Srp 202014
 

Armáda ČR stála podle České exopolitiky u zrodu Projektu Záře, který od roku 1992 shromažďoval a vyhodnocoval pro vojsko jako významný civilní ufologický spolek veškerá pozorování a kontakty s UFO. Vyplývá to ze sdělení bývalé členky tohoto projektu Simony Šmídové. „Od 90. let sdílí spolek získané informace s určenými lidmi z armády. Vedoucí Projektu Záře je navíc podle údajů státních archivů bývalým agentem StB, zpravodajství a kontrarozvědky.

Nyní pracuje na Úřadu pro zahraniční styk a informace, tj. v civilní rozvědce.“ Autorka dále dokládá, že nejzávažnější případy, s nimiž byla Záře seznámena, byly před veřejností i vlastními členy utajovány a předávány Armádě ČR. „Mám k dispozici dopis, který byl vedením Projektu Záře zpravodajsky zpracován,“ píše Šmídová. Podle ní existují i další důkazy, že Armáda ČR a některé další státní orgány jevy UFO studují a shromažďují informace o jejich pozorování skrze ufologický spolek Záře, ačkoliv to řadoví členové netuší a domnívají se, že jde o jejich zájmovou činnost. Exopolitika proto požádala o oficiální vyjádření k archivům UFO, avšak obdržela zápornou odpověď. Z toho vyplývá, že je na jevy UFO pravděpodobně uvaleno informační embargo a Armáda ČR se veřejně ke studování případů UFO nepřizná. Znamená to snad ohrožení naší národní bezpečnosti?

Karel Rašín, ufolog a badatel České exopolitiky
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis si lze předplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 11:03

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.