Kvě 052016
 

Tak jako je znamení Berana synonymem začátků a otevírání, tak je symbolicky znamení Býka symbolem rozvoje a zhodnocování. Býk je druhým jarním znamením, v němž vrcholí i jaro. Čas se Sluncem v Býku je doba nejrychlejšího růstu a nejmohutnějšího rozkvětu. Člověku se skoro chce napodobovat přírodu, lidská srdce se otevírají a duše ožívají. Vstupujeme pravděpodobně do objektivně nejkrásnějšího období roku.

Býk je znamení pevné, fixní, stabilní, a v čase, kdy Slunce prochází v zodiaku tímto úsekem, vznikají hodnoty, které přetrvávají po celý zbytek roku. Tak i my se v tomto období můžeme soustředit nejen na vytvářené hodnoty vnější, ale i na to, co považujeme za své hodnoty vnitřní a osobní.

Pevnost, stabilita, kvalita, to jsou vlastnosti, které příslušejí těm, kteří se narodili v čase Býka na konci dubna a v prvních dvou třetinách května. A pravda, zapomněli jsme na lásku! Podívejme se na symbol (glyf) Býka. Je jím kruh (tedy svět) a nad ním oblouček (duše). Můžeme tak číst: duše nad světem nebo duše, jež se chce spojit se světem. Kterak toto spojení probíhá? Prostřednictvím emocí, z nichž ta nejzákladnější je právě láska. Bez toho, aniž bychom milovali, nemůžeme tvořit, nemáme totiž cit a potřebu, aby něco vznikalo. A vzniká-li, probíhá celý proces mechanicky. Láska je tím prvotním motivem, láska je rovněž i impulzem a důvodem.

Podíváme-li se na přírodu, v době vlády Slunce v Beranu vše vzniká, obnovuje se a roste do výšky. Probouzí se k životu, navrací se opět k vědomí. V navazujícím Býku procesy pokračují. Nelze však růst do nekonečna, není možné se vyvíjet bez kontroly tak, jak se tak děje částečně a zárodečně v čase Berana. Nyní se projevují okolní podmínky, růst a rozvoj začíná být limitován. Sebou samým a tím, co se nalézá v okolí. Preferenci kvantity v Beranu střídá sázka na kvalitu. Jakožto zemské znamení řeší Býk parametry, je pro něj důležitá konkrétní realita. Ano, při vší lásce, milování, emocích, tvoření je na pozadí většiny aktivit schopnost vyhodnotit situaci, nastavit parametry a také vzít v potaz zpětnou vazbu.

Ve znamení Býka vládne planeta Venuše. Ženský princip v nás (ano i v mužích!), tvůrkyně, milenka. Archetyp láskyplné tvořivosti. Venuši v Býku říkáme také někdy milostná. To proto, že je maximálně soustředěna na sebe, na osobu majitele horoskopu. Tančí a opečovává naše beranní ego. Tak je to ostatně v pořádku. Na harmonii každého jedince, situace, procesu a vlastně děje je schopnost a umění propojit beranský růst, reprezentovaný Marsem, a venušanskou tvořivost. Jak probíhá takové venušanské tvoření? Spočívá v přípravě podmínek. Je třeba dát vzniknout prostoru, nachystat parametry, vytvořit podmínky, naladit. Nebo chcete-li uvařit oběd, rozložit nádobí po stole, vše upravit a mírně podpořit panující náladu. Do takového prostoru vstupuje Mars rád, a pokud se cítí opečováván, čtěte, pokud cítí, že je za co bojovat, pak s Venuší spolupracuje. Pak je iniciátorem, průkopníkem, bojovníkem a tím, kdo posouvá hranice dál. Na vzájemné harmonii obou archetypů záleží, jak naše psychická pohoda, fyzické zdraví, ale také  vnější rovnováha, tedy vztahy k lidem kolem, schopnost řídit vnější procesy, pracovat, řešit a budovat. Až uvidíte složité dílo, v základech jistě naleznete harmonicky propojenou Venuši a Mars.

V tomto čase Býka jsou tedy (Býk je zemské znamení) pokládány základy našich přání, chování, vztahů k sobě i druhým, partnery z toho nevyjímaje. V této době bychom se měli zabývat i kvalitou věcí, které nás obklopují. Nemyslím tím jen malování domů, zakládání zahrad, tvoření zajímavých předmětů, vaření dobrého jídla, což mimochodem je to, co Býk má rád. Ale také zamyšlení se a vážné kroky tam, kde se zabýváme tím, co nás obklopuje a kde se ve svém životě setkáváme s kvalitou. Zda náš šatník, byt, pracoviště, práce a koneckonců i styl našeho života by neměl být uspořádán jinak. Je možné měnit styl a náplň toho, s čím se setkáváme, je možné si říkat, co chceme, potřebujeme, vlastníme, jakým způsobem to budeme užívat. Zbavit se nežádoucího, opatřit žádané. Pracovat se svými základními potřebami. Naplnit je a nebo se alespoň o pozdější naplnění postarat.

