Srp 052016
 

Milovaní, naše cesta je nyní cesta vysoce nabitých vibrací. Energie přinášejí nové formy života s podporou pro nadcházející dvouměsíční změny. Jak se Země vyrovnává s magnetismem, mnoho z vás pociťuje expanzivní pocity, občas pocit, že jste na nějakém psychedeliku, to je nakopnutí DNA a dimethyltryptaminu. Štíty jsou pryč a Slunce zasílá nové komunikační kódy přímo do srdečního centra. Použijte toto uvědomění pro váš osobní proces. Není třeba nic identifikovat – lpět na tom, co miluje ego.

Vnímáte-li nepohodlí, jsou to přirozené projevy vašeho Vzestupu, často stačí jednoduché úpravy, změna stravy, pohyb, otevřené srdce. Tvořivost uzdravuje. Vítejte v dalším zrychlení! Fraktální geometrie nás vrací do posvátného stavu kousek po kousku. Vědomí jedná ve svém nejvyšším zájmu a tato pasáž je velmi náročná na fyzické tělo. Vyšší frekvence přepisují buněčnou strukturu (orgány, nervový systém, strukturu kostí, svaly, šlachy, kůži, kardiov. systém, nervový systém, krev a DNA). Buňky se vrací do Božského stavu.

Jedna realita se třpytí, zatímco další nenávratně umírá. Čekají nás mocné vlny. Na další sekvence Vzestupu je připraveno mnoho lidí. Matka Země je s námi a my jsme s ní. Jsem obrovsky vděčná za probouzející se lidskou rodinu. Informace o Vzestupu se stávají těmi nejcennějšími.

Fotonické Světlo je velmi rafinovaná krásná látka. Jeho posláním je změnit naší buněčnou strukturu a aktivovat krystalickou strukturu biologické makromolekuly. Dostupnost Světla je v každé evoluční fázi vždy maximální. U neprobuzených lidí Světlo spouští citové, psychické a fyzické reakce (výbuchy, deformace, podráždění). Vše je v pořádku. Nemůžeme pomáhat těm, kteří se topí a mlátí kolem sebe. Můžeme pomoci těm, kteří zachytí naši pomocnou ruku. První pomoc je relaxace.

Zatímco planetární magnetické posuny dělají, co mohou, aby energeticky zatřásly s naší fyzickou strukturou a starými systémy přesvědčení, musíme si uvědomit, že je to účelné. Cíl je setřást osobní i kolektivní strach ze změn. Vibrace mohou vyžadovat klid, ticho a kapitulaci. Ochota jít do neznámých pasáží je cesta k neotevřeným dveřím. Fyzika osobního dimenzionálního posunu závisí na mnoha faktorech, především na transformaci fyzikální a vývoji Vědomí.

Sebeovládání a integrita bezpodmínečné Lásky se staly druhou přirozeností. Buďte ochotní přijímat nové kroky, protože všechno, všechno, všechno ve vašem životě se změní. Ačkoliv se mnou nemusí mnozí souhlasit, je to vzrušující proces. Další posun je nezvratitelný a zkušenosti Nižšího Já se hroutí v dynamice nulového bodu. Vděčnost je cesta sebe-posílení. Jsem zamilovaná do Vzestupu, i když procházení novými zkušenostmi je náročné. Opouštění jeskyně pro nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných dalece převyšuje všechny zkoušky. Je to nepopsatelně nádherné, jsem si vědoma účelu náročnosti. Je to ochota jít v integritě, s milostí a ukázat lidstvu, co je možné. Krásný zážitek frekvence bezpodmínečné Lásky. Gatekeepers i Wayshowers se zaměřují primárně na kolektivní změny a planetární posun. Novými zkušenostmi prochází i naši spolupracovníci.

Srpen a září chystá mocné energie. Zůstávejte věrní a oddaní sami sobě, solární logos nás dolaďuje, snažte se vycítit, co je pro vás v danou chvíli nejvhodnější. Toto vytváření zrození Nového je založeno na nejčistších záměrech s využitím vyšších úrovní Světla a interpretaci být čistým Zdrojem Vědomí, kterým jsme. Tento způsob je mimo jakékoliv technologie Atlantidy, nebo zaniklé starověké světy. Je to tvoření zbrusu novými způsoby na úrovni super subatomární.

