev, Střelec). V roce 2011 mohou přelomové události očekávat ti, co se narodili v prvních pěti dnech svého znamení.

Koncem Března bude Jupiter v opozici se Saturnem
To mohou nastat spory v zákonodárství, zpomalený rozvoj, objeví se větší náchylnosti k onemocnění jater, krve a oporového systému, v ostrém kontrastu budeme vnímat úspěch s neúspěchem, jeden den nahoře, druhý den dole…

Začátkem dubna vstoupí na několik měsíců Neptun do svého domovského znamení Ryb a stane se tak planetou s dominantním vlivem.
Neptun bychom mohli nazvat planetou snů, vizí, iluzí, telepatie, umění. Zpravidla nemívá nic společného s materiálními úspěchy, ale dokáže vyvolat jak silnou euforii, tak i silnou apatii. Projevuje se nejvíce v rovině emoční a vládne vodě.

Tak jako v době, kdy byl nejsilnější planetou Uran (1996 – 2003), se náš svět zdigitalizoval, nyní by se mohl ztelepatizovat. Budeme zacházet s jemnějšími energiemi než doposud, v oblasti léčení bude sílit vliv přírodních léčitelů a lidí, kteří pracují s energiemi, jež nejsou vidět, ale člověk je může cítit. Zřejmě se budou tvořit různé spolky nebo sekty s vyznáváním jistého směru víry a životního stylu.

Neptun byl v Rybách: 1847 – 1861, 1684 – 1697, 1520 – 1534, 1356 – 1370, 1192 – 1206, objeven v roce 1846.

1194
Změna toku Žluté řeky.
Richard I. Lví srdce propuštěn ze zajetí Jindřicha VI.
1356
Karel IV. vydává Zlatou bulu Karla IV., zákoník, který platil ve Svaté říši římské až do roku 1806.
1357
27. března – Za účasti císaře a krále Karla IV. byl slavnostně otevřen hrad Karlštejn.
9. července – Karel IV. v 5:31 hodin položil základní kámen Karlova mostu v Praze.
Až do roku 1363 mor a hladomor v českých zemích.
1360
Mírová smlouva U Brétigny – snaha ukončit 100letou válku, Anglie však neplatila tribut.
1362
Založení univerzity v italské Padově.
Český hladomor (Hladová zeď na Petříně) až do roku 1362.
1367
V našich zemích se objevila epidemie neznámé choroby, snad chřipky.
Barcelonský židovský pogrom – kvůli údajnému znesvěcení hostie byli Židé vězněni v synagóze, tři z nich byli na královský příkaz upáleni.
1368
Nástup dynastie Ming v Číně. Svrhla mongolskou dynastii Jüan. Konec Velké Džingischánovy Mongolské říše.
1369
Tamerlán svrhnul chána Čagatajské říše.
Byla dostavěna Bastila v Paříži.

2011
Neptun je tedy vládcem Ryb a spolu se Sluncem je také druhým vládcem znamení Lva.
Čechy patří pod znamení Lva a snad právě proto je Praha ve světě považována za magickou, mystickou a duchovní centrum. V tomto směru můžeme očekávat také zvýšení významu či vlivu naší země.

Myslím, že během roku 2011 dosáhne nějaký český lékař „učenec“ světového uznání a vzroste naše hrdost na Česko.

Při pozici Neptuna v Rybách bývalo v historii objeveno zlato, například zlatá horečka v Kalifornii a nebo objevení zlata v Austrálii. Cena zlata tedy zřejmě zaznamená pohyb. Předpokládám i objevení nových nalezišť nebo dosud ukrytých „pokladů“.

Během roku 2011 vytvoří planeta Jupiter třikrát pozitivní aspekt (trigon 120 stupňů) s Plutem, což bych nazval jako příznivé podmínky pro rozvoj dávného „zapomenutého“ vědění.

Milan Fošnár, astrolog a kartář
Publikováno v časopisu VE HVĚZDÁCH

 Publikoval 9:50

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.