Led 152014
 

Tomáš Vojta pochází z Tábora a v esoterice působí od konce 90. let. Pracuje s taroty, runami, i-ťingovými mincemi, zabývá se i výkladem snů, s nimiž se můžete setkávát v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel. Vaše dotazy Vám zodpoví na adrese: prispevky@astrolife.cz. Ocitl jsem se ve snu v hnědém oděvu mnicha ve středověkém hradu obléhaném nepřítelem. Vnímal jsem bitvu s mnoha padlými. V jednom místě byly pobořeny hradby, jimiž jsem pozoroval ústup nepřítele. V otvoru se náhle zjevila krásná žena – vyčerpaná, zraněná, celá od krve a podala mi z druhé venkovní strany dítě. Poté padla mrtvá k zemi. V tom jsem se celý zpocený probudil. Roman.

Hrad: Dům, jehož nejdůležitější funkcí je bránit, má v sobě cosi děsivého. Myšlena je Vaše vnitřní nevyrovnanost, která se musí uvést do rovnováhy. Jde o vnitřní zábrany, jež Vás izolují od možnosti růst a seberealizovat se. Je i symbolem pevnosti nitra, a proto je třeba se zbavit světských ambicí a lpění na hmotném, tak jako o to usiluje mnich.

Mnich: Připomíná život vedený v ústraní a odříkání. Možná bylo třeba se něčeho vzdát, co Vám bylo milé a drahé, a začít hledat nové duchovní hodnoty a smysl života. Byla to zcela nová výzva pro plány a cíle, a uvědomění si duchovních sil a citových hodnot. Nejspíš proto jste ve snu nebojoval.

Boj: Jde o podvědomou touhu či vědomou snahu vyřešit nějaký momentální konflikt, i když jste k tomu dosud nenašel odvahu. Boj se ve snu projeví i jako hněv nebo nedostatek sebedůvěry. Čím více se vzdáte vlastní vůle, oddáte se do vůle Boží, tím více budete schopen překonat sám sebe.

Otvor v hradbách: Ukazuje na novou cestu, jak vyváznout z nepřehledné situace nebo problému.

Zraněná žena: Jde o vnitřní ženství v psychice muže, nevědomou stránku duše snícího, jež vypovídá o jeho pocitech, náladách i schopnosti milovat. Tato stránka ukazuje ale i na možné citové zranění či nevyváženost. Z každé bolesti však přichází i naděje na uzdravení nebo vyřešení (dítě).

Dítě: Je symbolem nových možností, nového vývoje, o který byste se měl v životě snažit. Může jít i o konec životního období – konec boje a začátek míru a klidu. Ukazuje i na skrytou cestu či zisk nějaké drahocennosti. Je to zkrátka naděje na vyřešení problémů a na začátek nové cesty.

Tomáš Vojta, osobní poradce – tarot, i- ťing, kostky a výklad snů
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 14:30

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.