Dub 172014
 

Českou veřejnost, a nejen ji, šokovali v 90. letech minulého století filipínští léčitelé, kteří dokázali prostupovat rukama do těl nemocných pacientů a zbavovat je postižených orgánů. O to, zda je to možné, se živě zajímal také lidový léčitel ze Svratouchu Jindřich Paseka. Informace měl, takříkajíc, z první ruky: „Navštívila je na Filipínách asi před dvaceti lety jedna moje známá novinářka spolu s další spisovatelkou a obě ženy tam s těmito léčiteli strávily půl roku.

Přivezly mi tenkrát z Filipín řadu materiálů, kterém jsem následně zkoumal. Zjistil jsem například, že tam žije jeden kmen v počtu šestnácti lidí, který je schopen tohle provádět. Vedle nich tam však působí stovky dalších takzvaných léčitelů, kteří se na tomto umění pouze přiživují, aniž by něco z toho ovládali. Jde spíše o podívanou na efekt za peníze, takové to prodávání iluzí, s kterým se bohužel setkáváme i u nás doma v podání některých dalších samozvaných léčitelů, kteří kazí pověst našemu léčitelskému řemeslu.

Ale vraťme se k tématu. Z Filipín se o něco později vrátil jeden můj kamarád, který tam podstoupil u těchto léčitelů operaci. Celé to fotila žena z Ruska, která se zabývá fyzikou a je manželkou ruského velvyslance na Filipínách. Kamarád od ní přivezl pětadvacet kvalitních snímků ze své operace, po které hned omdlel, avšak oni ho otřeli vodou, dali mu napít a byl zase naprosto v pořádku. Jak je možné, že umí prostoupit do těla? Lidé neznají všechny rozměry. Tělo člověka je hmatatelné, nehmatatelné, viditelné a neviditelné, takzvané tré – duše, duševno a oduší. Z toho vyplývá, že prostup hmotou je možný. Hmota je pouhým seskupením, v podstatě pomocnou záležitostí. Lidé, kteří znají veškeré rozměry, hmotou klidně, stejně jako filipínští léčitelé, prostoupí. Hmota vysílá plošně, duch sloupově. Dají se tedy měřit na vzdálenost tisíce kilometrů. Hmota vlastně neexistuje, ale je v ní tvůrčí prvek, je v ní energie.

Říkávalo se, že komunisté stavěli jenom na hmotě, staví však na ní i současná společnost. Nevím tedy, na čem staví, protože hmota je ve skutečnosti pouze pomyslná záležitost. Je v ní ale energie, a proto vyzařuje do prostoru. To už bychom se ale dostali od umění filipínských léčitelů dál do vyšší vědy…“

Zpracoval: Roman Zahrádka, šéfredaktor
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 9:53

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.