Čvn 262013
 

V minulých číslech byly nastíněny základní struktury Universa podle kabaly, Strom života a Jákobův žebřík (Čtyři světy). Nyní se v dalším pokračování tohoto seriálu podíváme zase na to, jak tyto struktury korespondují se systémem Tarotu. Balíček tarotových karet obsahuje 78 listů, z nichž 22 tvoří Velká Arkána (velká tajemství), a tento počet odpovídá počtu písmen hebrejské abecedy a počtu stezek, tj. spojnic jednotlivých sefir (energetických center) na Stromě života, které se nazývají zinoraty.

Ostatní karty (Malá Arkána) tvoří čtyři sady, které odpovídají čtyřem světům (viz. 36. číslo časopisu Ve hvězdách): hole – svět Acilut, živel Oheň; meče – svět Beriah, živel Vzduch; poháry – svět Jesirah, živel Voda; disky – svět Asiah, živel Země. Očíslované karty Malých Arkán korespondují s čísly odpovídajících sefir (viz. článek v čísle 35 tohoto časopisu).

Eso odpovídá nejvyšší sefiře Kether (Neptun), vystihuje počátek, navozené téma, spíše latentní stav nebo potenciál, příležitost, odrazový můstek, ještě než je děj skutečně započat.

Dvojka odpovídá sefiře Chochmah (Uran). Je to první karta fyzicky projeveného elementu, něco se začíná dít, nastává uranský posun ve vývoji události, celek se dělí na dvě části.

Trojka odpovídá sefiře Binah (Saturn). Jde o možnost porozumění, porovnání dvou faktů z hlediska nestranného pozorovatele, usměrnění a ohraničení dosud bouřlivě nespoutané uranské energie.

Čtyřka odpovídá sefiře Chesed (Jupiter). Je to o uvědomování si souvislostí, o poznání, že proud tvoření se skládá z protikladů (čtverec, dvě dvojky), připravuje se nevyhnutelný konflikt soudu.

Pětka odpovídá sefiře Geburah (Mars), soud, soudnost. Dochází ke konfliktu, bez něhož bychom si neuvědomili, co je dobro a zlo. Nepřekonatelné problémy s sebou nesou nutnou změnu, které se nelze vyhnout.

Šestka patří sefiře Tif´eret (Slunce). Šestka je laskavá, konflikt, kterým jsme byli nuceni projít, přináší odměnu, spatříme skrytou krásu a harmonii, hlubší pochopení událostí a naši úlohu v tomto ději.

Sedmička odpovídá sefiře Netzach (Venuše). Vrací nás zpět do reálného světa, do koloběhu vývoje. Nenechává nás odpočívat, nedopustí, aby se problémy vyřešily samy, musíme s tím aktivně něco udělat. Přináší s sebou nutnost volby. Zdánlivě je zde všechno těžké a složité.

Osmička odpovídá sefiře Hod (Merkur), která odráží nádheru a slávu zdravého rozumu. Tady je důležité, v co věříme, události jsou spojené s naší myslí. Je to osudový princip odrážející naše nitro. Důležité je neztratit víru a to, v co věříme.

Devítka koresponduje se sefirou Jesod (Měsíc), základ. Je to poslední bod před ukončením osudové události, o níž se jedná, základ pro její vyvrcholení, tady je to těsně před porodem.

Konečně desítka odpovídá sefiře Malchut (Země), království pozemské. Zde se vše dokončuje, realizuje, materializuje, a dává vzniknout tomu, co jsme stvořili.

Pro ilustraci uvedu příklad aplikace na kolekci pohárů z Mýtického Tarotu od Liz Greene. Je to kouzelná sada tarotových karet, má pro každou kartu příznačnou postavu z řecké mytologie a pro čtyři desítky očíslovaných karet pak korespondující mytologické báje. Vytažené karty nám hned ozřejmí, ve které fázi daného příběhu se právě nalézáme a jaký to má  smysl. Jako příklad si vezmeme sadu pohárů, která vypráví příběh lásky Eróta a Psyché. Je to příběh o citovém zrání a schopnosti vytvářet a udržovat mezilidské vztahy.

Příběh začíná kartou Eso pohárů (Kether, Neptun). Na ní je zobrazena Afrodíté, bohyně lásky, vystupující z mořské pěny s pohárem v ruce. Představuje ztělesnění nejvyšších i nejnižších pudů lásky. Mlhavě naznačuje téma příběhu. Ještě nevíme, co se bude dít, ale něco je ve vzduchu, tušíme, že to bude příběh lásky.

Další karta, Dva poháry (Chochmah, Uran) znázorňuje první setkání Eróta a Psyché. Afrodíté, která žárlila na krásu Psýché, nechala ji spoutat na skále uprostřed moře, aby tam pokorně čekala na draka. Za ní se vznáší Erós, který se nedopatřením zranil o svůj šíp a zamiloval se do ní. Dvojka znamená usměrnění počáteční syrové a nezvladatelné energie (Eso, Kether). Uranský blesk (Chochmah) zasáhl a příběh se dává do pohybu.

Karta Tři poháry (Binah, Saturn) ukazuje první završení děje, svatbu Eróta a Psýché, jejich láska tímto obřadem získává pevné vymezení, strukturu.

Další karta, Čtyři poháry (Chesed, Jupiter) ukazuje další rozvětvení děje: Dvě sestry Psýché zasévají pochybnosti do jejího  vztahu. Erós je totiž z božské krve a ona jako člověk má zakázáno jej spatřit, on k ní vždy přistupuje pouze za tmy. A žárlivé sestry jí našeptávají: „Co když je to hrozivý netvor…“ Má se mu přes zákaz podívat do tváře.

A tak Pětka pohárů (Geburah, Mars) ukazuje nepříznivé důsledky zrady. Psýché porušila slib, rozsvítila lampu, pohlédla mu do tváře a Erós prchá rychle pryč.

Karta Šest pohárů (Tif´eret, Slunce) zobrazuje Psýché sedící osaměle na skalním útesu. Musí nést následky své zrady, zůstala sama, ale už zná mnohem lépe svého manžela a je si jista, že ho miluje. Spatřila skrytou krásu a pochopila podstatu vztahu.

Sedmička ponouká k činnosti a nutí jednat.

Na kartě Sedm pohárů (Netzach, Venuše) vidíme Psýché, jak pokorně prosí Afrodítu o pomoc. Afrodíté pomoc přislíbí, ale Psýché musí před tím vykonat téměř nesplnitelné úkoly.

Na kartě Osm pohárů (Hod, Merkur) jde Psýché do podsvětí splnit poslední Afroditin úkol. Musí pevně věřit, ani na chvíli nezaváhat a nedat šanci strachu. V podsvětí je třeba zanechat vší naděje a odpoutat se od lpění, podívat se na situaci, jaká opravdu je.

Psýché ve svém poslání uspěje a výsledek vidíme na kartě Devět  pohárů (Jesod, Měsíc): setkává se s Erótem, Afrodíté jim žehná, obměkčena. Je to karta plná radostných emocí.

A konečně Deset pohárů (Malchut, Země) ukazuje naplněný, realizovaný vztah. Psýché je povýšena na bohyni, aby mohla doprovázet svého chotě do společenství bohů. Karta ohlašuje trvající pocit citového uspokojení.

Tak jsme se alespoň ve stručnosti  podívali na jednu aplikaci Stromu života a podobně je možno zasadit na Strom života každý akt, jev, záměr, což nám pomůže pochopit a realizovat podstatu i všechny okolnosti řešeného úkolu.

Ing. Kateřina Marie Posoldová, astroložka a hermetik
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 13:47

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.