Zář 022016
 

AA Michael prostřednictvím Ronny srpen 2016. Milovaní: Jak se učíte vstupovat do vesmírných záznamů vyšších říší, začínáte rozšiřovat své vědomí vesmírného rodu, vesmírných předků. Proces znovusjednocení probíhá dobře, a proto mnozí Služebníci Světla nyní usilují o to, aby znovu získali zpět mnohé tváře své Andělskosti. Součástí našeho poslání je pomoci vám vzpomenout si na vaše Andělské dědictví, a také vám pomoci chápat, že ještě nikdy neuskutečněný proces lidstva je v současné době ve svém prostředku.

Mnozí z vás, Hvězdná Semínka Ukazovatelů Cesty přišli do tohoto života s více aktivovanými vibračními frekvencemi Paprsků (uvnitř Boží Buňky Diamantového Jádra), než mají ti, kteří stále fungují říších Třetí a nižší Čtvrté dimenze. Proto jste v posledních letech zažívali více„rozpuku Vědomé Boží pozornosti“. Když budete porovnávat poznámky o svých raných zkušenostech s ostatními, kteří jsou na Cestě, zjistíte, že během svého života máte podobné zkušenosti. Nyní jste si vědomi toho, že mnohé zázraky, inspirované myšlenky a prospěšné náhody nejsou pro průměrného člověka, který stále ještě je a funguje v pokroucených říších struktur víry kolektivního vědomí, běžné.

To, co nyní podstupujete, odvážná srdce, je přechod posledních stádií říše Čtvrté Dimenze. To, co se u mnohých z vás, kteří jste na „rychlé stezce procesu Vzestupu“, nyní objevuje, je to, že jste uprostřed vstřebávání a začleňování zbylých Stránek svého Vyššího Já v rámci Čtvrté Dimenze. To aktivuje mnoho vzpomínek a pocitů, jako kaleidoskop zážitků z vaší dávné minulosti ve vyšších říších. Posledních několik let vám předkládáme kritický proces, kterým musíte projít, abyste se dostali do naprogramovaného cíle– první podroviny Páté Dimenze.

Jak vstřebáváte a začleňujete čistší Zlomky svého Vyššího Já, získáte přístup k Vesmírným záznamům své minulosti, spolu s moudrostí nezbytnou k přechodu konečných úrovní hmotných rovin Čtvrté dimenze. Začínáte získávat záblesky toho, jak opravdu velkolepí jste ve vyšších říších. Také pomalu magneticky přitahujete do svého aurického pole pročištěné frekvence Pěti Vyšších Galaktických Paprsků, které obsahují Andělský Plán pro Věk Vodnáře. Navíc postupně začínáte vstřebávat svůj vlastní nový Andělský plán prostřednictvím Atomu Paměťového Semínka Kundalini, který je po mnoho vašich lidských životů uložen ve vaší Kořenové Čakře.

Zdůrazňovali jsme tuto skutečnost mnohokrát, že „váš současný život je jedním z nejdůležitějších životů, který jste kdy zažili od té doby, co jste přijali fyzickou loďku.“Vybrali jste si datum svého narození kvůli zvláštním astrologickým konfiguracím a energiím, které obsahovaly a promítaly – energie a kvality, které se zaměřovaly na síly a talenty, které jste měli zažít. Také byly zesíleny negativní myšlenkové formy / energie – ty, které byly ve vašich nižších čtyřech systémech těl nejvíce vyhozené z rovnováhy: ve fyzickém, emocionálním, mentálním a éterickém – myšlenkové formy nižších frekvencí, které vás udržovaly uvězněné v říších stínu iluze a omezení.

