Srp 202015
 

Někdy se tu bavíme o tom kterém znamení a jeho vlastnostech a projevech a vzápětí se zvedne vlna emoční reakce. Ta buď souhlasí a kánonem volá „ano, ano, to jsme my, konečně nás někdo pochopil“ anebo se naopak domáhá veřejné omluvy a odškodnění, protože „já jsem tedy XY a tohle rozhodně pravda není, na mě to ale vůbec neplatí!“. Ponechme dnes stranou, co na koho platí a neplatí, respektive fakt, že jen málokdo se cítí dotčen, když je – byť na obecné rovině – označen za citlivou, vnímavou a často nepochopenou duši.

Zato atributy typu nátlakový sobec, citový vydětač, egoistický parchant už tak snadno nepobereme. Nikdo, ani já ne, nebo spíš já už vůbec ne … pochopitelně 🙂

Chci si ale promluvit o jiném aspektu této situace. To, zda se cítíte nebo necítíte identifikovaní s popisovaným znamením, vyplývá z vašeho horoskopu. Mezi čtenáři tohoto blogu je spousta astrologů, spousta nadšenců a spousta z vás má aspoň jakousi představu, jak váš nativní horoskop vypadá. Super, to jsem ráda a jen houšť a větší kapky! Astrologii je potřeba osvětlit a šířit, protože i ona si zaslouží stejný coming out, jakého se dostalo před 150 lety psychologii … i když ta už je taky zralá na změnu paradigmatu! Ale je tu i spousta čtenářů, kteří vlastně nevědí, jak to funguje, jen je to třeba baví. Nebo to s nimi rezonuje. Nebo co.

Odstupme od tohoto fóra a představme si pouliční průzkum a odpovědi mainstreamové veřejnosti. Řekla bych, že díky „popularizaci“ astrologie skrze bulvární časopisy bude dobrých 95% a možná i víc vědět, co jsou za znamení, a sem tam přihodí svůj ascendent, ale tady už s jistotou tak padesát na padesát. O hodně míň dotázaných dokáže odpovědět na otázku, co to vlastně znamená, když řeknu, že jsem Kozoroh nebo Střelec. A jen nepatrný zlomek zná postavení své Luny nebo dokonce ostatních planet. Protože proč vlastně?

Protože to, že jsem Býk, vypovídá čistě a pouze o tom, že v okamžiku mého narození stálo Slunce ve znamení Býka. Slunce je důležité, možná nejdůležitější, ale je tu spousta dalších věcí, které je potřeba uvážit. Mou duši a mé psychické nastavení, moje city a prožívání, moje niterné potřeby a vnitřní svět, má rodinná pouta a kořeny, mé pokrevní vazby – Lunu. Mé požadavky na uspořádání světa, v němž se budu cítit spokojená, moje vztahové potřeby a mou schopnost navazovat partnerské vazby – Venuši. Můj způsob myšlení, schopnost pochopit situaci a učit se z ní, vyvozovat logické argumenty, mou slovní zásobu a komunikaci a pohyblivost tělesnou i mentální – Merkur. Mou fyzickou energii, pohybovou dynamiku, varianty sebeprosazení, pohotovost k boji či kooperaci, mé pracovní zaměření, nasazení a výkon – Mars. Mé hodnoty, mou víru, světonázor a životní filosofii, mou touhu růst a poznávat a objevovat nové nebo naopak v klidu zakrnět – Jupiter. Mé bloky a strachy, mé zásady a opěrné body, můj vztah k autoritám a zvládání disciplíny a řádu, mou schopnost (sebe)organizace – Saturn. Mou pohotovost ke změně, schopnost okamžité reakce na nečekané situace, úroveň anarchie a rebelantství, odvahu rozbíjet věci bez náhrady a přinášet utopické kolektivní vize – Uran. Mé naděje a touhy a intuici a sny a pocity sounáležitosti a odevzdání a smíření a naprostého rozpuštění v oceánu kolektivní duše bez nároku na jakékoliv vlastní já – Neptun. Mou vůli a odhodlání a schopnost prosadit věci, na nichž mi záleží, mé jádro a zdroj, hluboko skryté a třeba nepřiznané, ale o to intenzivnější a silnější – Pluto.  A to ani nemluvíme o teoretických a citlivých bodech horoskopu a kdo ví, o čem ještě.

