Zář 142011
 

Datum výskytu tohoto piktogramu zůstává nejasný, ale pravděpodobně se utvořil někdy koncem července či začátkem srpna. Exopolitika za ním vyrazila 9. 8. právě včas, neboť další den se obilí již sklízelo.

První mediální zprávu o tomto agrosymbolu přinesl internetový deník Blesk: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-ufo-a-zahady/156914/zahadne-kruhy-v-obili-se-objevily-i-v-praze.html a dostalo se mu přezdívky Galileovy měsíce Jupitera.

Tento obrazec byl složen celkem z pěti kruhů, z nichž největší měřil 33 metrů. Menší „měsíce“ pak měly rozměry: 3,3 m, 5 m, 10 m, 12 m. Může se skutečně jednat o zobrazení nějaké planety s jejími měsíci? Souvisí výskyt těchto kruhů v obilí se zdejší hvězdárnou?

V době naší návštěvy již největší polehlý kruh prorůstal travou. Zvláštností tohoto obrazce bylo jistě i to, že se nacházel přímo pod elektrickým vedením. Při měření kompasem jsme zaznamenali mírné odchylky kompasu, které po krátké době ustaly.

Obilí bylo velmi dobře a pravidelně polehlé, jen okraje se nám místy zdály trochu kostrbaté, což ovšem mohlo být zapříčiněno návštěvníky agrosymbolu.

Velmi blízko lokality výskytu tohoto obrazce se nachází nejen hvězdárna, ale v satelitním městečku i menhir, vyzařující velmi příznivou a léčivou energii. (Exopolitika doporučuje navštívit). menhir poblíž agrosymbolu v Dolních Chabrech.

Hvězdárna Ďáblice
Jelikož jsme při návštěvě piktogramu u Velkého Meziříčí zaznamenali na fotoaparátu jisté objekty, jejichž totožnost se nám nepodařilo s jistotou určit, rozhodli jsme se více fotografovat hlavně oblohu.

Protože, ať už tento agrosymbol vyšlapali lidé nebo má jiný původ, bylo by určitě zajímavé zachytit tyto objekty znovu. Po prohlédnutí si okolí jsme s napětím vyrazili prozkoumávat fotografie- a opět jsme nebyli zklamáni! Je třeba říci, že téměř nad místem výskytu piktogramu je i letecký koridor- ovšem posuďte sami, zda objekty na snímcích jsou letadla či nikoliv.

Jelikož jsme byli příjemně překvapeni, co vše se nám podařilo vyfotografovat, vydali jsme se do Ďáblic i v neděli 14.8. A opět tentokrát ještě více podivných objektů na fotografiích.

Tyto objekty se pravidelně objevují na fotografiích, ovšem často jsou velmi daleko a není možné stoprocentně určit, zda se jedná o disky. U této fotografie například je ovšem zcela zřejmé, že tyto objekty jsou diskovitého tvaru.

V době pořizování fotografií jsme žádné neobvyklé jevy ani objekty nepozorovali, a tak nezbývá než konstatovat, že pouhým okem se nedají zaregistrovat.

Závěrem: tento agrosymbol se nám zdál velmi zajímavý svou polohou a krásným souměrným položením stébel ve směru hodinových ručiček. Nejsme schopni s jistotou říci, zda těchto 5 soustředných kruhů nevyšlapali lidé.

Ovšem opět jsme si potvrdili, že „anomálie“ na fotografiích nejsou jen pouhou náhodou a určitě musíme vyvrátit vysvětlení jako ptáci či hmyz. Exopolitika se domnívá, že zachycené objekty mohou být jakýmisi scouty, monitorujícími prostor obilných kruhů.

O jejich původu, cíli a záměrech nechť si udělá každý čtenář názor sám. Zvýšený výskyt tohoto jevu dokládají fotografie nejen České exopolitiky, ale i ostatních lidí, kteří se přišli na obrazec podívat.

Ladislav Zelinka, Jan Frolík, exopolitika.cz

 Publikoval 9:33

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.