Vybrali jste si své rodiče, svou rodinu i ty, se kterými přicházíte do interakce během tohoto života, ze stejného důvodu – ty, kteří měli promítat nebo zrcadlit vaše kladné znaky, které jste potřebovali vstřebat, a také mnoho negativních povahových rysů, které potřebujete překonat. Všechny drahé Duše ve vašem životě jsou součástí velkého dramatu, který jste si vybrali, že ho v tomto životě zažijete – každý souhlasil, že bude hrát roli, která měla být snad oboustranně prospěšná. Zeptejte se sami sebe, jaké pozitivní povahové vlastnostivám vaši rodiče, vaše rodina, vaši partneři a děti promítají – pak přemýšlejte o negativních povahových vlastnostech, které zobrazují; v nich jsou lekce, které jste si stanovili, abyste je zažili, a snad, abyste z nich měli na úrovni Duše prospěch. Poučili jste se z vašich lekcí dobře? Vyzařujete více pozitivních nebo negativních povahových rysů, které vám ostatní zrcadlí? Považujte zkoušky a výzvy za příležitosti přeměnit jednou pro vždy všechny nerovnováhy, které vás drží od toho, abyste prošli bránou do nové reality Páté dimenze.

Vy a členové vaší rodiny jste si vybrali se sejít jako rodina, protože jste věděli, že vám to poskytne nejlepší příležitost vyvážit do rovnováhy vaše mentální a emocionální povahy.Cítíme, že nejdůležitější lekcí pro mnohé z vás je vědět, že si zasloužíte lásku a respekt, a že je čas začít si brát zpět svou moc.Lidé ve vašem životě vás nebudou respektovat, dokud se nenaučíte stanovit hranice a uspokojit své vlastní potřeby předtím, než se jim budete snažit pomoct. Nejste zodpovědní za růst Duše nikoho jiného než té své. Jak se učíte stanovovat hranice a brát si zpět svou sílu, zjistíte, že vztah s těmi kolem vás se začne postupně měnit k lepšímu. Také nemůžete převzít na sebe ničí lekce nebo zodpovědnost za jeho chyby. Musejí se naučit pravidla příčiny a následku sami. Největším darem, který můžete ostatním dát, je milovat je dostatečně na to, abyste je nechali projít jejich vlastními problémy a chybami.

Mí odvážní, jste tu, abyste učili lásku, bezpodmínečnou lásku tím, že v první řadě budete milovat bezpodmínečně sebe. Mnoho z vašich partnerů Duše se v této době inkarnovalo na Zemi, jako muži nebo jako ženy. Jak se přesouváte hlouběji do čistších a jemnějších říší Světla, mnohé rodiny Duší se znovu sjednocují. Nejlepší cestou, jak pomoci těm ve vaší rodině, vašim přátelům nebo spolupracovníkům je být zářícím příkladem.

Jste tu také proto, abyste se naučili nezaujatost, že se vás něco netýká, – že doopravdy nemůžete něco nebo někoho vlastnit. Krása, hojnost a odměna vesmíru jsou Andělským rodným právem, ale tyto dary vám jsou zapůjčeny. Musíte je lehce držet ve svých rukou a dovolit jim volně plynout do vnějšího světa – vzít si, co potřebujete a o zbytek se podělit – ne tajně hromadit. Když lidstvo přijde do této reality, všechna chudoba a strach ze Země zmizí.

V této době se klade hlavní důraz na návrat do celistvosti uvnitř sebe – na převzetí osobní zodpovědnosti za své činy, budování sebehodnoty a sebehodnocení a rozvoj pocitu, že něco má hodnotu, že to za to stojí – prostřednictvím centra Slunečního Srdce ve spolupráci s Duší Já a Vyšším Já. Pravda a integrita budou základy jakéhokoli vztahu budoucnosti.Nejdříve musíte přijmout to, kdo jste v současnosti, jak se snažíte stát se nejlepším člověkem, jakým můžete snad být, prostřednictvím zkoušení sebe sama, svých přístupů, vír, zvyků a slabostí.

