Kvě 032013
 

Přestože je základní spis o józe Jóga sútry už hodně starý a bylo k němu napsáno mnoho komentářů jak indickými učiteli, tak i západními, v povědomí většiny lidí západního světa stále převládá mínění, že jóga jsou jen pozice (asány), do nichž je třeba se co nejvíce zakroutit. Tyto domněnky vznikly jednak proto, že lidé si lépe představí nějaké cvičení než abstraktní učení, dále jsou podporovány tělocvikáři a rehabilitačními pracovníky, kteří některé cviky převzali.

V neposlední řadě na tom nesou vinu fantastická vyprávění o schopnostech jogínů, kteří leží na hřebíkách, jsou po mnoho dnů zakopáni pod zemí nebo dokonce létají vzduchem, či hypnotizují pohledem. To vše souvisí s jógou jen velmi okrajově.

Nejprve si musíme říci, že jóga je jedním z šesti indických filozofických systémů, z nichž všechny vedou – kromě jednoho materialistického, k osvícení. Jen každý z nich volí trochu jinou cestu a jiné filozofické pojmy. Často totiž někteří vykladači jógy používají názvy z jiných systémů a způsobují tak nejednotnost a zmatek.

Problémy také nadělali překladatelé, kteří přepisovali tyto výrazy z angličtiny a dosud tak mnozí činí, ačkoli už dávno ve světě uznávaní čeští indologové vytvořili české přepisy těchto sanskrtských slov. V Indii dosud existuje dost asketů a fakírů, kteří jako hlavní náplň svého života zvolili právě předvádění určitých mimořádných schopností, jež mohou být vedlejším výsledkem jógických cvičení, jako tzv. siddhi, o nichž se časem také zmíním, ale rozhodně nejsou tím, proč se jóga praktikuje.

Stejně tak pozice (ásány) nejsou smyslem jógy, a využívá jich nejvíce hatha jóga, ostatní většinou jen polohy meditační. Ostatně i to, že hatha jóga je cvičení pozic, se nezakládá na pravdě. Již samotný název nám vysvětluje její význam, že jde o spojení (jóga) slunce a měsíce (ha-tha), čili mužské a ženské energie v nás, aby se dosáhlo probuzení hadí síly (kundaliní šakti), jejího spojení se Šivou a tak dosažení osvícení (mókša).

Zatímco v jiných cestách jógy se téhož dosahuje především různými způsoby meditace, v hatha józe se pomocí pozic tato síla násilně probouzí a nutí, aby proudila ústředním kanálem v páteři (sušumnou) vzhůru do šesté čakry (ádžňa) mezi obočím, uprostřed hlavy – ovšem v jemněhmotném těle. Toto stoupání kundaliní však nastane pouze tehdy, je-li na to tělo připraveno.

Tím se míní především očištění jemněhmotného těla (súkšma šaríra), jež se skládá ze tří těl (kóša) a zhruba 72 000 kanálků (nádí), jimiž proudí energie. Tyto kanálky bývají zanešeny či zablokovány vinou naší nevědomosti, množství závislostí a sklonů (samskáry a vásány), takže energie nemůže volně proudit, hromadí se a způsobuje zdravotní a psychické problémy.

Je více metod, jak tyto kanálky čistit a uvolnit proudění energie. Mezi ty nejčastější patří vegetariánská strava, dechová cvičení, mantry a meditace. Toto vše je třeba systematicky a delší dobu provádět, jinak při cvičení pozic a dlouhodobé výdrži v nich neumožníme energii proudit kanálky, protože ještě nejsou vyčištěné a způsobujeme si zdravotní problémy. To také staví do pravého světla představu o tom, že ten, kdo cvičí jógu, je vždy zdravý. Pravda je však ta, že při pročišťování se uvolňují skryté problémy fyzické i psychické a ty musí odejít  a my pak správným životem dosáhnout toho, abychom si na další „nezadělávali“.

Proto sliby těch, kteří mluví o rychlé cestě k osvícení a výsledcích na duchovní cestě, neberte vážně. Neví, co mluví, jen shánějí žáky, aby si je udržovali a oni jim platili.

Jóga je poctivá, dlouhodobá práce na postupném poznávání sebe sama. Má-li někdo už většinu z této cesty odpracováno v tomto zrození, může se stát, že rychle dosáhne osvícení – pokud ovšem využije svých možností a nenechá se zavést dobrou karmou k promarnění života v uspokojování svých přání a zapomene na své poslání neboli dharmu. Každý by měl totiž poznat to, k čemu se zrodil, a to potom činit. Pak bude jeho život v souladu s tím, co skládá vesmírnou mozaiku projeveného Bytí. Každý máme určeno své místo, a proto je důležité, abychom je našli. Teprve potom bude v souladu i celé lidstvo. Každého je tu třeba pro druhé i pro sebe.

Již v nejčtenějším indickém spisu, Bhagavadgítě, je psáno, že nic z toho, co člověk koná, nebude ztraceno. Vše zůstává, ať to bylo vykonáno skutečně nebo jen v myšlenkách či slovech. Vše je energie, která už byla vyslána a jako neměnný zákon akce a stejně velké reakce se vám vrací zpět. To není vůle boží, ale my sami si vše vytváříme. Nazývá se to karman, někdy se užívá též slovo karma. Pochází ze sanskrtského slovesa činiti.

V Jóga sútrách se píše, že všechny naše činy se ukládají do jemněhmotného těla jako jakýsi energetický zápis a jsou po smrti fyzického těla příčinou našeho dalšího zrození. Energie sama si hledá odpovídající vyjádření reakce ve fyzickém těle. Dále v tom hrají roli ještě genetické faktory rodičů, kteří přitahují pro ně vhodné vědomí a určitá míra svobodné vůle. Pak člověk pokračuje ve svém duchovním vývoji. Je to tedy částečně stále táž bytost, ale zároveň někdo jiný. Asi jako dítě se stává dospělým a jde pořád o tutéž bytost, ale přitom je už jiná.

Často ztrácí vzpomínky na to, když bylo ještě malé, ale někdy si je dokáže vybavit. Stejně tak i znovu inkarnovaná bytost si může někdy vybavit vzpomínky na svůj minulý život, ale většinou je zapomíná. Je to tak lépe, protože potom zapomíná i na to minulé a není tím zatěžována. Je třeba žít v přítomnosti. Ale o tom zase až příště.

Ing. Jiří Mazánek, učitel jógy, tantry a hudebník
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 10:44

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.