Čvn 142013
 

Naše izraelské povídání bude tentokrát pokračovat přímořskou cestou s výhledem na Středozemní moře. V historii byla oblast Palestiny křižovatkou cest a přes izraelské území procházeli obchodníci, karavany, celá vojska i poutníci. Jelikož je tato oblast velmi geograficky členitá, vedly už v historii od severu k jihu tři cesty.

Ta první, velmi často užívaná, se vinula údolím Jordánu, oblíbená cesta poutníků vedla středem a vyššími polohami země přes Samaří a tzv. Via maris, cesta při pobřeží, byla tou, kterou si ke svému putování vybereme také.

Po krátkém odpočinku v biblickém Joppe, kde bájná velryba vyvrhla ze svých útrob proroka Jonáše, a které je dnes součástí Tel Avivu, se vydáváme na sever písčitou středozemní krajinou do antického města Caesarea Maritima, které vystavěl Herodes jako své přímořské letovisko v nesmírně komfortním stylu své doby.

Odtud vedly jeho cesty do Říma, když se potřeboval vetřít do přízně vládnoucích panovníků. Jakožto schopný vojevůdce a obratný diplomat si dokázal získat značnou přízeň římských politiků, díky níž byl jmenován judským králem, ačkoli na to neměl žádný dědický nárok.

Jeho stavitelský vkus a umění můžeme obdivovat nejen při pohledu na akvadukt, který přiváděl vodu ze 16 kilometrů vzdáleného pohoří Karmel, nýbrž i při vykopávkách města samotného, které bylo zaváto jemným saharským pískem, jenž je sem přenášen přes moře, a až pozorní piloti vojenských letadel objevili pozoruhodné obrysy, které archeologové ocenili jako součást antického města, které v Herodově době neslo název Přímořská Caesarea.

Nějakých 25 kilometrů severněji na úpatí dlouhého pohoří Karmel se rozkládá co do velikosti třetí největší izraelské město Haifa. Velmi malebné s kouzelným výhledem na moře, kde sídlil nejvýznamnější prorok Izraele Eliáš, který se zde utkal s pohanskými kněžími a uspořádal tu rozšifrování otázky, na čí straně stojí pravda, tedy Bůh sám. Zajímavé místo Eliášovy jeskyně si zvolil za svůj hlavní stan katolický církevní řád Karmelitánů, který zde vybudoval kostel Stela Maris, odkud je opravdu skvostný výhled na Haifu a mořský záliv.

Když se řekne: „Haifa,“ ozve se: „Bahaiské zahrady.“ Ve městě se totiž nachází svatyně chrámu víry Bahá´í (Bahai), která má v současné době více než dva milióny příslušníků. Svatyně s překrásnými perskými terasovitými zahradami vytváří neopakovatelnou atmosféru tohoto místa. Zahrady se zvedají z rušného města prudce vzhůru po úbočí Karmelu a každý návštěvník má do jejich nitra zdarma zaručený přístup. Jsou obhospodařovány stovkou zahradníků a milovníkům kytiček a krásy se při pohledu na ně tají dech.

O nějakých 13 kilometrů severněji se vlny tříští o starobylé opevněné město Akra (též Akko) se středověkými hradbami a romantickými úzkými uličkami, vzdáleně připomínajícími Dubrovník.

Akko leží na severním výběžku haifského zálivu, kde se křižáčtí rytíři po pádu Jeruzaléma dokázali ještě téměř sto let hájit až do roku 1291. Velmi silné a důmyslné opevnění neprolomil ani Napoleon při svém tažení do Sýrie. Milovníci středověkých hradeb a rytířských sálů si zde skutečně přijdou na své, jelikož nejvýznamnější památkou jsou dodnes zachované křižácké síně, opevnění a Citadela, která bránila město od moře.

Město je plné zbytků tureckých staveb, hlavně lázní. Nejkrásnější mešita (Al-Jazzar) ve městě je postavena na zbytcích křižácké katedrály a nachází se hned vedle arabského tržiště. Pokud se člověk cítí unavený dlouhým pochodem a tápáním po klikatých uličkách, doporučuji právě na arabském trhu ochutnat vylisovanou šťávu z granátových jablek. Je to však návykové a tak příjemně osvěžující, že si tento nápoj budete dopřávat už každý den.

Z Akry se budeme od moře definitivně vzdalovat a zamíříme na východ do kopců jižní Galileje. Opustíme světskou historii a navlékneme si konečně pláště poutníků, abychom se vydali po stopách Ježíše, jehož příběh se začíná v náhorním městečku, které již značně změnilo svoji tvář. Toto vyprávění si však uschováme do třetího dílu.

Rudolf Špaček, farář Církve čs. husitské
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 9:52

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.