Pro 212015
 

Zimní Slunovrat bude i letos provázen řadou spirituálních akcí. Jednou z nejsilnějších bude tradiční aktivace slunovratové linie, která vede z Jeruzaléma přes Znojmo až na Pražský Hrad, a po své cestě prochází mnoha románskými rotundami. Této akce se můžete zúčastnit i vy, a to 22. prosince 2015 při východu slunce.

Množství románských staveb na linii zimního Slunovratu svědčí o tom, že s ní naši předci vědomě pracovali už v 11. století. Ve skutečnosti tradice této linie sahá až hluboko do předkřesťanských dob, vždyť Jeruzalém i Praha patřily mezi posvátné lokality odpradávna. Také další body na trase, třeba historické město Znojmo, bylo významným rituálním prostorem už v pravěku. Není bez zajímavosti, že linie prochází ve Znojmě přímo rotundou sv. Kateřiny s unikátními freskami přemyslovských panovníků. První ranní paprsky navštíví jednou ročně o Slunovratu tento slavnostní sál předků a pak nesou jejich odkaz přes rotundu v Moravských Budějovicích, Českomoravskou vysočinu s posvátným vrcholem Křemešník až do Prahy, kde vychází slunce o 12 minut později než ve Znojmě.

Na tuto starou mystickou tradici navázal Karel IV., který plánoval z Prahy vybudovat nový Jeruzalém. Proto u rotundy sv. Longina, kde linie zimního Slunovratu vstupuje do historického centra Prahy, vystavěl rozsáhlý kostel sv. Štěpána. Toto zasvěcení není náhodné, jeho svátek se slavil právě ve vánočním období. Odtud linie z Jeruzaléma prochází přes celou tehdejší Prahou – a energeticky ji očišťuje a oživuje. Směřuje přitom přes kostel Nejsvětější Trojice v ulici Magdaleny Rettigové a pak do klíčového bodu posvátné Prahy – rotundy sv. Kříže na rohu ulic Konviktské a Karolíny Světlé. Pak linie prochází přes náplavku na Kampě a Malostranskou mosteckou věž až na Hradčany.

Na nejvyšším a finálním pražském bodu linie, na místě bývalé kultovní Libušiny věže, nechal Karel IV. postavit Svatováclavskou kapli se Zlatou bránou a Korunní komorou, kde jsou za sedmi zámky uloženy české korunovační klenoty. V nich se po celou dobu koncentruje energie z celé zimní jeruzalémské linie a také z letní slunovratové linie. I proto jsou originály korunovačních klenotů opředeny magickou silou, která při jejich občasném vystavení láká davy lidí. Ti podvědomě a správně tuší, že žádná replika korunovačních klenotů nemůže nahradit kouzlo originálů, které jsou navíc geniálně uloženy přímo na nejposvátnějším místě Českého království. Právě tady, před Zlatou bránou katedrály sv. Víta, se odpradávna scházeli o Slunovratech astrologové, alchymisti a další hermetici, a teď tam můžeme být my…

Pokud se chcete zúčastnit aktivace linie, ať už v Praze, ve Znojmě, na Křemešníku nebo na dalších místech po trase, ale i v Brně, potvrďte svoji účast na info@druidi.cz.cz a dostanete více informací.

Starobylou tradici aktivace zimní slunovratové linie obnovil v roce 2012 americký hermetik a znalec posvátné geometrie Vincent Bridges. V roce 2014 se každoroční aktivace linií zimního a nově i letního Slunovratu ujal KRUH21, zapsaný spolek druidů ČR, a to pod vedením Zbyňka Aladina Kostrhuna.

Více na www.druidi.cz

 Publikoval 19:36

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.