Zář 092016
 

Milí přátelé, zatímco se připravuji na nový channeling, uvědomuji si, že jsem pevně ukotvena oběma nohama i svým celým bytím na Zemi. Na této nádherné a podivuhodné bytosti, která nás všechny nese. Vzpomínáte si, jak se dřív vždy zdůrazňovalo, že když se člověk zabývá duchovními tématy, musí se dobře uzemnit? Představovali jsme si, jak z našich nohou vyrůstají dlouhé kořeny do nitra Země, abychom neztratili fyzickou oporu.

Mysleli jsme, že existuje rozdíl mezi fyzickou a výše vibrující Zemí. Dnes, jak nám říkají duchovní přátelé, existuje jen jedna multidimenzionální Země, s kterou bychom se měli spojit. Je třeba to chápat tak, že se Země, Gaia, mění stejně jako my, postupuje na výše vibrující úroveň a my postupujeme s ní. Od Harmonické konvergence jde o to, abychom se s postupem zvyšující se energie prostě propojovali s měnící se Zemí. To znamená stále si uvědomovat toto spojení.

Uvědomujeme si jej většinou dobře a jasně, když jsme v přírodě. Protože však nemůžeme být pořád venku a zažívat toto spojení s přírodou, propojujeme se se Zemí, s Gaiou, v duchu tak, že na ni myslíme. Je mi stále jasnější, co Kryon míní, když na otázku, co je třeba dělat pro vzestup, rozšíření vědomí, říká: „Je to úplně jednoduché, mějte čisté srdce a čisté vědomí. Prostě se v duchu propojujte se svým vyšším já, ať jsi to ty, Země, já nebo někdo jiný. Udržujte si to ve svém vědomí.“ Buďme si tedy tohoto propojení stále víc vědomi. Je to nasměrování, které nám pomáhá mimo jiné být „multidimenzionálně“ uzemněni. Stačí si jen uvědomit, že je to vlastně jednoduché. Často si myslíme, že toho musíme pro transformaci hodně udělat. Abych si tuto prostou pravdu pořád uvědomovala, lepím si malé cedulky na počítač nebo je nechávám různě ležet, v autě, všude, kde se zdržuji. My určujeme naším nasměrováním, co, kdy a kde jsme.

Srdečně, Barbara Bessen

Jsem Gaia, bytost, kterou nazýváš Země. Jak je hezké smět zas vstoupit do tvého vědomí. Kdo jsem? Kdo jsi? Jsme od sebe odděleni? Ne, jsme JEDNO. Co děláš se mnou, děláš pro sebe, se sebou a pro mě. Při bližším pohledu to znamená, že všechno to dobré a všechno to zlé, které společně prožíváme, účinkuje na všechny. Mnoho lidí mluví o Zemi, jako bych byla něčím vzdáleným, něčím, co je mimo. Přesto jsme vždy JEDNO. Nikdo, kdo se na Zemi inkarnoval, nemůže například někam jít, aniž by to nemělo nějaký účinek. Bohužel to není známo mnoha politikům a lidem, kteří zaujímají významné pozice. Jsou přesvědčeni, že když budou se mnou experimentovat, když ovládnou mé cykly, nebude to nijak a nikomu škodit.

Důležité je pochopit, že stejně jako ty mám víc těl. Škody, které mně způsobují, nejsou jen v mém fyzickém bytí, ale i na mých dalších úrovních, které nemůžeš vidět. A to mnoho lidí neví, že se experimentuje i s výše vibrující Zemí. Ti, kteří vědomě opouštějí svá těla a konají na astrální a mentální úrovni, v ní mohou cíleně implantovat myšlenky a nápady, které účinkují na fyzické úrovni našeho bytí. To už bylo známo v pradávných dobách a dělo se to.

Dualita je v tomto vesmíru zapotřebí, abyste mohli sbírat zkušenosti. Jaké by bylo bytí bez dobra a zla? Nebylo by tím, co tvořiví bohové zamýšleli – totiž zakoušet se ve fyzickém bytí. Nyní kráčíme vstříc jiné době. Transformace přináší uvědomění. Mimo jiné i to, že pozemský majetek nepřináší naplnění, jaké člověk očekával. Peníze jsou podřízeny dualitě a odpovídajícím způsobem působí, někdy laskavě a dobře, někdy manipulativně a špatně.

Zkus si teď na chvíli uvědomit nebo ještě lépe představit si ve svém nitru, že jsme skutečně všichni propojeni. Lidé, zvířata a všechno ostatní je v mém bytí propojené, ať fyzicky, astrálně nebo mentálně. Je to jako pole v obrovském poli všeho, co je. Proto je i malý náznak lásky jako pole, které se všude vznáší a rozšiřuje. Proudy nenávisti, které někde vzniknou, jsou hned citelné v celém poli, které nás obklopuje. Senzitivní čtenáři mezi vámi to vědí. Stačí se jen otevřít, uvolnit, otevřít astrální zrak a už můžete vědět, kde se co právě děje. Můžete to vnímat a instinktivně vědět, jak to působí.

