Zář 162015
 

Poslední charakteristiky, které jsem vám v pátek, když jste si pocitově vybírali své zvíře, strom a egyptského boha, slíbila,  jsem si nechala nakonec. To proto, že kulturu, jejíž horoskop vám teď připomenu, chovám v hluboké úctě a přistupuji k ní s velkým, ba přímo posvátným respektem. Patrně neexistuje silnější a také nebezpečnější magie, než je ta egyptská. Dovolte mi proto před horoskopy malý úvod…

EGYPT
Monstrózní, magický, tajemný a nádherný. Vyspělý, duchovní a pokrokový. Základní kámen astrologie, matematiky, lékařství, geometrie, filozofie, fyziky, chemie … kolébka civilizace. Chrámy ohromující velikosti. Vládci, jejichž učiteli a příklady jsou samotní bozi. Faraoni, jejichž původ je božský. Magie, alchymie, písemnictví, rozvinuté etické normy a neuvěřitelná synchronizace. Pyramidy do hladka opracované, na vrcholcích ze zlata a umístěním přesně kopírující postavení hvězd. Thovt, Imhotep, Eset, Osiris, Horus, Anubis… Civilizace, jejíž rozmach a ambice skutečně zasáhly samotné Universum. Egypt, který již před pěti tisíci lety disponoval vyvinutým věděním, propracovanou matematikou, brilantním stavitelstvím, ohromujícím lékařstvím. Egypt, který se stal učitelem lidstva. Kolébka VŠECH TAROTOVÝCH KARET S VÝJIMKOU OSHO ZEN TAROTU. Společnost, která předstihla jiné o tisíce let a o které toho doposud víme žalostně málo. Kupříkladu o magii starověkého Egypta, bychom toho rádi věděli mnohem víc, než víme. A nebyla ledajaká. „Jako sluha a pes poslouchají svého pána, tak každý člověk, dravec, had a choroba, ba i neživá věc uposlechnou hlasu mága.“

Čaroděj může donutit i boha k poslušnosti, zná-li jeho jméno. Proto každý bůh tají své skutečné jméno (například jméno boha Amona znamená nepoznaný nebo skrytý) a používá jen příjmení, kterým nemůže být donucen k poslušnosti. V 3. přechodném období vytvořili čarodějové kastu. Vzorem jim byli i bohové, kupříkladu Sutech byl považován za obávaného mága. Rovněž Thovt a Eset (řecky Isis) byli nadáni magickými schopnostmi. Horoskop Egypťanů se opírá přímo o povahu jejich Bohů. Do jaké míry je autentický, je diskutabilní. Rozhodně je zajímavý. Ten bůh, kterému příslušíte svým narozením, by měl být současně vaším bohem. Tedy, pokud se ztotožňujete právě s touto energií, je ON tím, kdo nad vámi drží ochrannou ruku.

30. 1. – 1. 3.

Amon

Byl prvním bohem na světě. Stvořitel a autor všeho života. Vládne vzduchu a dechu. Lidé narození pod jeho vládou jsou lidmi štěstěny. Oplývají inteligencí, silou a životní energií. Profesi si nevybírají podle financí, nýbrž podle možnosti seberealizace. Od nich často vycházejí podněty pro nové činnosti. Neradi přijímají porážku. Mohou působit chladně, protože neumí dávat najevo city. To ale neznamená, že je nemají. Ve skutečnosti jsou věrní a oddaní. Ne jejich přátelství se lze spolehnout.

2. 3. – 3. 4.

Mut

Je manželkou boha Amona a patronkou těch, kteří se setkají s nespravedlností. Lidé pod její vládou oplývají neohrožeností a sílou ducha o charakteru. Mají neuvěřitelný vnitřní potenciál. Čtou si v lidech jako v knize a vidí do povahy člověka. Mají odhad a jsou přesní. Jsou bystří, okouzlující a mají intuici i tvůrčí nadání. Ochotně pomohou druhým. Nejšťastnějšího období dosahují po čtyřicátém roce věku.

4. 4. – 6. 5.

Eset (Isis)

Je ochránkyní života a rodinného krbu. Eset je rovněž bohyní lásky. Lidé pod její vlídnou ochranou mají rádi jistotu a klid. Mají trpělivou povahu, jsou houževnatí a snadno se přizpůsobí novým okolnostem, či podmínkám. Je na ně spolehnutí. Rádi poznávají nové věci a neustále se ochotně učí. V situaci, kdy by se každý druhý už vzdal, chráněnci Eset zmobilizují síly a pokračují v cestě. Nikdy neztrácejí humor a optimismus. Rodinu ctí. Bývají mezi nimi úspěšní lidé a umělci.

7. 5. – 8. 6.

Hórus

Bůh s hlavou sokola symbolizuje boj temnoty a světla. Připomíná lidem, aby zůstali spravedliví. Lidé narození pod ochranou tohoto boha touží být vidět a potřebují prostor. Jsou energičtí, obratní a mají bohaté znalosti. Často jednají ale unáhleně díky své spontánnosti. Chybí jim trpělivost a často přecení své síly. Ve snaze dělat víc věcí najednou roztříští výsledek. Jsou velmi společenští a hodně mluví. V mládí bývají nestálí a jdou ze vztahu do vztahu. Partnerství by měli uzavírat až v pozdějším věku.

9. 6. – 12. 7.

