Dub 252013
 

Jan Red Shirt (Červená košile) je už sedm let účastníkem lakotských obřadů potní chýše a je pověřen provádět tento obřad znovuzrození. Bylo mu požehnáno, co by adoptivnímu bratrovi, medicinmanem jménem Six Bear z klanu Medvědů kmene Modok. Spolu s Janem Redem Shirtem  teď provádí tento očistný obřad Ladislava Písnička Svobodová, která jím byla vybrána a zaučena.

Vzhledem ke společnému vedení obřadu je inipi (znovuzrození) posíleno o část mužské a ženské energie, která hraje velikou úlohu po celou dobu tohoto obřadu.

Jan Red Shirt o průběhu obřadu říká: „Vzhledem k setkání různorodých účastníků různého pohlaví a věku je pro mne pokaždé zážitkem, když skupina, která se přihlásí na tento obřad, společně celý den na jeho přípravě spolupracuje. Ženy i muži, všichni mají své úkoly.

V tomto celém dni vzniká mezi lidmi během společné činnosti i určitá pospolitost, která vyvrcholí vždy večer samotným obřadem. Během celého obřadu, kdy bubnuji a zpívám čtyři písně, cítím energii a emoce jednotlivých účastníků, kteří sedí ve tmě a meditují. Každý za sebe odevzdává to, co ho tíží a prosí o přijmutí toho, co by chtěl od vesmíru nejen pro sebe, ale i pro své nejbližší, rodinu, či přátele.

Po skončení čtvrté části, když účastníci vystupují ven, se vytvoří kruh, lidé se drží vzájemně za ruce, zazpívá se jedna píseň a účastníci ze sebe vydají závěrečný výkřik radosti a uvolnění. To je pro mě vždy velmi silná emotivní záležitost. Cítím totiž, jak si účastníci sáhli na dno svých sil.

Tím, že o něco prosí a zároveň to dostávají, tím i něco dávají. Přemohli totiž své utrpení, které za tyto dary obětovali. Cítím tedy, jak do všech vstupuje velká energie, cítím soudržnost, která panuje mezi všemi, kteří se tohoto obřadu účastní, a to je pro mne velká odměna za provádění tohoto obřadu.

Druhý den dopoledne se vytvoří tzv. sdílení v kruhu, které je pro mne citově a emočně mnohem silnější než samotný večerní obřad. Zážitky, které lidé prožívají v chýši, se přes noc v každém uleží a dopoledne pak v kruhu každý po jednom hovoří s mluvící hůlkou a vyjadřuje své pocity, zážitky, zkrátka jak to na každého působí. Tím se uvolňuje mnoho emocí, takže se střídá pláč a slova, které by lidé asi v jiných situacích neřekli. To je pro mne další silný a obohacující zážitek.

Tento obřad neprovádím s myšlenkou na domorodou kulturu, neboť jsem přesvědčen, a tak mi to i od domorodých lidí, vůdců jejich lidu bylo mnohokrát řečeno, že máme svoje kořeny, své předky zde v naší zemi a během obřadu se proto právě na ně, na náš život, naše problémy s ním spojené soustřeďujeme.

Vzhledem k tomu, že má tento obřad mnohaletou tradici, je třeba pro úspěšný výsledek, který v lidech přetrvává nejméně půl roku, dodržovat krok za krokem veškeré obřadní a rituální náležitosti. Pro nás s Písničkou to znamená velkou cestu při pomáhání lidem tímto u nás netradičním způsobem.“

Jana Reda Shirta doplňuje Ladislava Písnička Svobodová: „Když jsem dostala nabídku od Honzy ke společnému vedení tohoto obřadu, skoro se mi vlily slzy do očí. Honzu znám už několik let, znám i jeho práci a přístup k těmto obřadům, jeho moudrost, učení, pokoru a úctu.

Několikrát jsem se účastnila nejen obřadů Potní chýše, ale byla jsem i pomocníkem při rituálech Hledání svého průvodce. Honza mi otevřel oči k nalezení části svého já, a k pokoře a úctě nejen k vesmíru, ale hlavně i k Matce Zemi.

Když jsem poprvé prováděla s Honzíkem tento obřad, nevím, nedá se to slovy popsat. Cítila jsem, že jsou se mnou všechny bytosti, duchové, kteří nade mnou drží ochrannou ruku a vedou mě. Bylo nádherné prosit při vykuřování potní chýše všechny duchy, aby ochránily všechny zúčastněné, aby nám přišli na pomoc, aby se nikomu nic zlého nestalo, abychom byli během obřadu všichni ochráněni.

