Říj 142015
 

Období Vah, kdy Slunce ozařuje toto znamení, nastává každý rok v době od 23. září do 22. října. Nejsou však Váhy jako Váhy, stejně jako není Panna jak Panna, není Lev a Lev, stejně jako není Beran a Beran. Je zde mnoho faktorů, které vše ještě ovlivňují, jako je různé datum narození, postavení dalších planet, zejména pak Luny a tzv. ascendentu. Každé znamení dělíme do tří dekád, z nichž každé vládne jiná planeta, proto je zde i odlišná povaha, jiné charakteristické rysy, jež se někdy velmi rapidně liší.

Pro upřesnění narodili-li jste se v období:

* první dekády (23.9. – 2.10.), vládne Vám VENUŠE. Vzájemné vazby a vztahy jsou pro Vás nesmírně důležitou součástí života, ať už se jedná o vztahy partnerské, manželské, pracovní či přátelské. Máte silně vyvinutý smysl pro harmonii, diplomacii a spravedlnost. Dokážete se vcítit a vžít do druhých, vynikáte schopností vidět vše z obou úhlů pohledu, což je fajn, ale na druhou stranu Vás to omezuje, blokuje a znejišťuje ve Vašem rozhodování, kdy nechcete druhým ublížit a berete na ně až příliš velké ohledy. Rodina a manželství jsou pro Vás velmi silné vazby, kdy ke svému štěstí a spokojenosti potřebujete vedle sebe mít někoho blízkého, kdo bude neustále po Vašem boku. Máte umělecké vlohy a cítění, skvělé estetické vnímání a u druhých lidí jste oblíbená právě pro svoji přátelskou, nekonfliktní povahu. Umíte být velmi taktní, zdvořilá a kultivovaní. Na druhé působíte dojmem vznešenosti a pro opačné pohlaví jste velmi atraktivní, zejména pak ženy. Rádi se obklopujete pěknými, vkusnými a příjemnými lidmi, ale i věcmi, takže Vaše příbytky a pracovní prostřední bude vždy velmi vkusně zařízeno a budete se zde nejen Vy, ale i druzí cítit příjemně. Ze všech dekád je Vaše povaha nejharmoničtější, nejklidnější a nejvyrovnanější. Jste velmi zdvořilí a máte vynikající přesvědčovací vlohy a to velmi jemnou, nenápadnou cestou. Lákat Vás může cestování a poznávání.

* druhé dekády (3.10. – 12.10.), vládne Vám SATURN (spoluvládce URAN). Oproti předchozí první dekádě budete mnohem akčnější, co se týče Vašeho vlivu a působení na druhé. Saturn je ve Vahách v tzv. povýšení, tedy se zde cítí „dobře“, silně a je zde vzájemná energetická podpora. Vliv Urana zde může přinést občasný vítr a nečekané změny, nicméně Saturn, který má rád pořádek to velmi brzy srovná a urovná. Je zde cítit melancholie určitých obdobích života, zejména když se Vám nedaří a máte pak tendenci sami sebe přesvědčovat, že už nemá nic dalšího cenu. Máte potřebu za sebou vidět výsledky svého snažení, úsilí, práce a pakliže se Vám něco vymyká z rukou, začnete být nervózní a podráždění. Jste velmi praktičtí, svědomití, ale i náladoví. Stále něco nebo někoho hledáte, a když se Vám to podaří, stejně nejste nikdy spokojeni, chcete víc, chcete lepší a máte stále nové vize, sny a plány. Váš charakter je pevný, když něco slíbíte, dodržíte to a příčí se Vám nezodpovědnost a chaos. Potřebujete mít věci, události a lidi pod kontrolou, což ne vždy je možné a přitom se sami nenecháte nikým a ničím omezovat. Společenský vliv, život a postavení je pro Vás důležitým kriteriem, kdy můžete z tohoto úhlu pohledu posuzovat i druhé. Stále hledáte klid, pohodu a přátelství a vynakládáte pro to nemalé úsilí, které se Vám ne vždy navrací zpět. Toto postavení je dobré diplomaty, vyjednavače, právníky, politiky a řečníky.

