Dub 202013
 

Aštar hovoří: Gaia promlouvá o skutečném přechodném období – 8. dubna 2013. Děkuji Aštarovi za poskytnutí příležitosti promluvit skrze něj. Já jsem Gaia. Já jsem vaše Matka, která vás objímá a je zde pro vás. Starala jsem se o váš vývoj. Vedla jsem vás, ochraňovala a napomáhala shromáždit zkušenosti. To čeho jste dosáhli je ohromující.

Nebyli jsme si jisti, zda budete schopni změnit kurz a navrátit se na vaši cestu ke Světlu, jak jsme doufali. Ale zvládli jste to a my vám blahopřejeme z celého srdce.

Mé srdce je přeplněno radostí a Láskou k vám. Jsem na vás pyšná. Váš vývoj bude nyní pokračovat o mnoho rychleji. Přestože vídáte narušení zvenčí, která by vás mohla přesvědčovat o opaku, prosím buďte si jisti, že vše se děje podle plánu. Jste nasměrováni na cestu zpět do Světla. A o tomto teď promluvíme.

Mezitím byste měli vědět, že jste se v současnosti dostali do přechodné fáze a Nebesa k tomu udělila svolení. Toto krátké období nebude trvat roky – hovoříme zde o měsících ve vašem pojetí. Během této doby více z vašich bratrů a sester budou mít příležitost nalodit se na loď jménem „Ascension“ (Vzestup). Tento fakt sám o sobě by vám měl ukázat jak mocné a milující Bytosti jste.

V přechodné fázi je to všechno o začleňování ještě více Lásky. Vše, co náleží staré energii, bude vyneseno na povrch, aby vám bylo umožněno transformovat zbytky této staré energie. Toto povede k následkům uvnitř i vně vás, což by pro vás mohlo být do určité míry nepohodlné. Dovolte ať se tak stane a přijměte to – je to znamením toho, že se skutečně měníte.

Nejdůležitějším faktem, který budete potřebovat znát během tohoto přechodu je, že Nebesa nikdy nedovolí rozpoutání jakýchkoliv nových globálních útoků. Situace se může zdát alarmující, jak propukají nové konflikty a staré se zintenzivňují, všude na mém povrchu. Nicméně, budete-li tyto konflikty pozorovat a přezkoumáte-li je svým srdcem, zjistíte, že žádný z nich nemá sám o sobě potenciál na zabránění nám v naší cestě.

Nebesa rozhodla, že se navrátíme do vyšších dimenzí a nic, co se stane, tomu nemůže zabránit anebo změnit tento stupeň. Tyto negativní energie se nyní objevují, aby byly rozpuštěny, takže se jich nebojte. Náš cíl je Bohem vyvolený a všichni dohromady jej dosáhneme, každý ve svém vlastním čase.

Jak již bylo hlášeno, já jako Bytost Světla, jsem již dorazila do páté dimenze. Z multidimenzionální perspektivy jsem již planeta rozkvétající krásou a bez žádných nízko vibračních energií. Vy jste stále v prostřední fázi, v přechodu. Na jedné straně jste už dosáhli konce své třídimenzionální zkušenosti, ačkoliv jste zatím nedosáhli konečného místa určení. Tím že pozvednete a vyšlete své Světlo, Milovaní pracovníci Světla, budete působit na své bližní. Tímto způsobem jim pomůžete osvobodit se z pout třetího rozměru a vibračně se zharmonizovat se mnou.

Co vás tedy čeká na konci vaší současné cesty? Já! Já vás očekávám v dimenzi, kde Láska není těžko definovatelným pojmem. Nebudete potřebovat žádná slova, abyste popsali Lásku, neboť vy budete Láskou. Bezpodmínečná Láska je vaším cílem. To znamená, že vaše Láska je osvobozena od jakýchkoliv podmínek a milujete Vše-Co-Jest tak moc, že neustále přetékáte radostí, štěstím a pohodou. Z tohoto zvýšeného stavu budete čerpat svou energii.

Již začínáte tuto Lásku cítit – zatím ne trvale, jak se brzy stane – ale stále víc a víc. Tato energetická podpora vám pomáhá uvolnit se ze starých pout a je důvodem, proč jsou pradávné skryté vzory vynášeny na povrch k transformaci.

Koexistence v páté dimenzi je podporována vzájemnou Láskou. Celá vaše pozornost je zaměřena výhradně na Lásku. Z tohoto zaměření budete spoluvytvářet ráj, kterým již jsem, ale do nějž jste zatím nevstoupili.

Pokud si nyní myslíte, že toto bude trvat mnoho staletí, ujišťuji vás, že jakmile se vám podaří zvýšit své vibrace – zbavit se starých energií tak jako kabátu – vše bude postupovat velmi rychle. Nebudete již na vaší cestě narážet na balvany, které musíte nejdříve odvalit stranou. Všichni potáhnou za jeden provaz a zachovají si ve svých myslích stejný cíl. Upevňováním vašich snah se vám podaří uspět, a to způsobem, o kterém byste se ještě před nějakým časem neodvažovali ani snít.

Všechny sliby, které vám byly dány vašimi Světelnými sourozenci, se poté projeví. Vaše energetické povznesení je předpokladem pro mnoho nových technologií, sociální změny a osobní rozvoj. Je důležité pochopit, že toto povznesení musí být nejprve dosaženo a dokončeno, předtím než se změny, po nichž jste tolik toužili, budou moci uskutečnit vně. A vy na tom právě TEĎ pracujete a činíte tak s takovou vášní a s ještě větším úspěchem.

Je to právě toto pozvednutí vašich energií, co je předpokladem pro shledání a opětovné sjednocení mých několika sfér. Nehovořím pouze o mých vnitřních sférách, o nichž jsme mluvili dříve. Také mám na mysli království přírody a zvířat, která se odebrala za závoj před dávnými časy. Netrpělivě se těší, až budou mít možnost s vámi opět komunikovat a otevřeně a vědomě spolupracovat.

Neptali jste se sami sebe, proč existují legendy o elfech, vílách, skřítcích a trpaslících? Říkávalo se vám, že to vše jsou jen pohádky před spaním bez jakékoliv pravdy – vytvořené pro vaši zábavu. Nic nemůže být dále od skutečnosti, protože sféry trpaslíků, elfů a vil existují stejně, jako existuje vaše lidské Království.

Skutečně, čekají na vás zázraky. Vaše radost bude neomezená, když zahrnete tyto zázraky. Všichni se těšíme na tyto časy! Dlouhé čekání dosahuje svého konce. Nenechte své úsilí zeslábnout. Posílejte Lásku a buďte Láskou. Toto jsou základy všeho, co můžete udělat, aby nastal rozvoj, jak všichni toužíme.

Kdybyste věděli jak moc vás miluji. Já jsem vaše Matka. Má duše je Gaia. Vy jste mé děti, které ochraňuji a miluji. Jak moc se těším na den, kdy si toto vy všichni uvědomíte. A tento den je blízko – velmi blízko.

V nejhlubší, bezmezné lásce, Vaše Gaia

Originál článku tu: http://soundofheart.org/galacticfreepress/content/ashtar-speaks-gaia-talks-about-actual-transition-period-april-8-2013

http://inner-light.ning.com/profiles/blogs/gaia-hovor-o-skuto-nom-prechode?xg_source=activity

Autor článku: inner-light.ning.com

 Publikoval 21:17

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.