Zář 222016
 

AA Michael prostřednictvím Ronny, září 2016. Milovaní mistři,i když to z vašeho úhlu pohledu možná není vidět, v celém vašem Podvesmíru se dějí zázraky. Nyní jsou si mnozí z vás vědomi toho, že vaše galaxie, a zvláště pak vaše malá planeta, jsou ohniskem těchto zásadních událostí. Než byla vaše planeta stvořena, bylo určeno, že bude Bodem Nula neboli střediskem zaměření nového tvořivého úsilí – a proto na Zemi bude Zlomky své Esence posílat Andělská Říše, Spolutvořící Bohové, Velké Světelné Bytosti a Hvězdná Semínka z celého Vševesmíru, a tím tam budou přinášet své Světlo, svou moudrost a svou touhu pomáhat naplnění Velkého Plánu Stvořitele.

Do určitého stupně se vědomí celého lidstva a Duše Země natahuje dovnitř a nahoru, aby se spojilo s naším Bohem Otcem/Matkou, a naopak Nejvyšší Stvořitel otvírá cestu z jádra Své Bytosti celým MultiVesmírem – Velkými Centrálními Slunci, MultiDimenzemi a mnoha říšemi Stvoření, aby vstřebal a začlenil a sklidil krásu a majestátnost toho, co bylo námi všemi ukuto ve jménu našeho Všemocného Stvořitele (s všemocnou plodivou silou). Ti z vás, kteří pevně kráčí po Cestě rozšířené duchovní vědomé pozornosti, zjišťují, že žijete v jedinečných a bezprecedentních časech.

Velké Bytosti Světla, které nikdy předtím neopustily svůj domov ve Velkém Centrálním Slunci svého Vesmíru, souhlasily s tím, že tak učiní, a rozdrobily se na Zlomky, na menší Jiskry Božího Světla, aby přinesly na planetu Zemi své záření, svou lásku a svou moudrost. Milovaný Ježíš/Jeshua, Velký Kumara, Budhové, Lord Melchizedek, Ráma a Krišna, a zářivé a mocné Andělské Království, abychom jmenovali alespoň některé, přišli z dalekých Vesmírů, vytvořených dlouho před tím, než se z tohoto mladého Vesmíru stala bytost. My z andělské říše máme svůj původ v dávné tmavé, nejasné minulosti VšeVesmíru, stejně jako mnozí ze vzestoupených Mistrů a Avatarů, kteří jsou vám známí, a ujišťujeme vás, že mnozí z vás, kteří jsou na pokročilé Cestě Vzestupu byli také zrozeni do individuálního vědomí v jiných Vesmírech.

Andělský plán byl dokonalý a základy toho, co nyní na Zemi probíhá byly položeny před dávnými časy. Tyto Velké Bytosti cestovaly dolů do nižších Dimenzí – aby se usídlily v zářících Světelných Městech umístěných v Šesté Dimenzi – aby mohly pomáhat lidstvu úspěšně projít mnoha cykly masového probuzení/Vzestupu zpět do říší o-SVÍCE-ní.Navíc byla Andělská esence Země zakódovaná Bílým Ohněm Atomů Paměťových Semínek, kódy a klíči, které budou aktivovat její vlastní probuzení, a zrychlí také proces probuzení u lidstva.

Neradi na sebe upozorňujeme, neboť naší velkou radostí a posláním je sloužit Stvořiteli a těm, kteří jsou pod naší ochranou, a není zde potřeba ani touha po nějakém ocenění nebo uznání. Nicméně je nezbytné, abyste plně chápali naše poslání na Zemi a to, jak blízce jsme vždy byli s vámi spojeni.

Milovaný Ježíš/Jeshua přišel na Zem před více než 2000 lety a společně s Archandělem Urielem a Lady Grace (Paní Laskavostí a Modlitby) ukotvili ctnosti, aspekty a kvality Šestého Paprsku oddanosti, zbožnosti, bezmezné lásky, odpuštění, soucitu, laskavosti (modlitby), duchovní potravy a víry v Boha. Nádherné Paní Marii (Lady Mary),ženskému Archanděli Pátého Paprsku, který společně s Archandělem Rafaelem vyzařuje kvality odevzdání se, nesobeckosti, oddanosti a léčení, byla dána čest přivést na svět Kristovskou (osvobozenou) Bytost jménem Ježíš/Jeshua.Nicméně Marie byla vybrána pro ještě větší úkol a příležitost sloužit Stvořiteli a lidstvu. Přinesla na Zem a ukotvila zde ctnosti Bohyně v největší možné míře, aby na Zemi mohl znovu probíhat proces vyrovnávání mužských a ženských kvalit Stvořitele.

