Čvc 282016
 

Kryon prostřednictvím Barbary Bessen, červen/červenec 2016. Zdravím vás, milí přátelé, jsem Kryon z Magnetické služby. Je pro mě radostí, že se s vámi opět mohu úzce spojit. Přesněji řečeno, jsem s vámi se všemi ve spojení vždy. V tento okamžik se však vědomě k sobě přibližujeme. Jako kdybychom se společně posadili v kruhu a příjemně se bavili. Vyměňujeme si informace. Odhaluje se mi tvá úroveň vědomí, emoční vyladění, tvé myšlenky, tvá funkce na Zemi a mnoho dalšího.

Teď se před tebou velmi blízko ukláním a věnuji se ti. Vlastně se to teď děje se všemi, kdo toto čtou. Vcházím k vám velmi blízko. Působí to velmi individuálně a také to tak je. Přesto mohu s mnoha z vás a se všemi zároveň komunikovat, na každého jednotlivce zcela zaměřit svou pozornost a zároveň vést debatu se všemi. Umožňuje mi to moje interdimenzionalita. Tohle na viditelné úrovni nedokážeš. Přesto tě však ujišťují, že jsi úzce spojen s mnoha dalšími bytostmi, nejen s lidmi, reaguješ na ně, vyměňuješ si s nimi informace, v jednom z tvých dalších těl s nimi něco podnikáš. Závisí to na tom, jak dalece jsi již rozvinul svá výše vibrující těla. Aby ses totiž mohl manifestovat ve fyzickém těle, zvolil sis stejnou cestu jako Země, totiž sklouznout z výše vibrující úrovně do nižší úrovně.

„Co se to na Zemi děje?“ ptáte se opakovaně, protože se vás to hodně dotýká. Je vidět tolik utrpení, zdá se, že se toho tolik hroutí, lidé se bouří, zostřuje se systém kontroly a mnoho dalšího. Když se zkusíš podívat za horizont Země na oblohu, možná odhalíš instance, které to ovlivňují a také pomáhají. Bytosti, které se podílejí na vývoji Země. Nebo jsi už dokonce spatřil UFO, mimozemské bratry? Ty, kteří se již zkontaktovali s lidmi nebo se k tomu chystají. Ti z nich, kteří vibrují výše, se ukazují jen vzácně, protože jejich vesmírné lodě nesestávají z pevného materiálu. Jsou z plasmy a přizpůsobují se vědomí těch, kteří je řídí. Lidem se zviditelní jen tehdy, pokud je to žádoucí. Zkrátka existuje kolem vás mnoho bytostí, jak takové, které nejsou ukotveny hluboko v srdci a často mají zištné cíle, tak takové, které s velkým porozuměním a láskou pozorují vaši cestu a podporují vás tam, kde je jim to dovoleno. Stále totiž platí na Zemi svobodná vůle. Mohou poskytnout podporu, pokud je lidé nebo třeba i nějaká vláda cíleně požádá o pomoc. Pokud by ses rád zkontaktoval s mimozemšťany, pak zkoumej, kdo to je. Mimochodem, já jsem taky mimozemšťan. Jaký máš pocit, když jsi se mnou ve spojení? Vidím, jak se usmíváš. Michael je taky mimozemšťan, stejně tak i Rafael. Jsi už tedy se svými bratry a sestrami ve spojení. Ostatně ani ty nejsi jen dítětem Gaiy. Odkud pocházíš? Kde je tvůj domov? Tato planeta je oblíbená pro možnost (sbírání) hlubokých pozemských zkušeností a proto si ji volí ti, kdo chtějí zažít mimořádné dobrodružství. Jsi tedy neobyčejným cestovatelem. Neboť žít tady na Zemi je jako hledat v pralese cestu domů. Cesta je zarostlá spletí lián a ohrožují tě zvířata, která považují tebe a tvé vibrace za potravu. Není snadné tu být, že?

Nyní nastal čas, kdy se každý může vydat na cestu domů, pokud už dostatečně zaměřil svůj pohled na nebe. Co je nového? Vlastně nic. Všechno je v pohybu, probíhá tu transformace, kdy se světlo touží víc ukotvit a to výše vibrující získat větší vliv. Jak jsme již často sdělovali, není všechno takové, jak se to jeví, protože za všemi těmi bitvami ještě neprobleskuje světlo. Co je třeba udělat? Pokračuj dál a soustřeďuj se sám na sebe. Zkoumej, jak bys chtěl skutečně žít a prosazuj to silou svého srdce. Neustále se zaměřuj na to, co děláš. Když budeš pevně soustředěný, pak tvé pole nebudou narušovat jiné myšlenky a vyvádět tě z míry. Věci, které provádíš s maximální pozorností, se vždy podaří. Často to však vyžaduje určitý čas a trpělivost, ale nakonec se uskuteční, takový je kosmický zákon. Abys byl skutečně pánem svého bytí, vyžaduje to důvěru v sebe sama, ve své božské bytí, a hluboké přesvědčení, že být člověkem je dobrodružství, které prožíváš pod vlastním vedením. Žádné zvíře v džungli nemá právo tě znepokojovat, něco ti brát nebo se dokonce na tobě přiživovat. Nech v sobě tuto pravdu hluboce působit a kráčej svou cestou. Všechny ty události, které tě ve vnějším světě znepokojují, které se prezentují v politickém, ekonomickém a ekologickém dění, mají většinou zamlžené a spletité pozadí, které se při bližším pohledu odhalí jako hrátky mocenských struktur. Málokdy se prosadí něco, co by skutečně sloužilo všem lidem. Většinou se prosadí něco, od čeho si určité skupiny slibují nějakou výhodu. Většinou to lidé zaznamenají až tehdy, kdy už je pozdě. Vezměme si jako příklad umělá hnojiva a insekticidy. Před mnoha lety se tyto prostředky zdály být požehnáním, jak dosahovat lepší sklizeň. Málo lidí vidělo i obrácenou stranu, že bylo s vaničkou vylito i dítě, jak říkáte. Nyní se projevují dlouhodobé účinky. A teprve teď se probouzí víc lidí. Nu a budou se tyto prostředky užívat dál? Kdo má tu moc, aby změnil mocná impéria? Ukazuje se, co může člověk jako jednotlivec i jako skupina výrazně změnit. Je to napínavý proces.

