Zář 092013
 

Největší sladkovodní plocha v Izraeli – jezero Genezaretské, též Galilejské moře nebo Kineret – to podle tvaru, připomínající harfu, se nachází v severní části Izraele, je zhruba 21 kilometrů dlouhé a v nejširším místě měří 13 kilometrů. Jeho rozloha činí 166 kilometrů čtverečních a největší hloubku bychom naměřili kolem 40 metrů. Protože leží cirka 212 metrů pod hladinou světových moří, stává se tak nejníže položeným sladkovodním jezerem světa.

Nás však bude zajímat především z hlediska biblického, neboť oblast jezera a jeho okolí byla Ježíšovým nejčastějším působištěm a pocházelo odsud i několik z jeho učedníků, kteří se živili rybolovem.

Místa, jako Betsaida, Magdala, či Kafarnaum nám zůstávají v křesťanských vzpomínkách, kdy jsme náhodně zaslechli některý osamocený úryvek při návštěvě kostela a právě zaznívalo biblické čtení. Ano, jsou to nejčastější místa Ježíšova působení spojená s jeho častou přítomností v oblasti jezera. Je to pochopitelné, neboť Ježíšova Matka v době jeho veřejné činnosti pobývala právě zde, mezi městečky Kafarnaum a Betsaida, kde ji syn často navštěvoval.

Na severozápadním okraji jezera leží zmiňovaná místa a rozhodně stojí za prohlídku jedny z nejstarších křesťanských kostelíků v zemi. Kousek nad jezerem se tu vypíná i dosti známá Mount Beatitudes s překrásnou bazilikou Osmera blahoslavenství.

Je to místo tak nádherné, že zde mnohý poutník vyjádří touhu se sem jednou vrátit. Ježíšovo horské kázání je totiž jednou ze stěžejních částí synoptických evangelií, jinými slovy učení, které Ježíš přednášel v krásné přírodě pro široké davy a které zároveň tvoří podstatnou součást pravidel křesťanského života.

Tady na tomto biblickém místě si člověk povšimne, kolik sem proudí rozdílných národností, jaká směsice různých ras a jazyků se mísí v kvetoucí přírodě kolem baziliky. Zahrada s výhledem na jezero je uzpůsobena ke konání soukromých bohoslužeb, takže na mnoha místech zde turista zahlédne skupinky poutníků shromážděných kolem oltářů či kněze sloužící pro zájezd věřících krátkou mši. Odevšad se line zpěv a radostné modlitby, které dokreslují posvátnost celého areálu.

Kafarnaum kontrastuje s Horou Blahoslavenství především rozsáhlými vykopávkami pobřežního města a úchvatnou synagogou, jejíž stěny pamatují prvokřesťanskou éru, stejně tak i dům apoštola Petra, který byl později proměněn na jakousi rotundovou kapli, a v minulém století nad těmito vykopávkami vybudovali kostel, který je architektonicky pozoruhodným počinem, neboť moderní oktagonální stavba stojí zavěšena nad samotným domem apoštola víry.

Nedaleko odsud se rozprostírá bazilika Nasycení pěti tisíc na historické lokalitě Tabgha, která je připomínkou sedmi vodních pramenů a také dokladem byzantské kultury, která si zde v dějinách neodpustila krátkou zastávku a zanechala v dlažbě baziliky snad nejznámější křesťanskou mozaiku s pěti chleby a dvěma rybami, které Ježíš podle biblického svědectví rozmnožil mezi oněch pět tisíc hladových.

Opravdový poutník samozřejmě neodolá a smočí alespoň nohy ve vodách Galilejského jezera, a pokud čas dovolí, pak stojí zato domluvit si vyjížďku na jezero samotné výletní lodí. Je to zhruba hodinová plavba člunem, který pojme celý autobus výletníků a je stavěn podle místních tradic. Příliš se tedy neliší od člunů, které brázdily vody jezera v době Ježíšově a které byly využívány především k rybaření, neboť sladkovodní jezero je bohaté na košer ryby, obdařené šupinami. Ryby s hladkou kůží už na jídelní stůl židů nepatří, proto na vlastní oči můžete spatřit velké množství sumců, kteří se neohroženě vyhřívají pod samou hladinou hned za výtokem z jezera.

Nějakých tři sta metrů, tedy hned pod jezerem po proudu Jordánu, se nachází místo zvané Yardenit. Je to uměle zbudovaný areál, který slouží k hromadným křtům poutníků, kteří za tímto účelem často přijíždějí k jezeru. Skutečné místo, kde Jan Křtitel pokřtil vodou Jordánu Syna Božího, se nachází v oblasti Jericha, bylo však dlouhá léta spornou a horkou půdou, takže Izrael vybudoval místo náhradní, umělé, avšak hojně využívané tisícovkami poutníků, kteří tam denně proudí z celého světa ke křtu. Rozhodně je tento areál nejen zajímavou podívanou, ale i pozoruhodným místem osobní demonstrace víry člověka.

Rudolf Špaček, farář Církve čs. husitské
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 9:39

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.