Bře 112014
 

Dotkneme-li se vykuřovadel, dotkneme se zároveň té nejstarší historie lidstva. Ne nadarmo jsou vykuřovadla nazývána archaickou aromaterapií. Archaická proto, že se její vznik datuje zhruba do doby před milionem let, aroma – terapie proto, že vůni a účinky, působení na náš organismus, naše tělo, ať už fyzické nebo astrální, nemůžeme u vykuřovadel prostě oddělit. Naši předkové na počátku užívání vonných substancí zprvu netušili, že jde o takto významnou metodu.

Co ale objevili velice rychle, bylo, že rostlinný materiál, kterým topili, dokáže vydávat také různé vůně, jež ovlivňují nejen zdraví, pocity, nálady, ale i vědomí, pomáhají vstupovat šamanům na jejich cestu do jiné reality, ovšem nejen to, tyto rostliny nemusí sloužit jen jako zdroj tepla, ale i jako obětina všem tehdy uctívaným božstvům. Postupně se začínají vyčleňovat a nacházet skutečné „rostliny bohů“.

Od té doby prošla vykuřovadla rukama tísíců generací. Každá z nich přispěla do kolektivní znalosti drobnými střípky nových poznatků a zkušeností, až do současnosti, kdy je kultura vykuřování v povědomí lidí ve většině světa. Takto tomu bylo po celou historii. Neexistovala snad žádná významná a rozvinutá společnost, jež by vykuřovadla aktivně nepoužívala. Nic jiného, snad s výjimkou užití zvuků a zvukových nástrojů, nemá tak dlouhou tradici, tak hluboký význam pro život lidí, jako vykuřovadla a jejich vůně. Nic není tak silně svázáno s našimi pocity, naší pamětí a naší obecnou historií.

Chceme li se podívat na vykuřovadla blíže, jde o látky rostlinné, živočišné a výjimečně i nerostné povahy, jež obsahují vonné nebo aktivní složky, energetické vibrace a informace, které se uvolňují na zdroji tepla. Jednoduše řečeno, k uvolnění uvedených vlastností musíme vykuřovadlo zahřát. Dříve se používaly žhavé uhlíky z topeniště, rozpálené kameny, plotny, některé druhy sušených chorošů či velké vykuřovací pánve. Dnes je nejvíce rozšířeno pálení na speciálních rychlozápalných uhlících, které nevyžadují dlouhého žhavení, chytají rychle a manipulace s nimi je pohodlná. Takovýto uhlík po zapálení vkládáme do speciálních nádob- kadidelnic a vykuřovadlo sypeme v malém nmožství přímo na žhnoucí uhlíček. Samotné vyhoření, tedy doba, po kterou se uvolňuje kouř z vykuřovadla, je většinou rychlé. Musíme si ale uvědomit, že aktivní složkou celé metody je právě kouř, v něm jsou obsaženy všechny aktivní látky. Množství vykuřovadla na uhlíku určuje také intenzitu vonného dýmu i očekávaných účinků.

Vykuřovadla můžeme řadit do několika kategorií. Většinou to je podle účinků, kdy nás zajímá, jakým způsobem to které vykuřovadlo působí. Zda nás může uklidnit, dodat energii, posílit, zbavit stresu a nervozity, očistit nás nebo naše příbytky od negativních vlivů, přivolat spánek, podnítit milostnou touhu či uzdravit naše tělo. Můžeme také třídit podle toho, zda je použijeme k magickým, rituálním, obětním, šamanským či světským účelům. Rovněž podle místa původu. Na celém světě máme několik velmi významných regionů, odkud můžeme vykuřovadla získat, ať už je to Severní Amerika, Indie, himalájská oblast, Čína a Japonsko, Sibiř a v neposlední řadě arabský svět.

Bohužel, v naší kultuře jsme na vykuřovadla poněkud zapomněli, odložili jsme je stranou našeho zájmu, vytlačila je moderní věda, medicína a farmacie. To ovšem nic neubírá jejich významu a důležitosti. Naopak, dává nám to fascinující možnost znovuobjevení zapomenutých tradic a strarých rituálů, poznání nových vůní i jejich možností, návratu k přírodě a její spiritualitě, ke spiritualitě nás samotných. K věcem, jež mají skutečně význam, význam dlouhodobý a generační.

Věřím, že se mi podaří formou série článků přiblížit i Vám pestrý, nádherný i smyslný, ale hlavně velice starý svět vykuřovadel, zažhnout i ve Vás první jiskérku, která rozhoří Vaši touhu po poznání tohoto magického světa a uvolní první vůně vykuřovadel, vůně s pamětí.

Michael Rymer, specialista na vykuřovadla a jejich přímý dovozce
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 12:30

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.