Probuzení vyšších úrovní Kolektivního Vědomí je v plánu a je to jednou ze zábavných částí – vzpomínat na hru, kterou jsme hráli. Miluji to a jsem velmi vděčná, jak se lidé navrací k tomu, kdo skutečně jsou. Toto je geniální pasáž.

Život v 5D je velmi odlišný, zaměřujeme se a budeme zaměřovat na bezpodmínečné respektování života, hlubokou úctu ke všemu a všem, nové chování a tvoření. To je v zákrytu s realitou neochvějné Lásky, úcty a soucitu. Život v teď a tady. Vše co řekneme, co děláme, co jíme, co pijeme, jak myslíme, jak cítíme, musí být v zákrytu s 5D.

Návrat Krista se rodí ze srdce. Nadechujeme mnohem více Lásky do tohoto zlatého centra. Můžete mít pocit, že temnota na Zemi přibývá, nepřibývá, jen sem proudí více Světla, vše je více vidět. Je to jako vyměnit více wattovou žárovku. Elektro-magnetické úpravy působí jako odstředivka emocionálního čištění. Je to náročné? Samozřejmě. Bylo by absurdní domnívat se, že tak velké změny budou bezbolestné.

Rozdíl mezi 4D/5D je velmi hmatatelný. Je to život ve dvou paradigmatech. Jasné zažívání chůze mezi světy ve více časových osách se stalo normální. Projevy nižších úrovní není třeba soudit ani komentovat, i když to není pohodlné, je třeba být v neutralitě a bez záchranného lana.

Záleží na Světelných frekvencích z galaktického centra, jak dlouho bude 4D platforma k dispozici a nemůžeme spoléhat, že velké finále proběhne jako mávnutím kouzelného proutku a že se všichni transformují najednou. Vzestup je vynikající výcvik pro trpělivost a vytrvalost. Jakmile jste svědky externího boření staré struktury, ovlivňuje vás to, nezaměřujte na to své Vědomí.

Vyšší Já a Nižší Já prochází slučováním – vyrovnávání. Vyšší Já nepracuje odděleně, jako tomu bylo dřív při dosažení Mistrovství. Pokud frekvenční spouštěč zasáhne příliš rychle emocionální tělo a zúčtování starých kódů přesvědčení nebylo dosaženo, musí se Vyšší Já držet zpátky v pokroku. Jakmile Nižší Já otevře zkušenost Já jako Zdroje, Světelné pakety jsou dodány do nižších těl, to vytváří rezonanci, kde DNA může být aktivována a probíhá transcendence. Závisí na partnerském vztahu NJ a VJ, někdy NJ povolí hluboké přepsání velmi rychle pomocí interdimenzionální energetiky a odráží předjednané dohody. To se děje pomocí unikátních portálů napojených na galaktický střed. Vyšší Já se také přizpůsobuje kolektivním změnám.

Otevírání 5D bran a portálů na Zemi otevírá interdimenzionální portály. To zesiluje a urychluje proces na Zemi, proniká království elementálů a celé lidstvo. Vše se děje pro nejvyšší záměr služby pro naší milovanou Gaiu. Posílat Lásku Bytostem, které vás podporují, jim umožňuje posílat více Lásky vám.

Naše drahé Slunce urychluje proces Vzestupu Země pro všechny na, v a kolem ní. Toto Světlo má tak vysoké vibrace, že tlačí ven všechno, co s ním nerezonuje. Vyšší frekvence vždycky pozvedají nižší. Vždycky. Doslova lámou nižší frekvence a z buněk propouští všechny nízké projekce 3D, 4D. Tyto projekce nikdy nebyly pravdivé. Požehnaný návrat!

Je konec se záchranným scénářem řekni-mi-co-je-moje-pravda-a-zachraň-mě. Vytvářet rezistenci v tomto procesu bude energeticky čím dál náročnější, Neodkládejte, co je třeba udělat. Není třeba trpět jménem druhých, ale zcela rozpustit „starého člověka“ uvnitř a co nejdříve splnit tyto domácí úkoly, které byly postaveny jako součást růstu. Nejvyšší čas vystoupat nad povrch nesmyslů k životu, o kterém jste se ani neodvážili snít. Kvalita všech našich vztahů závisí na schopnosti milovat a to jak na nás lidé reagují je čistá metafyzika a rezonance.

