Srp 252014
 

Kryona prostřednictvím Barbary Bessen, srpen 2014. Milí přátelé channelingů, když se zamýšlím nad poselstvími, která posledních dvanáct let přijímám, působí to na mě podivuhodně. Nemyslím tím, že by si člověk měl pamatovat všechno, co v nich bylo řečeno, ale to, že v nich lze vysledovat a rozpoznat logický vývoj. Celá ta léta nás KRYON, Saint Germain, Jeshua a ostatní připravovali na to, co se teď děje.

Procházeli jsme zvolna transformací, zaměřovali se na naše vyšší síly a začali tak téměř nový život. KRYON několikrát zmínil, že v tomto životě prožíváme životů víc. Ten plný batoh, který jsme si sem přinesli, jsme zpracovali a teď si plánujeme nový, abychom už nemuseli opouštět Zemi prostřednictvím smrti.  Což by také vysvětlovalo, proč si mnozí z nás už nevzpomínají na dětství nebo si jen nejasně vybavují různé příhody a zážitky z tehdejší doby. Osobně mám pocit, že jsem hodně propustila, především také díky milým duchovním přátelům.

Velmi ráda se dívám dopředu, vyhlížím, co bych chtěla prožívat, bez ohledu na to, zda je to možné z hlediska pozemského rozumu. Nebo prostě jen tady jsem a zkouším si užívat přítomný okamžik. Jak KRYON krásně popisuje v tomto poselství, měli bychom se na něco zaměřit a držet se toho. Bez ohledu na to, zda je z logického hlediska možné. Saint Germain v této souvislosti rád zdůrazňuje: „Vnější změny, které všichni tak toužebně očekáváte, vycházejí z vás, ne od těch, kteří jsou u moci.“ Má pravdu, že? Přeji vám hodně radosti při ponoření se do energie KRYONA. Přináší sebou vždy tak nádhernou energii domova. Srdečně zdraví Barbara Bessen.

P.S. Doporučuji, abyste si poselství vytiskli, vyhledali pohodlné místo a hluboce se ponořili do následujících řádek. Pomáhá to i v případě, kdy se člověk necítí zrovna dobře.

Zdravím vás, milí přátelé. Jsem KRYON z Magnetické služby. Jak je to pěkné být opět s vámi ve vědomém kontaktu! Užívám si, že mohu pracovat s lidmi, pomáhat vám rozpoznávat, kým skutečně jste. Je iluzí myslet si, že je člověk osamělý a není spojen se vším, co je. Toto vše, co je, je polévkou, z níž jsme všichni stvořeni. Je to tvůrčí síla a energie, která stále myslí a tvoří v souladu s boží vůlí. My všichni jsme součástí této polévky, ať už je to člověk, zvíře nebo nějaká bytost, přicházející z daleka. Na to, abyste mohli pochopit, co je to vlastně stvoření, se dokonale hodí srovnání s mořem a kapkou vody. Původní myšlenka je mořem, kapka je stvořením. Existuje mnoho kapek, v řekách, teplých mořích, například v golfském proudu, stejně jako chladné kapky například v severním ledovém moři. Přesto jsou všechny kapkami v jednom velikém moři. Vnímají, pokud si toho jsou vědomy, že všechny jsou stejně hodnotné a důležité, že žádná není lepší nebo horší. Všechny prostě jsou (existují).

Proto nelze hodnotit či posuzovat lidi, ani zvířata, ani například bytost, jakou jsem já. Nejsem lepší než ty. Jen jsem si vědom, kým jsem. Mohu nahlédnout do historie stvoření a nalézt odpovědi na všechny otázky. Ty to dokážeš pouze tehdy, když se uvolníš a hluboko ponoříš do svého nitra. Říkáš tomu vnitřní cestování nebo meditace. Usnadní ti to spojení s tvým Vyšším já, které je ti nejblíž. Pokud chceš něco vědět, můžeš se se svým Vyšším já propojit a poprosit o odpověď. Přijde ti většinou hned, protože jsi s ním přece v neustálém kontaktu. Pro spojení s Vyšším já nemusíš nejprve položit kabely nebo na něho zaklepat. Ví, kdo jsi, co bys rád a jak ti může být nápomocné. Od tebe se žádá jen trocha trpělivosti. Je zapotřebí to cvičit, aby sis ze své strany udržoval tento kanál informací otevřený. Zmiňovali jsme se o tom už dříve: neexistuje nic, co by tvé Vyšší já nevědělo. Vezměme si velmi pozemský a ve vašem každodenním životě běžně používaný výraz„lednička“. Pokud chceš něco vědět o ledničce, tvůj nízko vibrující rozum nejprve nabídne všechno to, co o ní víš. Například, jak je tvá lednička stará, jak jsi k ní přišel atd. Tvé Vyšší já by ti mohlo sdělit informace typu: kdo chladničku „vynalezl“, jak funguje a mnoho dalšího. Tím ti chci sdělit, že neexistuje nic, co by ses nemohl dovědět, pokud to budeš chtít znát.