Takto by bylo možné rozebrat a objasnit mnohé z toho, co se děje ve vnějším světě, a odpovídajícím způsobem reagovat. Vzpoury lidí ukazují, že změny skutečně začínají u jednotlivců, u každého člověka, který se vzpírá to či ono (nadále) konzumovat nebo dělat. Otázka zní: Kdo je připraven vědoměji žít svůj život a tím možná snášet i určité nepohodlí?

Když můj přítel Saint Germain mluví o turbo cestě k probuzení, pak tím míní ještě jinou cestu. Totiž cestu zaměřenou na duchovní život, ne na vnější dění. Podívejme se krátce na tebe jako na jednotlivce. Jsi připraven víc poznávat sám sebe a žít tím, jinak bys tyto řádky nečetl.  Má otázka na tebe zní: Považuješ za možné, že tvé vyšší já a pole všeho, co je, pole Jednoty, z něhož je všechno stvořené, může dělat nemožné? Že může stvořit peníze a vložit je do tvé náprsní kapsy, pokud bude chtít? Že takzvanou synchronicitou způsobí, aby došlo k určitým situacím? Že může zahojit všechna tvá zranění, i ta emoční? Že může svou silou očistit zamořené potraviny? Že ti poskytne všechno, co skutečně potřebuješ k životu? Že budeš vždy ve správnou dobu na správném místě? Že společně s tebou nejen pro tebe, ale pro veřejnost vytvoří nové objevy, neboť s každým vědomě duchovně žijícím člověkem už dochází ke změně pole, které obklopuje Zemi. Když tím bude žít víc lidí, bude se toto pole měnit víc a víc. Pomysli na tu pověstnou stou opici. Určitý počet probuzených lidí pak dokáže uvést velké změny. Často se odehrají náhle a neočekávaně. Záležitosti, které se ve tvém životě nebo i v celé Evropě zdají být nemožné, se nečekaně pohnou. Nesleduj vše (jen) svým pozemským pohledem, pohlížej na to komplexně. Buď si vědom, že všechno, co se manifestuje, vzniká nejprve jako myšlenka na výše vibrující úrovni, kterou nemůžeš svým zrakem vidět, a teprve pak se přenese do (pozemského) pole. Všechno vnější tím lze měnit, i války, násilí a hlad. Nic se neděje jen pro tebe, ale pro všechny, protože ty jsi také celkem a reprezentuješ jej.

„Co je třeba udělat pro to, aby k takovým změnám došlo?“ zeptáš se jistě. Má odpověď je prostá: Stačí, když se s čistým záměrem nasměruju na své božské Já. Považuj za možné, že to, co jsem popsal, co vám už léta stále znovu opakujeme a sdělujeme, je součástí cesty domů. Každý z vás je zodpovědný sám za sebe, skutečně jen sám za sebe, ne za jiné. Ale každý může udělat něco pro ostatní tím, že udělá něco pro sebe, totiž že se projasní, soustředí na svou rekalibraci a nenechá se již vtahovat do spárů duality. Zaměř se na sebe a své skutečné bytí s čistým záměrem žít svůj život tím, co je pro tebe dobré, co tě naplňuje a umožňuje vyzařovat světlo. Všechno ostatní se pak propojí a zapadne do sebe, jak rád říkám.

A co je jinak nového? Tví bratři a sestry, kteří teď nežijí na fyzické úrovni, ale jsou buď na astrální, mentální či spirituální úrovni, nebo na nějaké jiné planetě, jsou s tebou stále propojeni. Působíte společně, i když to vědomě neprožíváš. Vy všichni, které označujeme jako staré duše, jste přišli na Zemi, abyste tu oslabili dualitu a znovu etablovali lásku, přeměnili současnou moc na pozitivní (sílu) a toulali se s velkou radostí po této Zemi. Nuže, nech během příštích týdnů působit ve svém bytí všechna ta slova a energie, které jsem tu přibalil. Mysli na mě, dovol nám společně napájet láskou pozemský život tady na Zemi a působit radost lidem, i těm, kteří ještě spí.

A nech pro jednou otázky stranou. Vlastně už ani žádné otázky nejsou, že? Už neexistuje ani žádné tajné vědění. Všechno je přístupné všem, kdo si to přejí. Tvořivé vědění spočívá v tobě a jen je třeba se na ně napojit. Kdo touží po poznání, tomu bude poskytnuto.

V tomto smyslu zůstávám s hlubokou láskou a pospolitostí.

Kryon

Poselství přijala Barbara Bessen v květnu 2016. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2016/07/Infobrief-4-2016_.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 6:22

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.