Kvě 272013
 

Vesmír je živý; jeden spolupracující organismus! Na této pro někoho stále překvapivé pravdě se dnes shodují špičkoví vědci a mystici mnoha směrů, oborů a specializací. Evoluční vývoj Lidství jde dopředu navzdory materialistické propagandě moci chtivých elitářů.

Mechanismy vývoje vědomí, principy technologie moci, to vše se po tisících letech navrací dospívajícímu člověku. Nebojme se tedy mediálně podporované kopající mrtvoly zvolna zahnívajícího paradigmatu a vnesme do těchto otázek trochu světla.

Krajinotvorba je vlastně: „nauka o celistvých interakcích Jednoty“. Jejími aspekty jsou také geomantie, šamanismus, magie či zahradničení.

Jde o:
a) Tvorbu; tj. rozvoj tvůrčích řemesel.
b) Krajiny; tj. interakce vnitřních a vnějších realit.

Pro pochopení celého konceptu je třeba si umět představit Stvoření jako jednotný soubor navzájem prostoupených realit (např. naše hmotná, astrální, atd.) různých hustot.

Jakýkoli děj (včetně pouhé myšlenky či emoce) v kterékoli této realitě je pak obtisknut v „sousedních hustotách“ a tam se i projevuje. Vědomým konáním tak můžeme vybudovat jakýsi most ideí a působit na kolektivní vědomí určité lokality nebo širších celků.

Právě o kvalitu a sílu ideí, do kolektivního vědomí vyvěrajících z těchto zdrojů inspirace, se svádí odvěký boj. Bytosti z jemnějších realit a z dolních světů tak soupeří o „svobodnou“ vůli člověka, stojícího na rozhraní sfér.

Běžně se pak rozhodujeme například mezi milováním a sexem, podporou a výčitkou, čočkou a kotletou, nebo třeba seberealizací a kibicováním.
Člověk, který se „zvědomí“ v realitách jiných, než je ta zjevná (hmotná), je pak schopný číst a řídit děje i interakce těchto vrstev. Podle jeho zralosti se postupně mění i kvalita spolupráce směrem ku svobodě.

Zpravidla lze říci, že ti „temní“ jsou vlastně jen nezralí, že jejich Duše je příliš mladá na vyšší koncepty Lásky a svobodné Spolupráce, a ovládáni spíše pudy se bojí.

Naproti tomu neuro-hormonální soustava, zocelená zkušeností, je již přivyklá mocnému toku Jednoty mysli, srdce a vášně. Aneb „Napravený hříšník vydá za deset nehřešících…,“ řekl Kristus.

Přirovnáme-li krajinu k lidskému tělu, otevře se před námi mnoho paralel. Stejně jako emoční blok se ukáže jako choroba těla. A tak se například válka zaznamená v krajině a působí poté na vědomí obyvatel toho místa.

Určitě se cítíme lépe na rozkvetlé louce než na jatkách. A jako máme v těle sítě vzájemně spolupracujících meridiánů, cév, nervů, žláz a jiných tkání, tak i ve velkém těle Matky Země jsou takové rezonující struktury.

Silová, posvátná, rituální místa, kde vědomě provedená ceremonie zesiluje manifestaci daných archetypů. Znovu zde nalézáme území kotliny jako zcela výjimečné počtem i silou těchto míst. Kopce, řeky, lesy a háje tak skýtají mysteria Druidů, Slovanů, Germánů a mnohá starší, prastará.

Krajinné nástroje mají vliv na chování planety a obyvatel, řečeno termíny vědy; jsou to body synergie kvantových polí kolabujících pravděpodobností. Určují, co se stane.

Tyto znalosti byly i primárním důvodem Adolfa Hitlera a jeho okultních znalců k přednostnímu zabrání Československa. Je zde totiž ukryt potenciál ke světové vládě.

Opětovným přirovnáním k lidskému tělu se nám ukazuje, že v posvátné Bohémii jsou mnohé paralely například k interakcím srdce, brzlíku, neuro-hormonální soustavy. Praha (práh mezi „Ra“ a „Archa1“) je přímo epifýza (třetí oko).

I to potvrzuje tezi, že naše země bude vstupní branou celosvětových změn. Takovému úkolu odpovídá i protitlak; tj. lidé zde jsou už po několikerou generaci vystavováni experimentálním formám manipulace (postupné totalitní vlády, korporátní výchova, ale například i největší podíl mikrovlnných vysílačů v přepočtu na počet obyvatel).

Jaká blaženost tomu, kdo vidí pravé krásy Bohémie!

Pro učinění zkušenosti s jemnými realitami je vhodné začít rozvíjet své hmotné a nehmotné smysly, a znovu zcitlivět. Vědomým rozvíjením myšlenkových a pocitových pochodů tak uzdravíme vztahy nejprve v sobě a pak až v okolí (opačně to evidentně nelze).

Naplněním smyslu života dosáhneme vnitřní vlády a tím i svobody. Syntézou našich naplněných poslání vytvoříme souzvuk Jednoty, most mezi světy.

Vysvětlivky: „Ra“ označuje Slunce, princip harmonické manifestace; „Arha“ je aramejské označení pro Zemi.

Kryštof Koucký, mystik
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 10:37

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.