Říj 242014
 

Před několika lety jsem jednou otevřel email a zaujala mě v něm zpráva od paní Ivy, která popisovala svůj život a své osudové cesty, které tuto ženu dohnaly až k zamýšlené sebevraždě. Odepsal jsem jí, že na dálku tyto životní strasti neřeším a nabídl jsem jí osobní konzultaci. Po další korespondenci a několika telefonátech mě nakonec navštívila. Když přišla, okamžitě jsem z ní vycítil, že je do posledního místečka vyhořelá a rozhodnutá ukončit své životní martirium.

Řekla mi, že jsem její poslední naděje a jestli se mi prý nepodaří vysvětlit, co se okolo ní děje, tak… A začala plakat. Od začátku jsem věděl, že to nebude klasický případ a bude se v mnohém od ostatních lišit. Však to, co jsem od ní vyslechl, mě trochu vyvedlo z míry, avšak ne natolik, abych se tím nechal ovlivnit. A tady je její příběh:

Iva se vdala a jak to bývá, přišla do jiného stavu. Dítě porodila a vše vypadalo, že se bude vyvíjet normálním rodinným životem. Po roce však znovu otěhotněla a zároveň jí onemocnělo první dítě. V 7. až 8. měsíci těhotenství šla do nemocnice kvůli rizikovému těhotenství a hospitalizováno bylo i její první dítě, jež na tom bylo zdravotně hodně špatně. V 9. měsíci těhotenství to vše začalo: jelikož její manžel jezdil jako řidič kamionu, neštěstí na sebe nedalo dlouho čekat. Manžel zahynul v té době při tragické autonehodě. Její psychika dostala notně zabrat, a to i proto, že jí doktoři oznámili, že její první dítě rovněž umírá. Stála před největším životním rozhodnutím a rozhodla se pro nový život, který nosila pod srdcem. Života svého prvního dítěte se vzdala. Umíte si jistě představit, co prožívala a jakou psychickou újmu na duši prodělala.

Když se vrátila z porodnice, nemohla se vrátit do míst, kde byla šťastná. Začala proto žít jinde, kde to ale také nebylo příliš růžové… Po určité době si našla nového partnera, s nímž plánovali rodinu. Však co se nestalo… Její druhý partner 14 dní před plánovanou svatbou opět zahynul během tragické dopravní nehody. Iva to už psychicky neunesla a zhroutila se. Od té doby měla problémy s rodinou, okolím, v práci sice vykonávala dané úkoly zodpovědně, ale díky pocitu viny a s pocitem, že nosí okolo sebe smrt, nebyla oblíbená. Snažila se ze všech sil svému synovi zabezpečit normální život, během kterého se na ni nabalovali muži, kteří ji jen využívali a zneužívali. Stala se z ní troska, jež nechtěla a ani už nemohla vidět život v pozitivním světle. Proto ho chtěla skončit.

Vzal jsem tedy do ruky tarotové karty a vyložil jsem svoji metodu Tady a teď, co se vlastně v podvědomí, nadvědomí a mysli této ženy odehrává. Každý si totiž bereme sem na zemi to, co jsme v minulých životech nezvládli či nepochopili a stále se nám to vrací. Bohužel, se nám to vrací ve věcech, jež nás nejvíce bolí. Čím více toto poučení z minulosti nechápeme, o to více je bolestnější. Tato žena ztratila v několika životních úsecích ty nejbližší a smrt ji provázela na každém kroku. Proto byla rozhodnuta se poddat smrti a zasnoubit se s ní navěky. Kdyby to její duše udělala, rozplynula by se v egregoru Bytí a posílila by tu část astrálu, jež nám vnuká negativní myšlenky, pocity, konání a další s tím spojené věci. Tudíž její duše, která má právo na věčný život, by žila v záporu a při dalším zrození na hmotné úrovni (Zemi) by neměla svědomí a proto by tento člověk dělal a konal věci, jež by se neslučovaly s morálkou. Takové duše, které se odevzdaly marnosti, jsou napojeny přímo na zdroj nebytí a usilují o zničení dalších duší. Dalo by se říci v náboženském kontextu, že jsou to zrozenci pekla.

Vysvětlil jsem jí do podrobna, co by se stalo, kdyby ukončila život a nabídl jí pomoc. Ano, protože lidská vůle má možnost svobodného rozhodnutí. Zároveň jsem jí řekl, že to nebude jednoduché. Výsledkem ale bude převrácení myšlení a poučení, po němž negativní myšlení vymizí z podvědomí a nahradí ho krása života a bytí. Její rozhodnutí bylo okamžité, avšak nebyla v podvědomí přesvědčena, že chce tuto změnu podstoupit. Vycítil jsem z ní strach ze změn, jež by měly nastat, protože do té doby neznala, co je radost, štěstí a láska, a toho se bála. Jak moc dobře všichni víme, bojíme se toho, co neznáme. Proto jsem této ženě popsal a ukázal, co je vlastně láska, štěstí, krása a že je v její podstatě žena, která má možnost sama sobě vládnout a tím tvořit okolí v radosti, lásce a štěstí.

To, co následovalo po tomto odhalení, se nedá popsat, to se musí zažít… Paní Iva zrudla, nemohla popadnout dech, omdlévala, chvíli byla ledová, chvíli s ní cloumala horečka… Pomyslel jsem si: „Tak chlapče, to jsi přehnal a paní tu vypustí duši.“ Tento stav trval asi pět minut. Co se stalo? To, co jsem jí ukázal, v ní explodovalo jako granát a Iva si poprvé uvědomila, že má možnost žít v souladu a lásce. Doslova a do písmene prožila orgasmus života v celé své kráse a síle. Od tohoto okamžiku na sobě pracovala a pracuje dodnes.

Z počátku jsem jí byl rádcem a oporou, ale jen do chvíle, kdy si už uvědomila sílu své duše a svého srdce, rozhodovat sama za sebe i s výhrami a prohrami, které běžný život přináší. Po necelém roce jsme měli poslední sezení, kdy jsem jí vysvětlil podrobně, proč ji doposud provázela smrt. Popsal jsem jí zákonitosti bytí od stvoření života (člověka) k jednotlivých projevům zákonitostí směrem ke stvoření a obráceně. Ukázal jsem jí zákonitosti příčin a důsledků při špatném, ale i pozitivním rozhodování. Ve schématu duše a jejích přívlastků jsem jí vysvětlil, že je duše sice naše, ale přitom je majetkem ducha. Že naše duše je jen propůjčena, ale že naše jednání je ovlivněno naší možností myslet.

Nesprávné myšlení, jež je ovlivněno „já chci“, emocemi, prožitky, předpoklady, nás vrhá do hlubin marnosti, kde si nevíme rady sami se sebou. O to více se propadáme níž a níž, až na samé dno, kde se Iva nacházela. Dodnes jsme přáteli a ona žije v souladu se svou duší. Občas si popovídáme o životě. Samozřejmě, dělá i chyby jako každý člověk, učí se z nich však žít tak, jak potřebuje a ne tak, jak chce ona nebo její okolí. Našla svoji duši, své srdce, svou víru a cestu, k níž jsem jí pomohl otevřít dveře.

Luděk Krátký, mág, věštec a hermetik
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 9:43

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.