* třetí dekády (13.9. – 22.10.), vládne Vám MERKUR. Pro Vás je nejdůležitější ze všeho komunikace a to jak slovem mluveným, tak psaným, ve které velmi dobře vynikáte. Vaše mysl je velmi vyrovnaná a vynikáte neobvyklými vyjadřovacími schopnostmi a skvělým projevem, který umí druhé zaujmout a to velmi nevtíravě, přitom cíleně a přesvědčivě. Sklony a vlohy k uměleckému cítění jsou taktéž velmi silné, jistě se mezi Vámi najde mnoho skladatelů, umělců, tvůrců, spisovatelů, učitelů, obchodníků a řečníků. Máte v sobě obchodního ducha a díky skvělému rozumu víte kam, jak, co zacílit a co je potřebné. Jste velmi bystří, většinou dobře vzdělaní, s velkým okruhem zájmu a znalostí. Rádi poznáváte nové možnosti, jste otevření novým cestám, pakliže naznáte, že jsou lepší, jak ty staré, vyšlapané a zarostlé mechem a kapradím. Ve svém okolí jste oblíbení pro svoji vlídnost a dobrou komunikaci, kdy

každému vše vysvětlíte v klidu, jak se věci mají, aby bylo jasno všem zúčastněným stranám. Zajímá Vás, co si druzí myslí, rádi předáváte poznatky a informace, které jste získali dál, dobře se s Vámi spolupracuje a komunikuje. Vaše vztahy a přátelství bude založeno spíše na intelektuální úrovni. Máte silný cit pro spravedlnost, harmonii, jste upřímní k druhým a totéž očekáváte od druhých. Vždy se díváte na obě strany, umíte se vžít a vcítit do druhých, takže jim žádné naschvály neděláte, neboť víte sami, jak je mnohdy něco nepříjemné.

Klíčová slova pro Váhy je HARMONIE a zdvořilost. Váhy patří mezi znamení vzdušné, základní, plodné, počestné, jižní, kladné, lidské a elektrické. Vzduch proudí všude kolem nás, nedá se bez něj dýchat, proto i tito lidí jsou všude, dobře se pohybují, většinou ladně a elegantně.

Povaha Vah je sangvinická, tedy otevřená a bystrá. Váhy patří k sedmému znamení zvěrokruhu (zodiaku), narodili se na podzim, kdy je ještě vzduch svěží, teplý, ale začíná vát i vítr severní, proto je jejich povaha velmi přizpůsobivá, ale i proměnlivá, což ke vzdušnému živlu patří. Právě znamením Vah jsme se dostali za druhou polovinu zvěrokruhu neboli horoskopu. Už zde není zaměření na sebe, jako v první polovině, ale už se díváme na druhé a orientujeme se do šířky, do prostoru a kolem sebe, neboť si uvědomujeme, že jsme součástí společenství, že ne vše je jen o nás samotných a že je dobré a velmi příjemné vedle sebe mít nějakou spřízněnou duši. Proto jsou Váhy společenské, přátelské a velmi komunikativní. Váhy stejně jako váhy takové potřebují a je pro ně nutností stále vše vyvažovat, vyrovnávat a bilancovat, proto mají rádi harmonii, klid a pohodu a protiví se jim jakékoliv hádky, křiky a hluk jako takový.

Jejich vládnoucí planeta Venuše jim dává schopnost cítit a prožívat krásu, lásku, laskavost a taktnost. Váhy potřebují nutně pro svoji existenci a spokojenost vztah a proto i když není dokonalý, podle jejich představ často některé věci přehlíží a neřeší, jen aby byl klid a nemuseli se dohadovat, řešit, křičet a rozčilovat, čímž však roste jejich vnitřní napětí, pakliže nejsou obě misky vah zcela v rovnováze. Pro Váhy nejvíce je velmi důležité, aby vše bylo v souladu a vyrovnané, zejména pak ve vztazích a jejich snažení. Vše, co dávají do svého úsilí, snahy, práce a vztahů by měly dostávat zpět, aby se jedna strana misek nepřevažovala, tedy pokud někomu věnují velkou energii a lásku a nevrací se jim to, je něco špatně začínají potíže a problémy. Sice nemají rády umíněnost a aroganci druhých, nesnášejí nerovnoprávnost, ale sami jsou paradoxně oběti, kdy si až tak nedokážou dupnout a prosadit své zájmy a přesvědčení. Z hlediska polarit je zde také potřeba najít ten správný střed, neboť vládnoucí planeta Venuše je záporná a znamení Vah je kladné, o to více je třeba usilovat o neustálé vyrovnání a vyvažování, aby pomyslný jazýček na váze byl uprostřed, aby jedna strana pouze nedávala a druhá jen nebrala. Rádi se podílí na různých diskuzích, ať už fyzicky, či po „éteru“. Ač jsou velmi přizpůsobiví, přesto všechno si rádi trvají na svém. Do všeho jdou s plným nasazením a maximálním úsilím, jsou velmi aktivní a horliví, kdy se ponoří do všeho, co dělají často až po hlavu, kdy posléze nevnímají okolí a zapomínají na realitu.