Nechte proudit své krystalické Světlo, které máte uvnitř sebe, díky kterému vytváříme vše kolem sebe, včetně nové planety pro všechny. Inteligence Srdce rozpouští konflikty a aktivuje tuto úroveň v každém, s kým se setkáte. Je to požehnání zažít proměnu v této době, být čistým kanálem Světla a Lásky pro všechna lidská srdce.

Spiritualita je roky plně integrovaná, není to něco, co děláme o sobotách, nedělích nebo na workshopech. Je součástí životního proudu každého z nás – dokonalé sebevyjádření Lásky, radosti a míru v každém okamžiku. Zaměřujeme se na mnohem hlubší pochopení duchovních pravd, na sebepoznávání, Kristovské krystalické Vědomí a mnohem více zábavy. S tímto konceptem se seznamují i nově probuzení. Ti, na nižších úrovních vás budou kritizovat, nebo z vašeho života zmizí. Nemusí být schopni vám rozumět a Mistr si hledá svou vlastní cestu. Očekávat, že se druzí změní bez změn sebe sama, je šílenství. Bezpodmínečná Láska je náš závazek a je třeba se vypořádat na cestě se vším. Aktivita je protijed na smutek, příroda největším požehnáním.

Jednou z největších překážek je pochopit koncept „Já jsem Zdroj“. Jakmile přijde na vědomé vytváření vlastní reality, objevuje se mnoho zkreslených kódů přesvědčení, kdy ego a mysl svírají Vědomí. Zdroj je čisté Vědomí, konečný Tvůrce – nic neexistuje mimo něj. Buďte v proudu, vědomě se zaměřujte na vytváření vlastní reality, poznávejte a vytvářejte nekonečné možnosti. V absolutním nulovém bodu se manifestuje vše okamžitě. Uvědomit si svůj návrat k sobě jako Zdroji strhává mnoho Závojů, probouzí uvědomění si sebe jako umělce se schopností vytvářet něco z ničeho. Tento upgread systému uvnitř vás znamená opustit lineární myšlení, zvyky, přesvědčení. Kolik Světla a Lásky jste schopní integrovat, abyste viděli svou pravou Podstatu?

Stínové vzorce slouží pro rozeznávání pravdy srdce. Používejte dobře své rozlišovací schopnosti pro vybírání informací, lidí; mějte otevřenou mysl při rozpoznávání a pro nové věci. Pomůže vám to chopit se své vlastní síly. Klíčová je vlastní autenticita. Svět, který budujeme, odráží mnohem více milosti, harmonie a Lásky naší pozemské rodiny. Není to radostná zpráva?

Pro vaši představu bezpodmínečná Láska k sobě (sebeláska) nemá žádné podmínky a nelze ji zažít, dokud budete spoléhat na vnější podněty (zaměstnání, peníze, dům, majetek, milenec, partner, přátelé, odcizení s rodinou, nezaplacená hypotéka) to všechno jsou externí zdroje pro sebelásku. Když na to zaměříte pozornost, ego, emoce a mentální orgány začnou šílet.

Ztráta vnějšího bezpečí může odhalit velkou zranitelnost. Dáváte-li důležitost vztahům k vnějším identitám – sečteno a podtrženo – nevíte jak milovat bezpodmínečně sami sebe. Sebe-nenávist je nejtoxičtější forma strachu. Pokud se rozpadá váš svět, je to v pořádku, pokud je to extrémní, je to ještě lepší – buďte ujištěni, že jste skutečný Mistr v návratu k sebelásce. Jak bude vaše frekvence stoupat, objevíte krásu sebe sama a budete prožívat nádherné stavy.

Nový osobní bezpečnostní systém se jmenuje SVOBODA, to znamená uvolnit všechno, co není zarovnáno s vaším Božským Já. Svoboda je vědět, že se chystáte zažít slavnou změnu.

