Dub 162013
 

Pážata, nebo-li princové jsou pokaždé úvodními kartami s královskými symboly ve všech čtyřech kategoriích, tj. meče, poháry, hole a disky. My si ale vždy představujeme tyto karty v sestupné řadě, tedy začínáme vždycky králem, takže princové jsou pokaždé předposledními ve své řadě. Zároveň je potřeba připomenout, že se věnujeme i princeznám, protože některé sestavy tarotových karet je mají v sestavě a nahrazují krále.

Pážata, princové všeobecně představují mladé muže, nebo situaci, jež se s touto kartou spojuje. Charakterizuje příležitosti, nebo začínající situaci. To platí převážně při výkladové činnosti. My se více zaměřujeme na příběh postavy a její úkol, což lze potom spojit se situací na níž je výklad karet situován.

Příběh „Prince pohárů“ začíná v době, kdy si on začíná více uvědomovat své city a pocity k lidem ve svém okolí. Přichází-li s nimi nově do styku a nezná je, neví, co od nich může očekávat. Je zřejmé, že si potřebuje vytvořit svůj způsob jednání. On už je připraven se učit novým poznatkům, rozvíjet své city a důvěřovat si. Proto, aby dokázal milovat a respektovat druhé, je potřeba, aby se rozvíjel v této oblasti sám.

Uvědomuje-li si svou osobní hodnotu, má-li rád sám sebe, bude to umět uplatnit i ve vztazích k druhým lidem. Jeho příběh nás s těmito okolnostmi seznamuje. Poodhaluje i nesmělé chování, ale je podloženo touhou pomáhat, pochválit a pochopit, oč se v dané situaci jedná.

Povaha „Prince pohárů“ je přátelská. Má snahu své blízké, ale i přátele vždy podpořit, jakmile to je potřeba. Je-li citlivý, celkem dobře vystihne, kdy je moudré jednat a jak. Někdy se přimlouvá, poskytne útěchu, projeví porozumění pro situaci a poskytne vhodnou radu. Ví, kdy je to potřeba. To jeho přátelům pomáhá, protože to uvolní podnět k procesu řešení situace. Za to si zaslouží ocenění a pochvalu. A „Princi pohárů“ to zase dává novou sílu a důvěru ve svém konání pokračovat dál. Uvědomme si, že má za úkol se v těchto činnostech zdokonalovat a získávat větší sebejistotu.

Už víme, že lze odečítat povahu jedince a jeho schopnosti či způsob projevu z gest, chování a celkového vyzařování. Charisma osobnosti pravdivě vypovídá o životním stylu. Shodně je to i u postavy „Prince pohárů“. Jeho hlavní gesto, které na první pohled zaujme naši pozornost, je pohár.

Ten drží v pravé ruce a je výrazem nabídky. Pohár symbolizuje cit, vstřícnost a laskavost. Oděv, jež zdobí „Prince pohárů“, poodhaluje umělecký talent se zaměřením na poezii, hudbu a umění jako takové. Své emoce projevuje právě v těchto uměleckých směrech, ale i čerpá. To dělá převážně v době, kdy si není jistý a potřebuje svoji sebejistotu podpořit o poznatky druhých.

Největší sílu ve svých citech a poznání má v době vlády vodních znamení (Ryby, Raci a Štíři). Má-li převahu astrologické znamení Štíra, tehdy se u něho víc projevuje vášnivost a touha. Vlivy ostatních astrologických znamení podporují jeho ochotu se odevzdat proměně. Nemá-li dost odvahy projevit svá přání, může se uchýlit i k jejich utajení. K jejich naplňování pak používá skrytou formu. To jenom víc zvýrazňuje jeho nevyzrálost. Jelikož je mlád a získává své zkušenosti, může se chovat i tímto způsobem. Není potřeba ho za to odsuzovat, ale měli bychom být víc pozornější.

„Princ pohárů“ nám symbolizuje obrázek toho, který se nebojí podívat se tváří v tvář své touze a prožít ji. Současně je také připraven se toho, po čem tolik touží, vzdát, je-li to potřeba. Mistrovství touhy, které je jeho specifickou vlastností, je současně i darem a uměním se vzdát všeho vytouženého, neulpívat na ničem a pokračovat dál ve své cestě. Ta směřuje k větší citové stabilitě.

Marie Plášilová, kartářka a numeroložka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 15:06

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.