Vzhled a vizáž

Díky vlivu vzdušného, pohyblivého Merkuru, který jim vládne, bude i jejich celková mentální fyzická pohyblivost velmi čilá s milým, příjemným, pěkným obličejem a celkově upravenou vizáží. Postavy jsou štíhlé, většinou vyšší, jemných, vyvážených rysů, hnědých vlasů, obličeje buď úzkého, nebo naopak oválného, tělo je souměrné, oči tmavé, pleť jemná a už ona první pohled je zde cítit vliv Venuše (Afrodié-královna krásy) půvabu, krásy a elegance. Váhy mají často ve tváři tzv. Venušin dolíček a důlky (tvář nebo brada) coby symbol krásy. Hlas mají velmi melodický, jemný, líbivý, ale dokážou i zesílit a jít do patřičných výšek, pro okolí velmi nepříjemných. Ženy jsou velmi krásné a ženské, pohledné a líbivé, ale i zde se najde nejedna „mužatka“.

Povaha a temperament

Jejich povaha je ušlechtilá, vznešená s vynikajícím smyslem pro pořádek a soulad ve všem co dělají. Tito lidé jsou družní, dobře přizpůsobiví, k čemuž jim napomáhá živel vzduchu, jejich charakter je veselý, laskavý, intuitivní, pořádkumilovný, ale časté změny nálad, citových výkyvů jsou zde silné a pravidelné. Váhy mají vyhraněný vkus pro krásu, smysl pro harmonii a klid. Oproti jiným znamením mají tu výhodu, že více jak kdokoliv jiný se umí ponaučit z minulosti a generačních vlivů. Bývají

pozitivní, pravdomluvní, i když někdy si mohu některá fakta malinko upravit k obrazu svému, ale není to zákeřnost ani faleš, jen malinké úpravy, kterými to myslí dobře.

Kladné vlastnosti

Váhy jsou přátelské, diplomatické, taktní, elegantní a jemné. Umí být velmi ušlechtilé, mají skvělý intelekt, dobře jim to myslí, vynikají zdravým selským rozumem, umí si věci logicky zdůvodnit.

Negativní vlastnosti

Váhy jak říká sám jejich název jsou váhavé, tedy někdy až příliš přizpůsobivé druhým, kdy se nechají snadno ovlivnit druhými a jde o tom, kdo na té druhé straně stojí, aby tato ovlivnitelnost nehraničila s naivitou, přílišnou důvěřivostí a také závislostí. Nemají moc silnou vůli, i když sny a touhy budou jistě dosahovat pestrých a velkých rozměrů, ale je zde ona ovlivnitelnost, která je podpořena mnohými rozmary a vnitřním neklidem. Negativní vlastností je neklid, netrpělivost, občasná bezstarostnost a určitá lehkovážnost, která bývá častá v oblasti financí.

Povolání

Díky svému abstraktnímu myšlení dokážou být velmi všestranní a adaptabilní. Jsou obdařeny nadáním matematickým a fyzickým. Úspěchů dosahují v archeologii, ekonomice, službách, obchodní a podnikatelské činnosti, jako manažeři, obchodní zástupci, pojišťovací agenti, ve zlatnictví, v květinářství a naučí se téměř vše za velmi krátkou dobu. Ženy se spíše začleňují všude tam, kde je krása, vkus a elegance, tedy umění, květiny, móda, agentury, cestovní ruch, kdy díky svému vystříbřenému vkusu a citu dokážou téměř nemožné. Je zde i mnoho vynikajících výzkumníků, objevitelů a vědců. Potřebují však pro svůj život i práci dostatek vzduchu a prostoru, jinak se jim špatně „dýchá“ a začnou si hledat nějaký ventilek či únik. Práci potřebují samostatnou, dělat si věci po svém, mít volnou ruku, aby mohli využít svých kvalit, hodnot a originálního, tvůrčího myšlení.

