Čvn 182014
 

Rok 2014 je rokem transformačního myšlení a energie, která nás začne nutit přemýšlet naprosto jinak a zcela jiným směrem, než jsme byli doposud zvyklí, ať už chceme či nikoli. Lidé, kteří hodně přemýšlí nebo se řídí jen svým rozumem, začnou být dost zmatení z toho, že jejich rozumové pole přestane být realitou, kterou si doteď tvořili. Začnou proto propojovat svá srdce s rozumem, protože je bude rozum mást.

Nastávající doba, která je silně energetická, nás v husté a napjaté přeměně naučí užívat zároveň intuici, srdce a rozum a propojit vše do jednoty tak, abychom uměli používat vyspělou lidskou tvorbu, která bude umět žít v celistvosti na úrovni ducha, srdce a rozumu, a ne jen rozumu, který se stává v nynější době stále více omylnější. Tato přeměna se bude týkat všeho a všech – přesně podle míry inteligence, citu, pocitů, myšlení, ega, lásky, lítosti, zášti, strachu, sebelítosti, lhostejnosti, pokory, lakoty, dávání, braní, světla a tmy.

Pamatujte, že to, co nyní činíte, bude pro vás přesně takovou transformací, jakou si zasloužíte podle vibrací, které vysíláte. Rok 2014 bych nazval rokem všeho nového, v němž bude spousta lidí hledat pravdu o nich samotných.

Mračna na nebi zhoustnou natolik, že oddělí zemi od nebe. Jakmile se tato mračna ztratí, bude nebe plné bran do říší v jiných dimenzích – od nuly do třinácté. A co přijde? Vy už přeci dávno víte, že se pravda nakonec ukáže! Nic se neděje náhodou, vše je na nejvyšší úrovni inteligence božské energie. Mnoho duší se tak začne osvobozovat od hmoty a na pomoc každému bude sesláno vše, co doposud dával. Všichni tedy začneme sklízet úrodu toho, co jsme dosud zaseli. Sklizeň bude přitom velmi pestrá a ke každému přijde to, co přitahuje. Jakoby se každý z nás stal magnetem.

Přijde gigantický déšť a hustý vítr tam, kde nyní klidu je. Nepodceňujte energie Ježíše Krista ani jeho Otce, který je součástí nás samotných. Jejich energie jsou teď v naprosto největší ochraně lásky. Nezapomínejte na sebe ani na druhé, vždyť ti druzí jsou a budou vaší součástí. Záleží jen na tom, nakolik ty druhé vnímáte. Tato velká transformace, kterou právě procházíme, je a bude nezastavitelná. Proto žehnejme láskou sebe a všechno, co vidíme, slyšíme či cítíme, žehnejme všemu, co existuje a vkládejme lásku všude, kde převládá rozum.

Jiří Lojek, jasnovidec, kartář, energetik a výtvarník
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

Časopis si lze přeplatit prostřednictvím non stop linky předplatného + 420 777 157 435, e-mail: info@astrolife.cz  (roční předplatné 350 Kč, půlroční 175 Kč), pro Slovensko na telefonním čísle + 421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk

 Publikoval 9:15

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.