Tvé Vyšší já ti může objasnit vesmír, může ti sdělit, proč máš právě teď kašel. Může ti vysvětlit, proč si tvá matka pro svůj přechod (to, čemu říkáte smrt) zvolila rakovinu. Může ti vysvětlit, kvůli čemu se skutečně bojuje na Blízkém východě. Ví, proč se tvá dcera zamilovala právě do toho určitého mladého muže (možná je to stará vazba?). Může ti sdělit, jaké další cíle máš před sebou. A ví také, které tvé potenciály týkající se přechodu na jinou úroveň připadají v úvahu jako možné. Nebo jak si můžeš prodloužit život tak, aby sis někdy v budoucnu zvolil vzestup do vyšší dimenze, aniž bys prošel „smrtí“.

Existuje tolik otázek o všem možném, otázky týkající se tebe, Země a vesmíru. Tolik otázek, kolik je lidí. A opravdu neexistuje nic, co by sis (prostřednictvím svého Vyššího já) nemohl zodpovědět. Nech na sebe tuto informaci chvíli působit. Závěr tedy zní, že vše, skutečně vše, víš ty sám. Neexistuje žádné tajemství, nic, co by bylo nedostupné; vše, co bys chtěl vědět, je pro tebe přístupné.Otázka jen zní: Co tě vlastně zajímá?

Mnozí z vás si právě ujasňují sami sebe: Kdo skutečně jsem? Co mě vlastně zajímá? Na jaké cíle se teď zaměřím s vědomostmi, které mám? A stejně tak mnoho z vás zjišťuje, že  vlastně není třeba toho moc měnit. Jde vlastně jen o to, změnit ohnisko pozornosti.  A zajímavé na tom je, že to není vůbec těžké. Často si myslíte, že toho musíte hodně změnit navenek jako například vzdát se zaměstnání, opustit určité lidi a mnoho dalšího. Avšak přesně vzato je to jinak, je to jen zaměření se na to nové.Pokud člověk změní svou pozornost (zorný úhel), pak se změní život. Vezměme si například tvou práci. Když se zaměříš na něco úplně jiného, pak už nebudeš věnovat své práci energii.Může se to projevit tak, že tvůj šéf už nebude považovat  tvou současnou pozici za vhodnou a nabídne ti něco jiného. Možná i o práci přijdeš nebo se naskytne nějaká nová práce na jiném místě nebo se objeví nějaký nový úkol s jiným obsahem. Cokoli, čemu přestaneš poskytovat svou energii, se nemůže udržet. Platí to i u myšlenek. Pokud myšlenkovým schématům, oněm bytostem, které vznikají, když se zaobíráš stále stejnou myšlenkou, přestaneš věnovat svou pozornost, tak se pomalu rozplynou. To platí pro všechno ve tvém životě. A tohle je to nejdůležitější v mém poselství:Neexistuje nic, co by se mohlo udržet, pokud tomu nebudeš věnovat svou energii.

Když přestaneš být v častějším kontaktu se svými přáteli, energetické vazby se pomalu uvolní, mentální schémata vyblednou. To však může často znamenat i svobodu, nezávislost, že?Vše, co chceš změnit, můžeš provést ze svého oblíbeného kanape. Jednoduše se soustředíš na něco jiného. Zkus to brát jako hru. Možná by sis dokonce mohl sepsat seznam věcí, které bys chtěl provést. Nadpis: Co chci změnit? Komu nebo čemu bych měl utáhnout kohoutek a nadále to už nepodporovat svou energií (svými myšlenkami)?

Pak to může odstartovat, nebo snad ne? A co se týká stále se objevující (i na seminářích) otázky typu: Co je nového, KRYONE? Tak na to se zeptám tebe. Co je nového? Kdo skutečně tahá za nitky, kdo stojí za těmi různými aktivitami na Blízkém východě a co je jejich cílem? Co je slunce a jak teď mění svět? Kolik Zemí vůbec existuje a na které se nacházíš ty? Jak funguje léčení? Odkud pocházíš? Mnoho otázek, které si můžeš sám zodpovědět. To je jeden z nádherných „výdobytků“ Nové energie, o které už tolik let hovoříme. Od října 2011 už přece nastala časová kvalita, která může všechna vaše přání učinit možnými. Není nic, co bych pro tebe mohl udělat. Neboť ty jsi tou kapkou v moři a máš všechny informace v sobě, podobně jako je tomu u hologramu. Všechno je ti zpřístupněné. Jediné, co mohu dělat, je pomáhat ti lépe udržovat tvé božské pole – a to se děje při mnoha setkáních tohoto typu. Předávám ti energii, energii domova, energii moře, polévky všeho, co je. Vnímáš ji? To je to, co ještě stále nedokážeš – udržovat si tuto energii, jak tomu říkáš. Je to tak? Dobře, pak nás tedy nech,  teď i kdykoli se k těmto řádkům vrátíš, abychom tě ponořili do této síly stvoření. Tady a teď. Rád tě držím.

S hlubokou láskou a sounáležitostí KRYON

Poselství přijala Barbara Bessen v červenci 2014. Článek je k volnému nekomerčnímu využití, změny v textu nejsou povoleny. Z německého originálu http://www.barbara-bessen.com/wp-content/uploads/2014/07/internet-channeling-august-2014.pdf pro www.novoucestou.cz přeložila Jana S.

 Publikoval 9:09

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.