Transformuji se a vy kráčíte se mnou stejnou cestou, ať již vědomě nebo nevědomě, ať chtěně nebo nechtěně. Vracíme se do výše vibrujících úrovní. Tam, odkud pocházíme. Bereme si sebou všechny zkušenosti; jsou vzácným bohatstvím pro naše vyšší aspekty. Žádné zkušenosti se neztratí, transformují se a vetkají do nás. Současně ztratí svou dualitu. Budou to prostě zkušenosti, bez jakéhokoli hodnocení nebo souzení. Prostě zkušenosti. Vnímáš, jak se všechno spolu proplétá, jak věci, které se dějí ve vnějším světě, ztrácejí svou sílu, když je chvíli pozorně vnímáš? Dobro a zlo jsou dvěma stránkami stejné věci, a pozbývají nyní stále víc a víc svou sílu a obsah, prostě jen jsou.

Ty osobně stále víc vnímáš, jak se to, co se považuje za osobní a soukromé, začíná mísit se vším a se všemi. Už nebude existovat nic tajného, soukromého a osobního, co by ostatní nemohli vědět. Připustit tento poznatek není lehké, neboť jak se bude žít na Zemi, když všichni budou vědět, kdo kým je, co si myslí a jaké má cíle? Tuhle otázku si kladou mnozí. Možná teď v sobě vnímáš pocit strachu, studu nebo dokonce děsu? Tvá osobnost, tvé ego, se považuje za něco jedinečného a chce, aby tak s ním bylo i zacházeno. Je to ale skutečně tak? Správné je, že každý z nás je mimořádný, individuální, a přesto jsme vyjádřením vyššího Celku. Totiž toho Celku, který se vydal, aby se prožíval a zakoušel. Pokud postoupíme ještě o krok dál do multidimenzionálního bytí, o což usilujeme, pak se začnou množit synchronicity – i ve tvém životě. Mnoho věcí do sebe zapadne jakoby mávnutím kouzelného proutku. Je k tomu zapotřebí větší otevřenosti z tvé strany a důvěry. Také budeš častěji vědět, co si ostatní myslí, už tě nebudou moct klamat, obelhávat a manipulovat s tebou. Jaké by to bylo, kdybychom všichni byli otevření a dávali najevo naše prosby a potřeby? Pravděpodobně by všechno bylo mnohem jednodušší, protože bychom zaznamenali, že se svými přáními nejsme sami, že ti ostatní je mají také. Neboť navzdory individualitě mají všechny bytosti, které se tu zakoušejí a vyjadřují, stejnou potřebu být uznávány a milovány. Mám pravdu?

Hovořím tady o tom, že se blíží nová fáze, která nás brzy zastihne, kdy se začnou silněji projevovat a odhalovat některé multidimenzionální fenomény. Co můžeš udělat? Buď si prostě vědom sám sebe, že jsi jedním z mnoha aspektů božství, které se tu vyjadřuje. Při bližším pohledu si uvědomíš nebo najednou ucítíš, když budeš myslet na určité lidi, že vlastně všichni sdílíme jedno pole. Nic není oddělené. Jsi tím sousedem, který pije, tím smějícím se pekařem, tou kulhající dívkou, tím vraždícím teroristou, tím fanatickým fotbalistou, tím zkorumpovaným bankéřem. Jak vnímáš tento poznatek? Je ti to nepříjemné? Pak máš ještě před sebou práci s propouštěním. Doporučuji, abys meditoval nad těmito řádky. Zaobírej se jimi.

Nejsi lepší ani horší než my ostatní. Prostě jsi. Možná se usměješ nad poznatkem, že jsi božskou jiskrou, která se s mnoha ostatními prohání v pozemské polévce. Chceme společně vytvořit nový svět? Takový, který bude výše vibrovat, ve kterém už nebudeme muset nic skrývat, kde budeme vědět, že všichni mají podobné potřeby, kde bomby pokryje rez a všichni lidé se budou opět moct smát? Podej mi ruku, vnímej, že jsme JEDNO. Uvolni se a oprosti se od všech starostí. Vlastně žádné nemáš, které by byly skutečně důležité a zatěžovaly tvé srdce, že?

Jsem Gaia a jsem vždy na tvé straně …

Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2016/08/internet-channeling-august-2016.pdf pro www.novoucestou.cz

přeložila Jana S.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 8:31

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.