Vztahy

Váhy si dobře rozumí s lidmi a znameními, které jsou společenské, kladné a čisté. Egocentrické a egoistické znamení, zejména pak ohnivé povahy a horké hlavy, pokud se s nimi spojí, u těch nelze zarušit déletrvající efekt a klid, je zde až příliš mnoho disharmonie a vzájemného napětí. Váhy potřebují ke svému životu vztahy a pokojné partnerství. Ke svému okolí jsou laskaví, milí, přátelští a otevření. Vzdušný element zde však vnáší nestálost, kdy vztahy těchto lidí, ač tolik potřebné mohou paradoxně končit častěji, jak by si byli přáli. Na druhou stranu ona vzdušnost jim napomáhá schopnosti být nad věcí a házet věci za hlavu, kdy se s tím až tak dlouho netrápí, resp. jen do té doby, než se objeví někdo další, pak rychle zapomínají. Většina povahy Vah je nestálá, přinášejí nestálé výkyvy a nevyváženost. S tím je spojen ruku v ruce pocit neoblíbenosti, nemilovanosti, melancholii, pocitu nedostatku lásky a zájmu, což může vést k potížím nervovým a psychickým. Váhy si dobře rozumí s Býky, Lvi, Pannami a Rybami. Disharmonické vztahy pak budou s Berany, Raky a Štíry.

Zdraví a náchylnost k nemocem

Váhy bývají vesměs fyzicky zdatné a vůči nemocem odolné. Nebezpečí vážnějších chorob u nich není časté, a pokud ano, většinou si to způsobí sami svým špatným způsobem života. Váhy na těle ovládají ledviny, vaječníky, bederní oblast, kůži, rozmnožovaní, pohlavní ústrojí a mají vliv na hormonální systém tedy i na plodnost a těhotenství. Sklony k chorobám mají v oblasti žláz, ledvin, močového ústrojí, slinivky, cukrovky, hormonálních poruch, krevního oběhu, nadměrného močení, choroby dělohy, revmatické a zánětlivé potíže v oblasti zad a beder (houser).

Váhy jako:

ŽENA: tyto ženy a dívky budou velmi krásné, společenské, oblíbené a vyhledávané. S muži to umí, dokážou být jemné, něžné, ale i pěkné ďáblice. V každé ženě se skrývá více podob. Postavu budou mít spíše útlou, pěkně tvarovanou, a umí se velmi jemně, vkusně a elegantně oblékat. Raději jak práce jim vyhovuje spíše zábava, společenskost či si jen tak udělat sobě či někomu radost. S přibývajícím věkem se toto poněkud stupňuje a o co bývají v mládí velmi mrštné a pohyblivé, ve stáří mají raději svůj klid a odpočinek.

MUŽ: u chlapců a dívek nacházíme velmi jemné rysy, někdy dívčí či ženské, jsou to takový ti hezounci stylu Brath Pith. Jejich postoje a chování bude vybrané, elegantní a příjemné. Oblíbeni budou zejména u ženské polovičky pro svoji výřečnost a originalitu. Rádi se obklopují krásnými ženami, krásnými věcmi jako je auto, oblečení a mají velmi dobrý estetický vkus a vlohy pro umění. Ve vztahu s nimi je to poněkud náročné, aby vztah harmonicky fungoval je třeba neustálé diplomacie a kompromisu z obou stran.

DÍTĚ: malé Váhy se vyznačují typickou povahou mít vedle sebe stále někoho v blízkosti, kdy Vás nepustí ani na krok ze strachu, aby nezůstali sami a měli neustále přehled o tom, co děláte a jak děláte. Již od útlého věku jsou velmi zvídavé, až zvědavé a jakmile se naučí mluvit, budou Vás neustále zahrnovat otázkami typu proč a jak. Jsou však náchylní si k sobě přitahovat nevhodné kamarádky a kamarádky, kdy je láká poznat něco zajímavého, dobrodužného a někteří nevhodní jim to rádi ukážou.

RODIČE: jako rodiče jsou Váhy úžasné až ideální. Mají rádi svoji svobodu a volnost danou vzduchem a totéž dopřejí svým dětem, které nebudou zahrnovat opičí láskou a nadměrnou starostlivostí jak je tomu u jiných znamení. Sami mají rádi nové věci, poznatky a možnosti, proto i svým dětem dopřejí pestrost, rozmanitost, informace, poznávání, výlety a všechny možné prostředky, jak vše nejlépe předat a naučit. V některých ohledech však mohou být až příliš ležérní, což by bylo dobré ohlídat a na některé záležitosti u svých dětí se více zaměřit do hloubky, je-li tomu třeba.

Známé osobnosti narozené ve znamení Vah

J. Seifert, J. Ježek, V. Remek, B. Bardorová, M. Gándhí, F. Halas, V. Havel, E. Holub, J. Lennon, O. Wilde, aj.

Autor: Ilona Regina Grimová, Osobní rozvoj, odborné poradenství, astrologie, numerologie, výklad karet, automatická kresba a kyvadlo
Zdroj: www.tajemstviastrologie.cz

 Publikoval 8:41

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.