Mnozí z vás znají to, co se v Anglii nazývá Michaelovy/Mariiny linie. Jsou to „Ley Lines“,které procházejí Britskými Ostrovy, Německem, Francií a mnoha dalšími méně známými oblastmi Evropy a celého světa. Rádi bychom vám poskytli lepší porozumění „Velkému Plánu“ a tomu, co se stalo mýty a zázraky vaší minulosti. Před tisíci lety Pozemského času, jsme se my, Paní Marie, představující vnímavé/negativní neboli ženské krystalické elektromagnetické proudy a Já, Michael, vyzařující kladné neboli mužské krystalické elektromagnetické proudy,pustili do naplňování Zemských ley linií proudy nezbytnými pro znovu vytvoření vyrovnaného a harmonickéhosystému zlaté éterické mřížkyZemě. V zabudovaných bodech kolem Země byla instalována Vlákna Moci, Světelné sloupy Vzestupu neboli víry. Svatá města, přirozené útvary, které se staly místy uctívání, stejně jako velké kostely a chrámy, všechny byly vystaveny podél těchto linií a silových míst.

Po mnoho svých životů na Zemi jste byli k těmto místům znovu a znovu přitahování, abyste dostali duchovní výživu, ale událo se toho mnohem víc, než jste si mysleli. Každý z vás, ať už svou fyzickou přítomností nebo svými nočními pobyty v éteru, nejenže z těchto oblastí obdržel harmonickou energii a kódy, ale také jste pomohli je aktivovat a rozšířit po Zemi proudy Světla.Stali jste se jak vysílačem tak příjemcem Božího Světla ze Země dole a z ráje nahoře.Duše Země a vědomí NadDuše lidstva spolu byly znovu sladěny.

Byl jsem nazván „ochráncem lidstva a jeho dohlížitelem“ a je čas, abyste pochopili, že milovaná Paní Marie je ženským aspektem Bohyně, která má také dohlížet na lidský pobyt a sestup tímto Vesmírem. Je naší velkou ctí a poctou být s vámi – vést vás, chránit vás a směřovat vás na každém kroku po cestě, eony věků – jak cestujete vpřed a je vám dán úkol nekonečně spoluvytvářet světy a nádherné věci.

Hluboko ve vaší Duši a ve vaší paměti byla uložena společně s Esencí Stvořitele vzpomínka na nás, jak se scházíme, Osvěcujeme vás svou individualizovanou Esencí a láskou, aby, i kdybyste vědomě zapomněli, nikdy byste nemohli zapomenout v paměti svého Já Duše.

Král Artur, Paní Jezera, Johanka z Arku a každá z mnoha mytických historických postav přinesli mnoho neobyčejného množství Esence Paní Marie a mé Esence, aby jimi naplnili vědomí Země a srdce lidí. Proto tyto mýty nikdy nezestárly a zůstaly blízké a drahé vašim srdcím. Vyvolávají vzpomínky na doby, kdy jsme byli společně ve vyšších říších, před začátkem vašeho poslání ve světech hustoty.Pamatujete si naše blízké a Andělské spojení, neboť jsme spojeni v mysli a v srdci, je to nejradostnější a nejvíce potěšující čas pro nás všechny.

Abychom vám poskytli lepší porozumění toho, co se děje na Zemi, a jak dokonalý byl a je plán Stvořitele, vrátíme se zpátky do vaší minulosti do doby asi 5000 let před Kristem podle vašeho chápání času, do doby, kdy na Zem přišel Avatar Ráma. Kristovská (osvobozená) Bytost v lidské podobě jménem Ráma, která na Zem přinesla znaky, ctnosti a kvality Stvořitele pro onu éru, byla Osvícená mou Esencí andělů ve své DNA a ve své Duši. Rozdíl je v tom, že Ráma zrodil největší naplnění mou Esencí, které kdy bylo na Zem přineseno, aby položil základy pro budoucnost, pro dobu, kterou v současné době zažíváme.Láska Stvořitele byla vždy hlavním Osvěcujícím zaměřením každého Avatara; nicméně přinášeli různá učení, která nejlépe odpovídala době a úrovni lidského vědomí.