Energetický podpis obsahuje unikátní vibraci, která identifikuje, kdo jste. Tento podpis rezonuje s vaší duší a Vyšším dimenzionálním Já. Jsou to informace o projevu všech zkušeností v mnoha dimenzích a galaxiích. Tato speciální vibrace je pravda, kterou jste a vyjádřením inspirace a touhy vaší jedinečnosti – Božského Já, které se projevuje jako Zdroj – aktuálně ve fyzickém těle na Zemi. Pokud jste sladěni vědomě s touto vaší pravdivou vibrací a držíte krok se změnami, je to počátek vytváření něčeho nového. Vzestup se odehrává uvnitř nás, ne na internetu, knihách, přednáškách. Jsou to hodiny kognitivní introspekce a hra: poznej sám sebe. Je to hluboce osobní proces a odevzdání a kapitulace jsou nutné.

Už víte, že na každém kroku tohoto zrychlování jde o vědomou volbu. Popírání pravdy není tolerováno na osobní ani planetární úrovni. Nedopusťte, aby vás vaše nižší úrovně ještě mučily. Konec lineárního času nás přivádí k mnohem hlubšímu zkoumání sebe sama. Buněčnou strukturou proniká už hodně Světla.

Životní proud je jasnější, čistší, přímější, jakmile si zvolíte tuto časovou osu. Pokud jsou energetické nárazy, které jdou přes vaše pole i fyzické tělo silné, věřte, že jste to vy – cítíte svou vlastní skutečnost astrálního kolapsu. Má to vliv na celou vaší realitu. Jakmile je mnoho Závojů dole, Vědomí vás dohání k pochopení sebe sama v nedávné minulosti, jste o úroveň výš a zkreslení a iluze nemohou být zachovány.

Nabízí se otázka rozlišit jemnou nuanci mezi Vzestupem a Evolucí. Vědomý Vzestup je proces touhy a aktivní snahy o rozšíření Vědomí a vyzkoušení, že jste Jedním se Vším, rozpomenutí se na pravdu, rozptýlení a překonání iluze – plně se stát Pravdivým Já. Evoluce je nevyhnutelnost – vědomě/nevědomě, kdy vnější faktory ovlivňují a mění životní proud. Nezáleží, jestli je člověk probuzený, Evoluce dělá to co má, protože kolektivní změny jsou zde.

Přirozená cesta = přirozená cesta a vede k čistému tělu, stejně tak k telepatické komunikaci. Telepatie umožňuje transparentnost ve všech oblastech života. Víte jasně, cítíte jasně, dostáváte jasné obrazy, zprávy. Nemá to nic společného s astrálními obrazy – to jsou aspekty nižších dimenzí. Nikdy neodesílejte egoistické, kontrolní nebo negativní myšlenky. Nikdy. Před telepatickou komunikací se vždy zaměřte na čisté srdce.

Máme před sebou 2 měsíce v lineárním čase do Podzimní Rovnodennosti. Proč neudělat za 2 měsíce něco, co by jinak trvalo 2 generace? Všichni můžeme držet prostor pro manifestaci něčeho krásného, tvořit krásné okolnosti a zažívat vysoké úrovně Lásky a Světla na neviditelném schodišti Vzestupu. Prosím dívejte se na Vzestup jako na dobrou věc.

Nacházíme se v období velkých změn na planetě. Jsem velmi vděčná, že jsme v tom všichni společně. Tyto webové stránky jsou navrženy tak, aby vám přinášely veškerý komfort a pohodu ve všech oblastech vašeho života. Jsem velmi poctěna, že jste nyní zde a těším se ještě mnohem více na spoluvytváření našeho společného požehnání. Jste milováni a podporování nekonečně. Děkuji vám, kteří si uvědomujete význam středečních meditací pro sjednocení lidského kolektivu. Více ZDE. Umožňujeme tím hladkou a elegantní cestu pro všechny. Co dělá jeden, ovlivňuje všechny. Požehnání a Vděčnost vám všem. Miluji vás!

V Božské Lásce, Světle a Službě Lenka

Lenka Sykorova
www.mayskykalendar.blogspot.com
Sdílení článku je vítáno v nezkrácené a neupravené podobě s uvedením zdroje.

Budu ráda za finanční dary. Je to vzájemná podpora a sdílení darů, kterými jsme obdařeni s důležitým udržováním rovnováhy mezi dáváním a přijímáním.
Zdroj: http://mayskykalendar.blogspot.cz/

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 8:33

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.