Nevím, jak dlouho jsem zůstávala v meditaci s předky a duchy, ale cítila jsem velkou zodpovědnost, pokoru a úctu. Během samotného obřadu začali v druhém kole spolu se mnou lidé zpívat. Bylo to nádherné a silné – to propojení, ta soudržnost, kterou jsme všichni cítili. Neskonale mě objímala. Cítila jsem, že se během obřadu stalo mnoho energických výměn u každého jednotlivce, ale věděla jsem celou tu dobu, že jsme v bezpečí. Po skončení obřadu jsem se spolu se zúčastněnými cítila odlehčená, plná energie a nové síly. Jsem neskonale vděčná za tuto možnost vést spolu s Honzou tyto obřady a učit se dál na své cestě životem.“

Co je vlastně Inipi? Indiánský název Inipi znamená „znovuzrození“ a je určen pro obřad potní chýše. Je jedním z nejstarších obřadů indiánů Severní Ameriky.

Obřad slouží k očistě mysli či duše, což bylo v pojetí Indiánů zbavení se zlých duchů a přivolání dobrých bytostí. Všechny procesy působí kladně na lidskou psychiku, posvátný obřad se používá vedle uvolnění také k léčení, duchovnímu ozdravování a vnitřnímu rozvoji.

Obřad vede většinou duchovní, medicinman, stařešina… Ten určí vhodné místo pro stavbu potní chýše, oltáře a ohniště.

Chýše je postavena z ohebných větví – kmenů stromů spojených tak, aby vytvořily kopuli. Celá stavba je pokryta přikrývkami, jež slouží k udržení teploty a brání vniku světla (dříve se k pokrytí užívalo kůry, či bizoních kůží).

Takto vytvořená stavba představuje Kosmos, Mateřské lůno a Matku Zemi. V potní chýši jsou zastoupeny přírodní živly – oheň, voda, vzduch a země.

Tma v ní je lidská neznalost, žhavé kameny představují sperma, jež se vkládají do lůna matky, a syčicí pára pak tvořivou sílu Universa.

Vchod do Inipi je z východu, odkud přichází nové svítání.

Uprostřed chýše je vykopaná prohlubeň a hlína z ní je použita na malý oltář vytvořený před chýší, který ženy zdobí a je možno na něj ukládat po dobu obřadu své osobní věci, které se nabíjejí energií, jež proudí mezi ohněm a potní chýší.

Do prohlubně se vkládají rozžhavené kameny nahřívané v ohni před chýší a oltářem. Obřad je formou léčení těla, mysli a duše, má čtyři kola a každé z nich má svůj význam. Účastníci meditují, mohou zpívat za znění bubnu, či chřestidla, vždy čtyři písně na každé kolo.

Každý účastník ví, že potřebuje dar pro stařešinu ve formě tabáku – medicíny, což má svůj význam. Tabák předává při podání rukou.

Obřadu se může zúčastnit kdokoli, bez omezení věku (i děti – byť jen na jedno kolo – indiánské ženy absolvují tento obřad běžně s novorozenci) – jde jen o to, jak to kdo cítí – tím je potřeba se řídit.

Jde o léčivý obřad – má léčit a ne ubližovat. Indiánské ženy se v těhotenství tohoto obřadu účastní, někdy dokonce během obřadu přijde na svět nová bytost.

Jedinou výjimkou jsou ženy, které mají právě menstruaci, a to proto, že toto samotné vnímají indiáni jako velmi významný očistný obřad a jejich tradice jim říká, že nelze (nebo je nebezpečné) provádět tyto dva (jakékoli dva) obřady současně.

Do chýše se vchází jednoduše a ve skromném oblečení bez jakýchkoli ozdob či symbolů „společenského postavení“.

Rádi přijedeme vykonat obřad potní chýše do vašeho bydliště či okolí. Bližší podmínky dohodneme vždy po telefonické domluvě:

Jan Red Shirt: mobil + 420 732 858 924, e-mail: ja.such@seznam.cz, www.mezon.cz
Ladislava
Písnička Svobodová: mobil + 420 604 872 003, e-mail: pisnula@gmail.com, www.pisnula.com

Jan Red Shirt, MeZon Native Park a Ladislava „Písnička“ Svobodová, věštkyně, terapeutka a hudebnice
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 9:21

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.