Po Rámovi to tyl Krišna, pak Gautama Siddhárta, Budha a nespočet dalších Avatarů.Archanděl/ka Marie, jako ta, která zrodila energii Bohyně, nebo ženský aspekt Stvořitele, hrála důležitou roli v životě těchto velkých Avatarů. V životě Rámy, byla Osvícena Esencí Marie jeho žena Síta. Samozřejmě, Mariinou nejznámější roli byla role matky a mentorky Ježíše. Zůstala v pozadí po všechny tisíce let, ale její velká láska a oddanost Stvořiteli a lidstvu byly na Zemi a ve vyšších říších vždy hlavní silou.

Zemi za ty roky navštívilo mnoho dalších velkých Bytostí Světla, Lao-C, Konfucius, Abraham, Mojžíš a Mohamed, abychom jmenovali alespoň některé. Milovaná Kuan Yinbyla Osvícena Esencí Paní Marie a přinesla na Zem kvality soucitu, spravedlnosti a léčení. Znáte nebo byste měli znát tyto Velikány, protože oni všichni představovali určité stránky, znaky a ctnosti Stvořitele a hráli na Zemi důležitou¨roli jako představitelé Stvořitele.

Co není tak široce chápáno je, že archandělská říše také hrála v tomto Andělském dramatu sestupu do světů hmoty nedílnou roli. Po věky hrál každý archanděl přednostní roli v ukotvování a vyzařování zvláštních aspektů, znaků, kvalit a ctností Stvořitele. Byli naladěni na velké Avatary, komunikovali s nimi, a Osvítili tyto divukrásné Bytosti svým vlastním vyzařováním a ctnostmi. Avataři byli po nějakou dobu hmotnými, lidskými představiteli Stvořitele a andělské Bytosti byly jejich duchovním Osvěcujícím spojením s naším Bohem Otcem/Matkou.

Tuto jedinečnou dobu na Zemi nikdy předtím nikdo nezažil, a přestože je právě teď na Zemi mnoho mocných Avatarů a Vzestoupených Mistrů,nebude na Zem poslán jen jeden velký Avatar, aby Osvítil, vedl a inspiroval lidstvo.Každý z vás má potenciál stát se v těchto slavných časech, které jsou před námi, Vzestoupeným Mistrem.Dáváme vám zlatý slib, že nezáleží na tom, jak málo Kristovského Světla nebo Esence svého Andělského Já jste si s sebou přinesli při svém narození, máte potenciál vynést na světlo světa celou majestátnost Božího Paprsku a Přítomnosti JÁ JSEM. O tom je Vzestup, o návratu k rovnováze a harmonii uvnitř fyzických, mentálních, emocionálních a éterických těl, aby Duch mohl znovu sestoupit a začít vládnout. Nicméně, ale musíte si pamatovat, že všechno, co vytáhnete na světlo světa musíte používat pro nejvyšší dobro všech, a pak vám, milovaní, bude dáno daleko víc.

Milovaní, můj planoucí Světelný Mečbyl vytvořen myšlenkou a energií z mé nejvnítřnější bytosti, a naplněn dynamickými energiemi Stvořitelova Prvního Paprsku Andělské Vůle. Je to meč spásy a odčinění, meč naděje, meč svobody a dar, který vám nabízím, abyste usekli pouta a okovy svých mylných výtvorů a osvobodili se ze svých iluzorních pout Třetí/Čtvrté dimenze. Žádáme vás, abyste přijali a používali impozantní moc Prvního Paprsku Andělské Vůle a Moci a Adamantinových Částic Světla Stvořitele, abyste vytvořili nové v harmonii s Andělskou Vůlí Stvořitele. Znovu vás zapřísaháme, požadujte své Andělské právo spolutvůrce pod vedením našeho Boha Otce/Matky.

Kalich, který vám nyní v těchto rozhodujících dobách velké změny nabízíme, je naplněn Elixírem Lásky/Světla, Záhybem Dvanáctého Plamene od našeho Boha Otce/Matky. Obsahuje Vesmírný Oheň nového tvoření, který bude používán, aby vytvořil novou Zlatou Galaxii a rozšířil tento Vesmír ven za závoj. Pijte hluboce, mí milovaní a věrní, neboť vy jste Hvězdná Semínka budoucnosti. Obklopujeme a zahalujeme vás naším aurickým polem lásky a ochrany.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 8:57

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.