Čeho se Býku nedostává a na čem bude nutné popracovat? V Býku je ve vyhnanství planeta Mars. Často chybí aktivita, činnorodost, rychlost a pohyblivost. Někdy jsme jako ve snách a kocháme se životem. Proto se zamysleme nad tím, kde jsme akční, které oblasti života řešíme spíš povrchně, se setrvačností, schématicky. Na co tak trochu nedáváme pozor, ačkoli by si situace zasloužila častější osobní přístup a nebo alespoň provětrání. Rovněž planeta Uran není v Býku příhodně postavená, je v pádu. Změny nám moc nejdou, pokud je to možné, vyhýbáme se jim. Možná jsme až příliš zakotveni v realitě (kdo by té kráse přírody a emotivního období odolal?). Stojí za to si tu a tam obnovovat priority, nesnít a vzpomenout si na to, co je pro nás důležité.

Slunce bude v Býku od 19. dubna do 20. května. Za tu dobu se může stát řada událostí, bude na nás působit řada vlivů. Pokud si tu budeme psát o aspektech, vězme, že nikoli planety na nás působí přímo, ale pouze ukazují symbolicky v rámci synchronicit na procesy, které paralelně probíhají na nebi, na Zemi a v nás.

Během pobytu Slunce v Býku můžeme očekávat dvě významná vzájemná postavení Luny a Slunce, nov (setkání v jednom místě zodiaku) 6. května a úplněk 22. dubna. Novoluní bude pro nás možností pro obnovu fyzické energie, síly a procesy s tímto spojené. Šance popřemýšlet o sebehodnotě, hodnotách, financích a majetcích. A na úrovni intelektuální o smyslu a směrování vlastní existence a podmínkách, které pro sebe potřebujeme. Možná nám v hlavě zazní otázka Ericha Fromma: „Být nebo mít?“ Úplněk, kdy Slunce bude v Býku a Luna přesně naproti ve Štíru, přinese naplnění. Naplnění všeho, co jsme si přáli, projektovali a po čem jsme toužili. A protože se bude dít na ose Býk – Štír, mohou dojít naplnění záležitosti skryté, skrývané a tajné. Věci potlačované vyjdou na povrch a ven a naopak. Bude možné dát i vyšší smysl a význam našemu snažení, zaostřit a soustředit se na to podstatné. A nebojme se, že nepoznáme, budeme k tomu vedeni, tlačeni a postrkováni událostmi, které se v příslušnou dobu budou manifestovat.

Kromě novu a úplňku se objeví i některé významné planetární konstelace. Od 28. dubna až do konce námi sledovaného období bude retrográdní Merkur. Bude couvat znamením Býka a tak se budeme víc soustřeďovat na své hodnoty. Přemýšlet, odkud se berou, kam odcházejí, co pro nás znamenají a jak je můžeme transformovat na vyšší hodnoty. Těžko se budeme smiřovat s výdaji a bude čas na restrukturalizaci příjmů i výdajů. Zkrátka nás trochu víc budou zajímat i finance a nemovitosti. Proč ne, kdy také jindy?

Kolem osmého května se Slunce v Býku dostane do příznivého trigonu s Plutem v Kozorohu, které bude retrográdní. Čeká nás tedy posílení ve smyslu sebejistoty a lépe se nám bude realizovat a dotahovat úkoly a projekty, snadněji se budeme soustřeďovat na to, co je pro nás v životě podstatné. Možná to bude šance i na vnitřní změny.

Téměř současně dojde na Jupiter. Na cestě znamením Panny se otočí a půjde dopředu. Několik posledních měsíců se pohyboval totiž po obloze zpětně (retrográdně), což přinášelo větší a intenzivnější míru retrospekce, kdy jsme zkoumali sebe samé, zpytovali možnosti, neviděli bezprostředně cíle a nedařilo se našim záměrům tak, jak jsme si představovali. Nadále se situace diametrálně obrátí. Vše, co jsme si chystali, sušili a syslili, bude možné projevit, ukázat světu a začít realizovat.

Milí čtenáři, je před námi potenciálně nejpříjemnější a nejrozkvetlejší období roku. Zkusme vyladit své vnímání na to, co bude probíhat. Žijme naplno a užívejme vše, co nám svět a čas ve svém rozkvětu bude nabízet. Přicházejí příležitosti přijmout a načerpat a podržet po zbytek roku vše, co se nám líbí, co milujeme a co nás naplňuje.

Mgr. Ondřej Habr, astrolog a astropsycholog
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel
Zdroj: www.vehvezdach.cz, www.astrolife.cz

Časopis Ve hvězdách & Lidový léčitel si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 8:28

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.