Zář 182013
 

Po úvodním článku z minulého čísla, kde jsme se seznámili s hlavními principy, budu pokračovat v seriálu o krajinotvorbě. Zrekapitulujme si, že jakékoli probíhající děje jsou otiskovány v energii krajiny a tyto „otisky“ naopak zpětně působí na kolektivní vědomí obyvatel dané lokality. A také, že je krajina Bohémie jakousi paralelou k lidskému mozku a její silová místa mají celoplanetární potenciál.

Vědomou interakcí na takových „bodech synergie“ pak můžeme urychlit vývoj věcí vnitřních i vnějších požadovaným směrem. Je samozřejmostí, že směr udává především motivace a forma provedení takové interakce.

Podle kvality dané energie potom člověk pociťuje rozličné druhy „nálad“ a je i stejně inspirován. Jasnovidec pak v krajině přímo rozpoznává příčinné děje a formy jejich vlivu na okolí. Největší tajemství a mysteria jsou přitom přístupna jen ve „velmi jemných“ hladinách reality, neboť jsou tak chráněna napříč tisíciletími před nejrůznějšími destruktivními vlivy a jsou přístupny pouze „planoucím srdcím“ se školenou myslí.

Armádní aktivity na Brdsku či například pod Sfingou tak zůstanou maximálně na úrovni experimentálních technologií. V tomto ohledu (jak využívat moci bez lásky) bylo již dosaženo mnohé. Na našem území se značně podepsaly aktivity organizované elitáři luciferské cesty (nacističtí okultisté, komunističtí mučitelé, zednářské rituály, apod.).

Zajímavostí je, že v současnosti se jako nejdestruktivnější vliv (pro společné lidské vědomí) jeví stávající mediální propaganda (není například pochyb o vlivu na nedávnou prezidentskou kampaň).

Ta, jelikož opravdu NENÍ motivovaná pravdou a láskou, resonuje jen s těmi zneužitými krajinnými místy a jimi zesílena pak masově ovlivňuje lidi s nedostatečným spojením emoční empatie a analýzy rozumu. Tak je i zneužita naivita umělců pro tentýž účel dnes jako dříve (Werich byl v začátcích také idealistický komunista). V České republice mají tyto iluzorní ideje energetickou krajinnou oporu nejčastěji v místech s fašistickou minulostí, neboť jejich rituály byly dělány převážně vědomě. Prozřetelnost boží však rozpomínajícímu se člověku dala lehce uchopitelné možnosti nápravy. Několikaleté láskyplné ošetřování zahrady či lesa tak dokáže harmonicky rozpustit leckterou hrůznost minulosti.

Mnoho Duší, které v minulém vtělení působily v „temných“ řadách, je dnes povoláno k vědomé práci na nápravě. Jejich podvědomé zkušenosti jim tak umožňují efektivně pracovat a rozpouštět i silné magické pečetě (ochrany) takových míst.

Jeden příklad takové nápravy si zde stručně popíšeme: Jednalo se o území několika kopců, obklopujících středové silové místo. Počáteční stav se jevil velice negativně. Obrovská černá „Neftis1“ zotročovala okolní živly a přírodní bytosti pod svou nadvládu a řídila tak „náladu“ v lokalitě požadovaným směrem. Nejprve tedy bylo potřeba osvobodit spoutané živly.

Transformace vnitřní roviny probíhala takto:

Oheň: šlo hlavně o rekapitulaci individuálních motivací, tj. identifikovat v sobě části, jež upřednostňují nezodpovědné „užívání si“ na úkor celku. Sobeckost pramení z iluze oddělení. Uvědoměním Jednoty všeho byly sobecké tendence konfrontovány se svou vlastní nesmyslností, tím rozpuštěny a „uvolněné neurony“ si tak mohly začít přivykávat novým archetypům zodpovědných idejí (například plná sobe-zodpovědnost).

Vzduch: Energie temné bohyně zesilovala vnitřní tendence ega ignorovat podstatná životní fakta (ignorovat volání těla, Duše). Náprava proběhla prostřednictvím zesílení přítomnosti a vědomou konfrontací se strachem z Pravdy. „Přiznáním si“ takových zasutých stránek se sice začneme cítit „svlečeni“, ale také očištěni.

Voda: Násilně ovládat znamená blokovat „nezřízenou“ svobodu (pohled ega). Všichni jsme byli jako děti perzekuováni za svobodné činy a podvědomě jsme si stanovili takový vnitřní sebe-omezující archetyp. Rozpomínající srdce dokáže toto ochočení rozpustit v slzy přijetí vnitřního, nezpoutaného, nekonečného Božství. Nechme se jím unášet…

Země: Člověk je podstatou, součástí Stvoření. Dříve tak respektoval časové cykly, různé přírodní pochody a svou činností se přirozeně zapojoval do krajinného Společenství. Postupnou ztrátou vědomí Ducha stále více inklinoval k „mrtvé“ technologii. Svaté tělo Matky Země je dnes a denně taveno a špiněno nevědomým přístupem, egem motivovaného rozumu. Bezděčně drancujeme dědictví našich dětí v duchu „po nás potopa“ a opájíme se blahobytem, páchnoucím po krvi obyvatel chudších zemí.

Minimalizací našich potřeb, návratem k tradičním řemeslům, systémům samoléčby, prostě soběstačností, dáváme Bohu i Zemi najevo, jak vážně to s tím duchovním vývojem myslíme.

Taková transformace na vnitřní úrovni osobnosti pak udává oprávnění pro vnější nekarmické vyrovnání energií takových míst. Archetyp temné inspirace byl nahrazen tou vývojovou, lidé oné vesnice začali opět klidně spát a na hlavním místě vykvetl modřín.

AD1: Neftis je egyptské označení pro Persefonu – satanovu manželku. Ta vytváří iluzorní inspiraci, kterou on naplňuje činem. Jsou protipólem Isis a Osira. Ve vnitřním pojetí lidské bytosti představuje Archetyp Isis božskou inspiraci, Osiris její uskutečnění. Výsledkem je třetí síla ctnosti (Hor). Ego je oproti tomu obrazem polarity Setha a Neftis. Tyto archetypy pak svádí boj o naši svobodnou vůli. Pro podrobné poznání této psychické interakce doporučuji seznámit se s mýtem o Osirovi.

Kryštof Koucký, mystik – Společenství Svobodné Spolupráce
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 9:32

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.