Zář 172014
 

Začátkem září mne ve studiu navštívila vážka. Krásná veliká zelenomodré barvy, chtěla jsem ji jako ostatní hmyz nejdříve z prostoru vyhnat, ale něco mne zastavilo. Zřejmě posvátnost tohoto okamžiku. Uvědomila jsem si, že mi chce vážka něco sdělit. Posadila jsem se a na chvíli pozorovala bzukot. Poté už tužka sama psala a ve slova vetkala krásné poselství.

Vážka vám sděluje, že vážit kroky ve skutečnosti znamená vážit sílu lásky v ohledu k sobě. Sílu lásky k sobě nelze vážit (měřit). Nelze ji omezovat na to, co bychom chtěli dosáhnout, nýbrž rozšířit v tom, co je člověku přirozené. Projevená síla citu k sobě má hodnotu, kterou nemůžeme měřit ani srovnávat sami se sebou nebo skrze druhé lidi. Ti druzí: muž k ženě, žena k muži, jsou póly, přitahující se pole Světla.

Množství Světla vibrujícího v polích dvou hledajících lidí odvíjí příběh. Hloubku životního příběhu lidí utváří schopnost vcítění se do toho, co můžeme nazvat skutečným životem. Prožívání citu na nejhlubší vlně lásky teprve ukáže, zda je lidský vztah na úrovni života v páru schopný odolat, vydržet, trvat, sdílet, být ve vzájemné interakci – výměně. Výměna energií není něco za něco, kdo z koho. Výměna energií mezi mužem a ženou je s hlediska vesmírného srdce a srdce země považováno za propojení ducha s hmotou.

Má-li člověk shodného ducha se svým protějškem a v podvědomí lásku, přitahuje hmotu stejné úrovně. Má-li člověk odlišného ducha a v podvědomí nedůvěru v sebe či strach, přitahuje odlišnou úroveň, než je vytoužený cíl v mysli. Máme-li v mysli touhu hlubokého naplnění se citem (sami sebe), přitahujeme to, co nám pomůže vzpomenout si, že toho ve skutečnosti sami schopni jsme. Ano, probouzíte novou schopnost v rámci evoluce Světla. Tato schopnost vám dodá novou dimenzi vnímání společného života nejen v páru. To znamená rozšířit se do všech aspektů života.

Oldřiška Kališová 2014

www.alternativnistudio.cz

Co sděluje zdroj: Google o vážce?

Vážka v některých kulturách (zejména v Asii) představuje posla štěstí a radosti, ale i znamení odvahy a síly. Na západě jsou vážky symbolem znovuzrození a obnovy po životních strastech, nebo po veliké ztrátě. Vážka však většinou představuje přerod, protože začíná svůj život ve vodě a v dospělosti se mění v létajícího tvora. Právě z tohoto důvodu je vážka používána jako znamení a snahy dosáhnout svých vysněných cílů. Původní obyvatelé Ameriky byli přesvědčeni, že vážka je dobrý duch, který provází člověka. Pro muže i ženy byla symbolem změny a moudrosti, ale údajně dokázala člověka i sama vést a pomáhat mu uskutečnit své sny.

 Publikoval 9:49

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.