Dub 112013
 

Mnohé v tomto životě lze posunout kupředu tak, abychom už se nikdy nemuseli potýkat se svými karmickými závazky. Rodina, kterou jsem měla právě před sebou, mi to názorně ukazovala. Obrátila se na mě paní, která si byla vědoma toho, že chce něco začít dělat se závislostí na partnerovi, jež z ní činila bezbrannou loutku.

Vždy, když se totiž v jeho blízkosti objevila nějaká žena, vyvstaly v ní obavy, že ji manžel opustí a ona zůstane sama. Tyto obavy přerůstaly ve velký strach, který ji ochromoval tak, že už se neovládala a dokonce zvažovala, že manžela opustí.

Z výkladu karet se mi ale žádná žena blízko jeho srdci neukazovala, pouze kolegyně, přítelkyně a nadřízená, ze které si ona sama mohla svými silnými myšlenkami přivodit případnou sokyni. Při karmickém výpočtu jsem jí sdělila, že jejich manželské soužití může být velice šťastné, pokud nebude dávat průchod svým negacím, jež pochází z minulých životů a jsou zatížené silnou karmou. Bylo zřejmé, že jejich životní cesta tady a teď je naplněna naplněním jejich svazku a dokončením karmických závazků.

Jakmile jsem nahlédla do minulých životů, nastínil se mi život mladé ženy, která sama na pokraji společnosti v tichosti vychovávala dítě. Muž a otec dítěte, který byl vysoce postavený a hmotně zajištěný, se k synovi z obavy o ztrátu společenské prestiže nehlásil. Žena stále vyčkávala jeho příchodu a žila v obavách, že je opustí. Dokud se k nim vracel, tak je finančně podporoval, avšak v momentě, kdy vytušil možné odhalení, selhal a od družky i dítěte odešel. Zůstala tedy s dítětem sama, živořící a zoufalá v pustině, aby se skryla před zraky lidí. 

V tomto životě se setkali všichni tři – ona, manžel i jejich syn, vůči němuž byl rovněž vytvořen karmický dluh. Manžel si do tohoto života přinesl slib duše dorovnat dluh vůči partnerce i dítěti z minulého života v podobě zajištěné rodiny se silnou potřebou ji neopustit. Bylo to však pro ženu ponechanou v minulém životě v bídě a posměchu hodně obtížné. 

Začaly jsme skrze andělské energie zpracovávat všechny bloky, zaznamenané už mnohem dříve, než v posledním životě. Žena trpěla a nebylo jednoduché její duši připravit na klidné rodinné prostředí. Avšak tím, že začala na sobě pracovat, začaly se lehce odstraňovat i další blokující energie na manželovi, na nichž jsme zapracovaly skrze ní. Všichni tři z tohoto svazku postupně procházeli karmickým rozpouštěním, propouštěním a oživením svých vztahů, což se v jednu chvíli zdálo nemožné.

Jejich syn totiž stagnoval a začal jim nevědomě vracet vše, co mu z minulých životů dlužili. Vynucovat si jejich pozornost, takže byli nuceni začít žít ve svornosti v páru a zapomenutí na současné dluhy vůči sobě.

Tím byl postupně jejich karmický dluh smazán – manžel vůči manželce, otec vůči dítěti, ale i matka vůči dítěti, jeden vůči druhému. Jejich cesta nebyla jednoduchá vzhledem k tomu, že se ocitli všichni jako karmičtí členové v jedné rodině, ovšem o to silnější byl pocit, když jsem směla vidět, jak se jejich rodina s láskou rozrůstá o dalšího člena a jejich rodová karma se dočistila a došla ke svému konci.

Silvia Gemini, věštkyně a karmický terapeut
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 9:37

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.