Tak. A každý z nás má v sobě tohle všechno. V různé podobě, v různém poměru, v různých vazbách, v různých oblastech svého života. Ale všechno, a to bez výjimky! A astrologie je klíčem k rozluštění té složité kombinatoriky, k rozpoznání toho vzorce či matrice, která vznikne jako jedna z možných alternativ, když vynásobíte dvanáct znamení krát dvanáct domů krát deset planet (ostatní pro zjednodušení vynechávám) krát nespočetné množství vzájemných aspektů.

A teď považte, že napíšu o Lvech, že jsou velkorysí a ješitní. Pár Lvů, co se nadchli hned na začátku slovem „velkorysí“ a nedočetli dál, spokojeně zamručí, v klidu se rozvalí pod palmou a ohryzávají si antilopí nohu. Ostatní zamručí výhrůžně, protože co to má jako znamenat, to o té ješitnosti?

Žádný Lev není stoprocentním Lvem, ani kdyby stokrát chtěl – a že Lev by zrovna chtěl! Žádný Blíženec není stoprocentním Blížencem, ale ten to chápe, a protože schizofrenii má v základní výbavě, nijak ho to neudiví. Žádný Kozoroh není stoprocentním Kozorohem, ale ten nemá čas tyhle blbosti řešit, musí ještě zkoordinovat schůzku G7 a vybetonovat dvorek.

A proto nastupují archetypy.

Archetyp můžeme chápat spolu s mytologickou skvadrou a C.G.Jungem jako praobraz, vzor a soubor charakteristik příslušných té které typologii.

Viz https://cs.wikipedia.org/wiki/Archetyp

Archetyp v astrologii je teoretický model, který obsahuje čisté a nijak nemodifikované vlastnosti, které by měl představitel toho kterého znamení, kdyby mu do toho nekafraly ostatní planety. Prostě ryzí, krystalická podoba. A je doufám jasné, že nic takového v reálném světě neexistuje! Aby bylo možné cítit se stoprocentním Beranem, Rakem, Váhou či Štírem, muselo by platit, že mám všechny planety obsazeny v jednom jediném znamení. Takový horoskop nikdy neuvidíte.

Můžeme se ale podívat na pár příkladů, které se čistému archetypu blíží. Což vlastně znamená, že ve stejném znamení, v němž je obsazeno Slunce, se nachází i několik dalších planet, ideálně tak tři anebo víc, dvě jsou docela běžným jevem. Takový člověk pak samozřejmě vykazuje charakteristiky daného znamení mnohem silněji než jiní sluneční příslušníci téhož znamení. Je konzistentní: stejným způsobem, jakým se projevuje jeho uvědomované já, projevuje se i jeho myšlení, jeho vztahy, jeho sebeprosazení, jeho cokoliv. A může nám dobře posloužit jako učební pomůcka, protože na něm prostě ty charakteristiky vidímě v nezředěné podobě. Ať udělá cokoliv, je vysoká šance, že to udělá v režimu studovaného archetypu.

Zkusím se teda prohrabnout v kartotéce a najít téměř archetypální představitele jednotlivých znamení:

BERAN
Aňa Geislerová (Slunce, Chiron, Lilith, Venuše v Beranu) se svou prvoplánovou přímočarostí, já jsem já a na nic si nehraju a rovnou jdu k tomu, co mě zajímá:
https://www.youtube.com/watch?v=Fgzn84AYn8g

BÝK
Co třeba Marek Vašut? Má sice v Býku kromě Slunce jen dvě další planety (Venuši a Merkur), ale velký trigon v zemském živlu. Ta zemitost, síla, fyzičnost, těžkopádnost a klidová poloha i v pohybu je znát, navíc nehnutý díky Saturnu v Kozorohu, já vím svý:

Anebo Tereza Brodská (Slunce, venuše, Lilith, Mars):

Mně ti Býci přijdou takoví pomalí a těžkopádní, vlastně nuda, ale přitom to žiju …

BLÍŽENCI
Karel Höger (Slunce, Pluto, Merkur, Luna, severní lunární uzel v Blížencích) a mně naskočí hlas, slovo, dikce, prostě řeč jako téma Blíženců:
https://www.youtube.com/watch?v=13p12WIEPqg&list=PLpliyFxhEHLraNj_WfHDDHLoe5agzJhmE

RAK
Téma domova, dvorku plného slepičinců a ne zrovna mužný hrdina Jaroslav Čejka (Slunce, Merkur, Pluto, Mars v Raku), pamatujete?

