Zář 012016
 

Jedného dňa sa veľký americký vynálezca Thomas Alva Edison cítil zle a upadol do spavej choroby. Predtým, ako pomrel, sa na chvíľu zobudil a povedal: „Na druhej strane je veľmi krásne.“ Edison, tvorca elektrického osvetľovacieho systému, vynálezca fonografu a iných významných prístrojov, raz zaznamenal na fonograf populárnu pesničku Hodiny s kyvadlom. Spieva sa v nej: „…zastavili sa a nikdy sa už nepohli, keď zomrel starý človek.“

Asistenti ihneď Edisona pomenovali Starý človek. Keď zomrel (18. decembra o 3. 23 nadránom), ich hodiny zastali. Takisto hodiny s kyvadlom v Edisonovom laboratóriu sa zastavili presne na 3. 24 hodine.

Edison bol prvý
V roku 1920 Edison prvý povedal, že rádio by mohlo slúžiť ako nástroj komunikácie s mŕtvymi. Povedal, že chystá také zariadenie, užitočné pre vedcov, ktorí sa zaoberajú posmrtným životom. Predpokladal, že medzi okruhom krátkych a dlhých vín možno určiť takú frekvenciu, ktorá umožní telepatický kontakt s druhou stranou. Edison povedal: „Ak naša osobnosť trvá po tom, čo nazývame smrťou, vtedy je logické predpokladať, že nám zostane zachovaná pamäť, rozum a iné schopnosti, ako aj poznanie, ktoré sme získali na Zemi. Ak teda osobnosť naďalej existuje, možno usúdiť, že tí, ktorí odišli, budú chcieť komunikovať s tými, ktorí tu zostali… Keby sme zostrojili dostatočne citlivý prístroj, ktorý by mohol byť riadený našou osobnosťou v ďalšom živote, musel by čosi zaregistrovať.“ Pre Edisona boli špiritistické metódy primitívne. Tvrdil, že mu chýba len krok a prístroj, ktorý umožní telepatické spojenie s mŕtvymi, bude na svete…

Pokus o stály kontakt
Plány na zostrojenie prístrojov na traskomunikáciu mali aj Marconi a Tešia a niekoľko ďalších vynálezcov. Najvýznamnejší z nich bol otec Roberto Landell de Moura z Brazílie, ktorý ďaleko predstihol svoju dobu. Zomrel v roku 1928. Pred niekoľkými rokmi brazílska bádateľka transkomunikácie Sonia Rinaldiová potvrdila, že Landell riadi práce, ktorých cieľom je nadviazať stály kontakt medzi naším svetom a záhrobím.

V roku 1992 vznikla skupina duchovných bytostí, ktorá Rinaldiovej pomáhala a v roku 1994 získala informáciu, že skupina sa odpojila od Stanice-matky a má nové sídlo. Stanica-matka sa volá More mieru a nová skupina je Skupina Landell (išlo, pochopiteľne, o skupiny v záhrobí). Koordinuje ju „mŕtvy“ doktor Roberto Landella de Moura. Informoval ju o technických prekážkach, ktoré znemožňujú nadviazanie kontaktu a poradil, aké techniky používať, aby bol kontakt nerušený, harmonický… O Luxemburskom okruhu výskumov sme písali už viackrát (CETL). Zakladateľom tamojšej skupiny, manželom Harsch-Fishbachovcom, duchovia, ktorí s nimi komunikujú, poradili, aby nastavili svoj prijímač na televízny kanál, ktorý je mimo prevádzky, a potom odpojili anténu. Manželia namontovali videokameru vo vzdialenosti dvoch metrov od prijímača a nahrávali to, čo sa dialo na obrazovke. Okrem zábleskov akýchsi obrazov nič nepostrehli. Až keď pásku pustili veľmi pomaly, na chvíľu sa objavil muž, ktorý ich informoval, že v záhrobí vznikla výskumná skupina a ich úlohou je urobiť to isté na Zemi. V tejto záležitosti s nimi nadviazala kontakt aj bytosť, ktorá seba samu nazvala Technikom. Tá im oznámila, kedy bude vysielaná správa a kedy sa objaví obraz. Vďaka tomu manželia Harsch-Fishbachovci viedli dvojsmernú konverzáciu s bytosťami z druhej strany. Pionieri tejto komunikácie Jurgenson a Raudive, o ktorých sme nedávno písali, sa takisto pripojili k dialógu a pomáhali zlepšovať technológiu.