Geb

Bůh Geb je symbolem mateřství a plození. Býval patronem porodu. Zrozenci pod ochranou Geba jsou příkladnými a obětavými rodiči. Jsou to romantici, toužící po harmonii a kráse tvarů. Jejich slabost je důvěřivost. Ve vztahu pak žijí v neustálém strachu ze zrady a ze zklamání. Občas se odkloní od reality, toulají se v iluzích a sní. Někdy podceňují své schopnosti. Jsou často nesmělí. Přestože jsou v zaměstnání pilní, pracovití a spolehliví, častou zůstávají přehlédnuti. Chybí jim rozhodnost a průbojnost.

13. 7. – 14. 8.

Sachmet

Nemilosrdná, ale spravedlivá strážkyně podsvětí. Soudí lidi jedním metrem. Je schopna zničit lidstvo. Lidé narození pod jejím patronátem mají mít dar telepatie a brilantní pozorovací talent. Tito lidé si za všech okolností věří a nemají o sobě nejmenší pochybnost. Na cestě k cíli je nic nezastaví. Mají vytrvalost, silnou vůli a jsou dobrými vůdci. Řídí se svým instinktem, a ten bývá neomylný. Neradi připouští, že se spletli, ale jsou toho schopni. Chyby neopakují. Nesnáší omezení, ale milovat dokážou celou bytostí. Jen málokdo jim ale vyhovuje. Hledají dlouho.

15. 8. – 16. 9.

Thovt

Je ochráncem kouzelníků, mágů a léčitelů. Dal lidem pod svou ochranou důmysl, magické schopnosti a vynalézavost. Dostali do vínku mnoho schopností i umění jich využívat ku prospěchu svého i okolí. Mají vlastní řád, kterému podléhá všechno, co dělají. Často nenásilně přinutí i okolí, aby se jím řídilo. Jsou moudří a mají vhled do událostí, který je často druhým skrytý. Působí hloubavě a jsou ostýchaví. Mnozí si myslí, že jsou skromní. Oni ale mají rádi krásné okolí i dostatek. Jen se bez něho obejdou, není-li právě k mání. Orientují se na ducha. Pokud mají druhým pomoci, obětují i vlastní zájmy. Pro svou dobrosrdečnost mohou být zneužiti. Odpouštějí často a ze zásady se nemstí. Vědí, že nic nezůstane bez potrestání. (přijde mi zajímavé, že je zrovna dle data narození on tím mým a Tarot, kterému se věnuji je tarot Thovtův heart může to být náhoda…ale přece jenom…mám z toho radost.)

17. 9. – 20. 10.

Sutech

Je to bůh hněvu i žárlivosti. Je bohem války a byl poražen svým bratrem Horem. Pak bloudil po poušti, což z něho udělalo boha svobody a nezávislosti. Ochránci boha Sutecha nesnáší jakoukoli nespravedlnost, ponížení, potupu. Nedokážou žít pod něčí nadvládou. Jsou diplomaté, mají výborný odhad na lidi a jejich výběr přátel je neomylný. Sami k sobě jsou až příliš kritičtí a snaží se nikoho nezklamat. Neúspěch nebo kritiku si berou hodně osobně a špatně se s ní srovnávají. To je může odradit od započatého díla.

12. 10. – 25. 11.

Usiris

Vládce podsvětí a Měsíce. Znázorňuje přírodu a je bohem vegetace. Zrozencům pod svou ochranou dal energii životaschopnost aktivitu, inteligenci a originalitu. Jejich zvídavost bývá pověstná. Milují záhady, mystično a tajemství. Malichernostmi se nezabývají. Kladou si veliké cíle a nevadí jim ani námaha či nebezpečí. Jsou často nevypočitatelní a jejich reakce lze těžko odhadnout. Jsou to silné osobnosti s vůdčími schopnostmi. Jako šéfové bývají nároční, ale veskrze oblíbení.

26. 11. – 28. 12.

Anubis

Bůh mumifikace a průvodce zemřelých do podsvětí. Smrt jde s Anubem ruku v ruce. Stejně tak svým chráněncům dal do vínku neustálé vyhledávání nebezpečí a zájem o vše kolem smrti. Milují riziko a rádi chodí na kraj možností. To občas vede k tomu, že se právě tímto způsobem dostávají do situací, ze kterých nemusí vyjít bez úhony. Jsou to ale optimisté a v jejich okolí je stále rušno. Svou nezávislost si často vybojují už v raném věku. Vědí, co chtějí, jejich cesta je originální a nesnášejí konvence a zažité způsoby chování. Neradi se podřizují, nechtějí se nechat okrádat o čas, který vnímají jako důležitý. Milují cestování. Jako partneři jsou čestní, otevření a velmi vášniví.

29. 12. – 29. 1.

Hathor

Je bohyní ochraňující ženy, děti a milence. Pomáhá ženám při porodu a v podsvětí srdečně uvítá nové duše. Symbolizuje smrt i znovuzrození. Lidé pod ochranou Hathor mají velmi složitou povahu a jsou plní rozporů. Vždy se liší od ostatních. Jejich vystupování je neotřelé a originální. Umí upoutat. Věci řeší rychle a radikálně. Jsou velmi aktivní a stále přicházejí s něčím novým. Často jsou tak dopředu, že předstihnou dobu a zůstanou nepochopeni. Potřebují stálý pohyb a nikde nevydrží moc dlouho. Jsou velmi tolerantní k chybám druhých, ale totéž očekávají od nich. Jsou ovšem moudří, mají hodně zkušeností a mohou být výtečnými rádci.

Doufám, že vám udělá radost nejen tento netradiční horoskop, ale i některé informace o egyptské mytologii, která je, alespoň pro mě, nesmírně zajímavá…

Přeji vám všem šťastný vstup do nového týdne.

Michaela Kudláčková

Zdroj: Popelky.cz

 Publikoval 10:33

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.