Čvn 252016
 

Originál publikoval Cobra 12. října 2012. Zkušenost zejména v posledních pár měsících ukazuje, že lidská povaha je velmi citlivá na Archonský fyzický a nefyzický vliv. Archoni uspěli v rozštěpení hnutí osvobození. Povrchové pozitivní skupiny byli infiltrovány a narušeny, ty jenž zůstali čistí byli zesměšňování a napadáni. Jakékoli vaše nápady ohledně toho, jak zmenšit rozštěpení pozitivních skupin a dosažení více jednoty mezi nimi před Událostí bude velmi vítaná.

Také, tu bylo mnoho údajně pozitivních jedinců a skupin bojujících o kontrolu nad kolaterálními účty. Ukázalo se, že chamtivost zvítězila nad motivací přinést tyto peníze zpět lidstvu.

Přijal jsem informaci z velmi důvěryhodného zdroje, že Keenan není poručníkem nad kolaterálními účty. Identita skutečného poručníka musí zůstat pro tuto chvíli utajena, tak aby mohl pracovat pro dobro lidstva bez přerušení. Je tu pár pozitivních skupin pracujících pro stejný cíl vrácení fondů zpět lidstvu, ale informaci o nich nenajdete nikde na internetu. Oni nic neoznámí. Pokud budou úspěšní, věci se prostě začnou dít.

Všechny výše zmíněné faktory byly zdrojem zpoždění, které mnohé frustrovalo. Proto byl původní plán rozšířen a bude tu představen.

První část Hlavního plánu se týká průlomu Světla na nefyzických pláních. Síly Světla použily pokročilou vortexovou technologii pro čištění nefyzických plání. Všechny tyto vortexy tvoří síť Světla, která se stává silnější a silnější den za dnem. V jistém bodě bude dosaženo kritického množství Světla a to vyústí v masivní příval sil Světla na mentálních, astrálních a éterických nefyzických pláních uvnitř úzké vrstvy, která obklopuje povrch planety Země a stále teď obsahuje pár Archonů a mnoho jejich reptiliánských nohsledů s jejich negativními technologiemi. Tento průlom odstraní všechnu zbývající temnotu z nefyzických plání.

Toto je zásadní krok a musí se stát před Událostí. Jinak by Archoni a jejich reptiliánští nohsledi začali tlačit na psychologicky slabá místa lidstva a to by mohlo jednoduše vést k rozšíření válek a násilí. Lidské masy jsou velmi otevřené k vracení se k násilí pod stresem kombinovaným s Archonským fyzickým a nefyzickým vlivem, jak zkušenost s Nacistickým Německem a genocidou ve Rwandě jasně ukázala. Pod Archonským vlivem jsou lidé také rychlí k obviňování a útočení a to by mohlo jednoduše vést k honům na čarodějnice a davy, lynčující ty lidi, kteří jim nejsou po chuti. Kdokoli by mohl být napaden a označen jako »spolupracovník Kabaly« nebo nějak podobně. Takovým věcem je potřeba předejít a proto se Událost NESTANE před tím, než bude o nefyzické pláně postaráno.

Druhá část Hlavního plánu se týká fyzické části Události samotné. Od té doby, co je většina povrchových pozitivních skupin teď rozštěpena, nebudou se účastnit Události jako skupiny. Plejáďané a Hnutí Odporu jako dvě hlavní nepovrchové pozitivní skupiny uskuteční to, co se nazývá Management Hlavního Plánu Pomocí Volné Skupiny. Nejdříve přijde impulz ze Zdroje, že je správný čas pro začátek Události. Plejáďané a ostatní pozitivní mimozemské rasy mají dokončený přehled o každé lidské bytosti, jejich myšlenky a motivace a tak jednoduše rozhodnou, kdo může být součástí počáteční proměnlivé fyzické skupiny, která spustí Událost. Oni odešlou informaci do Hnutí Odporu.

Povrchoví operativci Hnutí Odporu poté kontaktují klíčové osoby této proměnlivé povrchové skupiny. Některé z těchto klíčových osob jsou v pozicích uvnitř Ruska, Číny a Americké armády. Tyto klíčové osoby budou kontaktovány osobně nebo přes telefon a bude jim nabídnuta prostá volba. Budou pozvání, být součástí operací Události. Oni buď přijmou nebo odmítnou podle rozhodnutí jejich svobodné vůle. Bude jim dáno pár minut na rozhodnutí. Pokud přijmou, dostanou další instrukce, koho kontaktovat a co dělat. Pokud odmítnou, nebudou již kontaktováni. Tyto osoby, které budou poté kontaktováni přímo klíčovou skupinou udělají jejich vlastní rozhodnutí a tak se proměnlivá skupina vrhne do akce. Tento celý proces bude velmi rychlý a bude pro Kabalu překvapením. Nebude tu nejpravděpodobněji žádné předcházející „Zelená Kontrolka“ oznámení skrze internet, protože by byl moment překvapení ztracen.

Jak operace Události budou postupovat, Plejáďané a ostatní mimozemské rasy budou mít kompletní přehled nad silami a slabinami každé lidské bytosti, která bude součástí operací. Podle tohoto budou dávat konstantní aktualizace informací v reálném čase Hnutí Odporu o tom, jak měnit role a pozice lidí v proměnlivé skupině. Lidé dělající zásadní chyby budou muset skupinu opustit a ztratí přístup k informacím operací a ostatní lidé budou přijati. Tak bude tato proměnlivá skupina chráněna od infiltrace Kabaly a také od negativních aspektů lidské povahy. Operativci Hnutí Odporu nebudou přímo zahrnuti v operacích samotných, ale budou pouze asistovat s informacemi a instrukcemi. Tato celá operace potřebuje být řízena bytostmi, moudřejšími než většina povrchového lidstva, aby byla úspěšná.

Po Události, lidské masy obdrží psychologickou pomoc a spirituální léčení, aby byli dezinfikováni od Archónského viru. Archónský virus byl udržován mezi lidskými masami předáváním traumatické myšlenkové kontroly z generace na generaci. Až bude toto odstraněno, lidské bytosti budou objevovat, že násilí je ošklivé, NEŘEŠÍ nic a není ze své podstaty součástí lidské povahy.

Jeden z klíčových faktorů, které udržovaly kontrolu temných sil bylo, že byli lidé naučeni nepodporovat jeden druhého. Jedna z prvních lekcí, kterou se lidstvo potřebuje naučit je lekce podpory. Lidé začnou využívat svoji svobodnou vůli a zvolí si lásku. Oni obdrží obří podporu od sil Světla, proto, aby se naučily jak milovat jeden druhého. Žádná pomsta proti Kabale nebude tolerována. Každý člen bývalé Kabaly bude mít právo na řádný soud a ti, ochotní se přiznat a spolupracovat mohou být schopni se včlenit do společnosti. Událost není o pomstě, je to o zastavení VŠEHO násilí na této planetě, odstraněním Kabaly od moci.

Protože všechny lidské faktory vyvolaly zpoždění, pouze první část Plánu 2012 (Událost) může nastat v roce 2012. Zbytek plánu (Restrukturalizace a První Kontakt) se stanou později.

Zdroj:

http://2012portal.blogspot.de/2012/10/the-masterplan-experience-especially-in.html

Přidejte se k naší FB skupině:

https://www.facebook.com/groups/1552114588364251/

Prosíme sdílejte odkaz na tento blog:

http://bod-zlomu.blogspot.cz/

Překlad: Martin

Časopis Ve hvězdách si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 9:19

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.