Kvě 252013
 

Pokud mluvíme o bájné nesmrtelnosti, máme obvykle na mysli nesmrtelnost, spojenou s věčnou regenerací. Nesmrtelnost, která je spojená s neustálým stárnutím se obvykle popisuje s ironickým nádechem nebo jako nepříliš povedený pokus o dosažení věčnosti.

Ideální nesmrtelností je většinou myšleno vymknutí se času – šťastný jedinec zůstává pořád stejný, zatímco jeho okolí podléhá rozkladnému působení nemilosrdného času. Říkalo se, že lidé jsou smrtelní (a stárnoucí) bohové, zatímco bohové jsou lidé, kterým se podařilo dosáhnout dokonalé regenerace. Jako symboly nesmrtelnosti slouží mytologické postavy, které si na osudu vybojovaly věčnou existenci.

V řecké mytologii to bylo dvanáct dětí, titánů, které zplodila Gaia se svým manželem Úranem. Úranos neměl své potomky rád a jeden z nich, titán Kronos se mu pomstil, když ho v noci, ve spánku, pomocí srpu zbavil mužství. Kronos se stal vládcem a se svou manželkou Rheiou měl děti, které pojídal. Snědl všechny, pouze Zeus unikl. Znechucená Rheia mu místo Dia podstrčila kámen, zabalený v dětských peřinkách.

Zeus se od té doby před Kronem skrýval a když dospěl, podstrčil Kronovi dávidlo, aby vydávil všechny Diovy sourozence, budoucí bohy. Kronos, římský Saturn, na jehož počest se v Římě slavily Saturnálie – vládl v době, která se nazývá Zlatý věk. Kronos, Saturn nebo Chronos má souvislost s časem – nebo lépe řečeno, s časoprostorem.

Všechno, co v čase vznikne, čas opět stráví. Dosáhnout nesmrtelnosti znamená úspěšně se vyhnout trávicím šťávám prastarého Krona. Vyhnout se „zubu času“. Kronos, Saturn nebo Chronos, souvisí s Chaosem – Chaos je systém, který se vyznačuje velkou entropií (entropie se definuje jako míra neuspořádanosti systému). Pokud z chaosu něco vznikne, míra chaosu se sníží.

Jak ale víme ze zkušenosti, je vždy lehčí něco zničit nebo proměnit v chaos, než z chaosu vytvořit systém. A teď pozor – prozradím vám tajemství cesty k nesmrtelnosti. Prvním krokem je naučit se rozlišovat mezi chaosem a systémem. Není to tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Často ani zkušení ekonomové a manažeři nerozeznají cestu k úspěchu od cesty k totálnímu krachu.

Dalším krokem k ovládnutí rozkladných sil pantáty Saturna jsou meditace na téma rovnováhy. Celé naše chápání tohoto světa je založené na hledání a podvědomém udržování rovnováhy. Rovnováha je společný jmenovatel nejenom toho, že se udržíme na nohou, ale rovnováhu hledáme ve všech racionálních vědách (matematika, chemické rovnice, fyzika), v ekonomice (má dáti – ale už na to nemá…) v etice, náboženství a soudnictví (právo – bezpráví nebo správné chování vs. hřích)… pokud to všechno sloučíme do jednoho symbolického obrázku dostaneme tarotovou kartu Blázna – jde z minulosti (symbolizované zvířetem, které se mu zezadu zakusuje do nohy) do budoucnosti (propast), přes rameno má jako rameno váhy hůl s uzlíkem, kterou si přidržuje rukou, postava Blázna souvisí s rovnováhou mezi racionálním rozumem a iracionální extází. Kdo této rovnováhy dosáhne, nejlépe pomocí meditací, dostane se mu odměny ve formě dokonalé regenerace. Z hlediska hledané rovnováhy je to naprosto jednoduché.

Monica Star, věštkyně a publicistka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 12:17

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.