Bytosť z paralelného vesmíru
„Technika“ po čase vystriedala v kontaktoch Swejwn Salter, ktorá povedala, že pochádza z paralelného sveta. Zo sveta, ktorý je z paralelného vesmíru. Miesto, kde žije, opísala takto: „Žijeme vo svete, ktorý je podobný vášmu. Máme telá, ktoré sa podobajú vašim. Telá sú éterickou substanciou s oveľa väčšou vibráciou ako vaše husté telá, vo vašom svete hustej hmoty. Neexistujú tu žiadne choroby. Všetci tí,ktorí zomreli a sú u nás, majú vekový priemer 25 – 30 rokov. Ak zomreli v starobe, tu sa prebudili s plným vedomím po oživujúcom sne, ktorý trvá asi šesť pozemských týždňov. Priateľstvo a partnerstvo sú tu čímsi prirodzeným. Keď chceme s vami nadviazať kontakt, musíme byť bližšie k vášmu materiálnemu svetu a prispôsobiť sa vám natoľko, nakoľko to dokážeme…“

Astrálna vysielačka
Adolf Homes z Rivenichu v Nemecku nadviazal kontakt s „astrálnou vysielacou stanicou“, ktorá sama seba nazýva Centrála. Homes používal podobné zariadenia ako manželia Harsch-Fishbachovci -komplikovaný rádioprijímač, televízor, počítač a fax. Do roku 1992, kým nezomrel, pravidelne získaval posolstvá z druhej strany…

Kritici týchto kontaktov tvrdia, že scény sú zvyčajne „priveľmi pozemské“. Mark Macy, vedúci skupiny Výskumov kontinuity života, odmieta túto výhradu: „Každý deň zomiera 14 miliónov ľudí. Do sveta duchov si berú svoje spomienky a očakávania…

Budeme môcť telefonovať na onen svet?
Čo nás čaká ďalej? Určite veľa prekvapení. Možnože už onedlho človek, ktorý zapne televízor či počítač (rádio) bude sa môcť porozprávať s duchmi. Pravda, nie všetci sú takto optimisticky naladení voči kontaktom s druhou stranou. Časť bádateľov tvrdohlavo opakuje, že transkomunikácia nie je kontaktom so záhrobím, ale s vlastným podvedomím. Že je to klam získaný z tmy, ktorý pozeráme v dennom svetle. (V tejto súvislosti som si spomenul na známeho jasnovidca a liečiteľa pána Touška z Čiech, ktorý mi rozprával, že prostredníctvom automatického písma nadviazal kontakt s mnohými mŕtvymi z rôznych častí krajiny. Mnohí z nich mu napríklad povedali, kde za života skryli veci, ktoré ich potomkovia nevedeli nájsť, alebo mu prezradili tajomstvá o ktorých nemohol mať ani tušenia a ktoré im nedali na druhej strane pokoja. Práve preto vítali možnosť dorozumieť sa s pánom Touškom prostredníctvom automatického písma…) Brazílski vedci dospeli k názoru, že v otázke transkomunikátov nie je najdôležitejšie zariadenie, ale naladenie človeka, ktorý túži po rozhovore s duchmi. To sila vôle umožňuje kontakt. Podľa Sonie Rinaldiovej cieľom transkomunikácie je rozšíriť obraz o „skutočnosti sveta duchov“, a to najmä v kultúrach, ktoré majú ťažkosti akceptovať čokoľvek, čo nieje „hmatateľné“.

Zdroj: http://tajomstva.org/zahady-paranormalne-javy/zena-z-paralelneho-sveta/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 210 Kč, na 2 roky 420 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 10:22

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.