V nejbližší budoucnosti Ukazovatelé Cesty a Duše na špičce, ti, kteří přinášejí nejvyšší moudrost nového Andělského Plánu, dokáží, že jak tělo stárne, tak ne-moci jakéhokoli druhu se nebudou muset projevit. Lidská fyzická loďka měla fungovat při optimálním zdravínejméně 150 let. Lidstvo-široce je chyceno v systému víry kolektivního vědomí Třetí/Čtvrté dimenze, kde těmto stresujícím, oslabujícím a vyčerpávajícím symptomům umožňují se projevit zásadní události minulosti a nedokonalosti DNA – když si daná bytost nebo entita dovolí cítit se nemilována, nehodnotná nebo cítí vinu, hanbu nebo odmítnutí jakéhokoli druhu. Jakmile je však Duši dovoleno stát se vůdcem a řídícím prvkem fyzické osobnosti – místo vědomí těla přání ega – všechny negativní energie, které jsou výsledkem hlubokých základních vzpomínek (v jádře) z dávné minulosti, vystoupí na povrch, aby je každá osoba mohla jednou pro vždy uvolnit. To se stane vědomým používánímFialového Transformačního Plamene, a tím, že věnujeme pozornost inspirovaným myšlenkovým formám sebraným ze své Svaté Mysli a také od vesmírných vůdců – stejně jako mnoha způsobům léčení o vyšší frekvenci, které jsou vám nyní k dispozici.

Jak se přesouváte hlouběji do vědomé pozornosti svého Já a začínáte poslouchat moudrost svého fyzického těla – svého Tělesného Paměťového Atomu Semínka – nebudete už více záviset tak moc na vnějších metodách (drogách, chirurgii a umělých prostředcích léčení).Velké fyzické nerovnováhy a nemoci, které nyní většina lidstva zažívá budou postupně nahrazovány zdravím, praktikováním harmonického života, což bude vedeno novou duchovní intuitivní moudrosti, kterou máte uloženou ve své Svaté Mysli. Lidstvo už nemůže spoléhat na současné praktiky medicínské profese. Vaše Duše vás ponouká k tomu, abyste zařadili více holistický způsob do léčení fyzických, mentálních a emocionálních těl, aby vyšší frekvence vaší NadDuše mohly být vstřebány bez tolika traumat a stresů fyzické loďky.

Jak jsme mnohokrát tvrdili, Světlo, Zvuk a Barvy jsou léčivými způsoby budoucnosti. Studia systému Čaker a frekvencí pěti vyšších Galaktických Paprsků pomohou léčitelům, a poradcům, jak informovat své pacienty o tom, co je v jejich aurickém poli v nerovnováze a jak jim pomoci postupně se navrátit ke zdravému fyzickému tělu a udržet si ho. Naše učení vám dávají všechny návody, které budete potřebovat, abyste začlenili tyto „dodatečné metody léčení“ do svých současných léčitelských praktik, režimů a diet. Také budete mít k dispozici nádherné úložiště informací ve své Svaté Mysli.

Jak se zvyšuje vaše záření, je stále mocnější a dalekosáhlejší, vy se stejně jako ostatní Pracovníci Světla stanete jednotnou silou, která nebude popřena nebo odmítnuta – silou pro přeměnu a změnu nejvyššího řádu. Buďte ve své vizi smělí. Vizte, co je ve vašem světě správné, tím posilujete Lásku/Světlo, které přebývá v každém člověku, se kterým se setkáte.Nezaměřujte se na stíny, neboť vaše myšlenkové vzorce se vždy spojí a s dimenzionální frekvencí na kterou zaměřujete svoji pozornost a posílí se jí.

Vaším jediným opravdovým nepřítelem je strach. Uvolněte strach a vyzařujte Lásku/Světlo, a pak sledujte, jak se odkrývají zázraky. Vy jste mistrem projevu, manifestace – jen jste na to zapomněli. Věřte v sebe a přestaňte vytvářet věci, které přinášejí bolest, vinu a utrpení.Staňte se znovu spolutvůrcem Světla, míru, rovnováhy a harmonie, a spojte se s těmi, kteří se snaží znovu uchopit dokonalou nezkaženou krásu planety Země. Znovu si nárokujte své rodné místo jako Mistři Světla, drazí, a pamatujte, jak vstřebáváte znalosti Ducha a osvícenou pravdu, žádáme vás, abyste šli kupředu a sdíleli svou moudrost. Jsme vždy blízko vás, abychom vás vedli, chránili a inspirovali, ale hlavně abychom vás milovali.

JÁ JSEM Archanděl Michael

www.ronnastar.com

Poznámka ke kopírování:
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Markéta N. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 10:01

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.