Anebo Felix Holzman (Slunce, Merkur, Mars, Pluto v Raku) a jeho štrůdly, manželčiny tepláky a hospoda U nudle, ale pro dnešek si sjedeme jednu jeho astrologickou scénku:  https://www.youtube.com/watch?v=KTBQT4215Z8

Anebo Nina Divíšková, která se na dlouho vzdala své kariéry, totálně upozadila a stáhla domů, aby její muž mohl zazářit, typicky Račí (Slunce, Pluto, Venuše, Mars, Merkur, jižní lunární uzel): https://www.youtube.com/watch?v=avQZNyyu82E

LEV
Baví sebe, baví druhé, vystačí si sám a i když si pozve hosty, je to JEHO show – Jan Kraus (Slunce, Pluto, Mars, Merkur, jižní lunární uzel ve Lvu):

Anebo Oldřich Nový (Slunce, Luna, Venuše, Lilith ve Lvu) s Merkurem v Panně, takže ta typická výslovnost už do obrazu nespadá, ale přesto lev salonů:
https://www.youtube.com/watch?v=BwXFFhZwf6I

PANNA
A protože domácí zdroje došly, mrkneme se do Hollywoodu – Colin Firth (Slunce, Merkur, Pluto a severní lunární uzel v Panně). Přehlídka vášně, ta Panna, ale systematičnost tomu nechybí: https://www.youtube.com/watch?v=4gFJsR84lFQ

VÁHY
Michael Douglas (Slunce, Neptun, Mars a Venuše ve Vahách) a Catherine Zeta Jones (Slunce, Uran, Merkur a Jupiter ve Vahách) se hledali, až se našli! Prostředí jim sedne, téma taky a ta nehraná, nefalšovaná upřímnost … pro srovnání Aňa Geislerová a krabička sirek 😉 https://www.youtube.com/watch?v=3h4ENjm22cQ

ŠTÍR
Nesedí mi do tohoto seznamu co do počtu planet, ale musím říct, že tohle je Štír na první dobrou a nemusela jsem ho ani hledat. Joaquin Phoenix (Slunce, Venuše, Mars ve Štíru – Mars jako spoluvládce Štíra a Luna sice v Beranu, kde ale taky vládne Mars, navíc dominantní Pluto v horoskopu). Prostě podívejte se, za mě čistý archetyp navzdory statistice:

https://www.youtube.com/watch?v=1jfWWL_pGwQ

STŘELEC
Bára Štěpánová (Slunce, Jupiter, Mars) – tři chlapský planety v chlapským znamení Střelce a možná proto jí funguje poněkud nestandardní model partnerského soužití. Celkem nemá s ničím problém a s ničím se moc nepáře, dělá jen to, o čem je přesvědčená. https://www.youtube.com/watch?v=0_rbepo-esw

KOZOROH
Najít v showbusinessu Kozoroha a ještě, aby splňoval všechny podmínky čistého archetypu, je téměř nemožné. Co by tu taky dělal? Sedí ve správní radě Zeměkoule. Pár těch, co je jakž takž blížili, bych tu měla, ale … prostě není to ono! Tak nic. Nic je taky Kozorožský téma 😉

VODNÁŘ
Jiřina Jirásková, lepšího Vodnáře jsem nesehnala, jen tři planety v tomto znamení, ale zase z nich dvě světla (Slunce, Luna, Merkur). Velmí výrazná, velmi svérázná, velmi mužská energie a přitom nádherná ženská, dost příznivců a dost odpůrců a jen málokdo ji považuje za neutrální:

Anebo Jana Krausová (Slunce, Venuše, Merkur a k tomu velmi dominantní Uran) a její neortodoxní partnerské soužití prakticky v kterékoliv části života:
https://www.youtube.com/watch?v=4fNpNcB2ins  … tyhle ženský mě teda baví!

RYBY
Léčitelství a psychické poruchy jako téma Ryb a Pjér la Šéz, upozaděný za Jaroslavem Duškem, přizpůsobivý a nenápadný, dokud se nezaměříte přímo na něj – všichni ho viděli, nikdo ho neznal, dokud nepromluvil jeho Chiron (Slunce, Jupiter, Chiron a Merkur v Rybách). A vyberte si cokoliv:
https://www.youtube.com/results?search_query=pj%C3%A9r+la+%C5%A1%C3%A9%27z

http://www.astropsychologie.cz

 Publikoval 13:57

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.