Pro 172014
 

Většinu izraelského území pokrývá poušť a kamenitá pustina, což návštěvník a nepřipravený turista zjistí při přesunu ze svěžího zeleného severu do jižních oblastí, které jsou mnohem teplejší a velice suché. I na mapě Izraele snadno rozpoznáme, že celou jižní polovinu státu pokrývají pustiny s málo četnými oázami či uměle zavodňovanými místy na zemědělství orientovaných kibuců.

Ona dolní část země, historicky nazývaná Judsko, je územím, které po návratu Izraelitů z egyptského otroctví, připadlo při rozdělování krajiny nejpočetnějšímu kmeni, tedy Jákobovu synovi jménem Juda a jeho potomkům – židům.

Přestože toto území převážně zaplavil spolu s přičinlivými židy písek, nalezneme i úrodné lokality, zejména kolem Hebronu, který dnes patří pod palestinskou samosprávu, avšak v době starozákonní byl významným centrem a sídlem pomazaných hlav, dokud nebyl nejslavnějším židovským králem Davidem dobyt Jeruzalém. Hebron zmiňuji především proto, že se zde nalézají hroby praotců národa Abrahama, Izáka a Jákoba spolu s hrobkami jejich manželek. Posvátné místo všech židů však bylo po sedm set let zapovězeno každému jinověrci pod trestem smrti a vstup k patriarchům je povolen až od sedmdesátých let dvacátého století, a to po dvou krvavých incidentech, kdy na každé straně – jak židovské, tak muslimské – položilo své životy při atentátech v blízkosti milovaných praotců desítky souvěrců z obou stran. Proto je toto místo na turisty velmi sporé, buďto vám cestovní kanceláře vstup nedoporučí anebo tu nepotkáte živáčka a vstoupíte do mešity s nápadným stínem smrti v zádech. Ženy samozřejmě ve zvláštních kápiích, které služba u vchodu striktně rozdá.

V Judské poušti je spousta nádherných míst, která stojí za zhlédnutí. Jedním z nich je Herodovo letní sídlo Herodium. Uměle navršený kopec, v němž si diskutovaný panovník nechal vystavět velkolepý palác a podle posledních průzkumů profesora Hebrejské univerzity Ehuda Necera byl oznámen 7. května 2007 objev hrobu tohoto nechvalně proslulého biblického krále. Římany dosazený panovník Judeje, který je znám především svým příkazem k „vraždění neviňátek“, byl pohřben v bohatě zdobeném sarkofágu v kuželovité pouštní pevnosti. Tu sám založil kolem roku 23 před naším letopočtem zhruba 12 kilometrů jižně od Jeruzaléma a podle pověsti byla uměle navršena prací zajatců, kteří museli materiál na stavbu nanášet ve svých vojenských přilbicích. Pahorek byl nakupen do výšky asi 150 metrů nad okolní krajinu a uvnitř homole dal panovník vybudovat důmyslný systém chodeb a cisteren spolu s přepychovými lázněmi a paláci.

Další z pouštních pozoruhodností je pohádkově vyhlížející řeckoortodoxní klášter svatého Jiří v pouštním údolí Vadí Quelt v blízkosti Jericha. Stavba je viditelná z dálky, přilepená u skalního bloku soutěsky, kde dodnes žijí dva řeholní bratři a velmi vstřícně vítají turisty. Nad klášterem se nachází jeskyně proroka Elijáše, který se v těchto místech ukrýval před králem Achabem, a podle legendy mu sem přinášeli potravu havrani, když byl nad zemí vyhlášen boží trest dlouhodobého, zkázonosného sucha.

Půl hodiny odtud se nachází nad samým Jerichem Hora Pokušení s dalším podivuhodným klášterem uprostřed skály, sem se však turisté již pohodlně dopravují lanovkou. Pustina je jako stvořená pro meditaci a postní rituál, proto se samotný Ježíš uchýlil právě sem, aby zde podstoupil přípravné čtyřicetidenní období pro svoji veřejnou misi. Jako skutečná oáza v poušti se pod horou rozkládá palestinské Jericho, které vykazuje tradici nejstaršího světového sídla, a v areálu vykopávek nalezneme doklady těch nejstarších kultur, kterým odborníci přiřkli deset tisíc let starou historii. Politická situace se v posledních letech v této oblasti značně uvolnila, pamatuji dobu, kdy jsme vjížděli do Jericha pod nastraženými samopaly a o turistu by zde člověk nezavadil. Atmosféra posledních let však poutníky láká i sem, do míst, kde Ježíše vítal celník Zacheus a která v současnosti platí za malý citrusový ráj. Poměrně nedávno vyšlechtěný druh – pomelo – spatřilo světlo světa právě ve zdejších zahradách a velmi rychle si nalezlo cestu do celého světa. Nicméně velmi nízko položené město je dobrým odrazovým můstkem pro oblast Mrtvého moře, o němž si povíme zase příště.

Mgr. Rudolf Špaček, farář Církve čs. husitské
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 10:39

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.