Úno 152013
 

Jistě si nemusíme dlouze povídat o tom, že štěstí chce mít každý. Toužíme pocítit radost, kterou leckteří z nás vytrvale hledají a přitom ji stále nenacházejí. Kde jen může být náš bod Štěstí? Malé děti mají štěstí přehršel. Neznají ještě strasti života, a radost a štěstí jsou pro ně naprosto přirozené. A přece máme bod Štěstí všichni. Jen je ukryt pod vrstvou bolestí a strádání po dobu všech inkarnací.

Proč by štěstí nemohlo být přirozené i pro člověka, který poznal za svůj život více životních strádání a nehod? O tom, že někdo má štěstí více a je tzv. dítětem štěstěny a někdo je zase smolař, jsem se přesvědčila u mladého děvčete, jež si přišlo pro výklad a další nasměrování v životě. Neměla od dětství na „růžích ustláno“ a i když v dnešní moderní době děti už nemusí prožívat zklamání po vzoru dětství Olivera Twistera, u této dívky to neplatilo.

Vlastní rodiče nepoznala, a vyrůstajíc v náhradní rodině se zde cítila ne zcela vítaná. Vlastně nikdy nepochopila, proč si vybrali právě ji? V jejím krátkém životě měla tolik zklamání, že by to vystačilo i pro dospělého.

Výpočtem jejího karmického rozboru jsem neviděla žádné znaky skýtající nevhodné energie, které by ji přímo znevýhodňovaly. Přesto tu stále něco nehrálo. Pohlédla jsem do skrytého vzorce data narození a skloubila jej s karmickými kódy duše.

Právě tady se ukázalo, co je příčinou většiny dívčiných nezdarů. Její duše si zvolila v této inkarnaci dávné odčinění jejích nesouladících energií, což se projevilo právě v přitahování negativních činností. Jakoby se sama trestala za něco, co bylo kdysi dávno. Její duše měla pocit, že si nezaslouží lásku a radost a podvědomě se stahovala tam, kde se jich  nedostávalo.

Když jsem s tím dívku seznámila, zavrtěla hlavou, že si přece sama nemůže vyhledávat takové situace. „Copak si normálně myslící člověk může přát nezdar?“

Navrhla jsem zásah do minulého života, kde jsem odrušila negativní působení, které přesahovalo až do tohoto života. Za pomoci Archandělů jsem zpracovala i rovinu Duše a dál jsem dívce aktivovala důležité body Štěstí, Hojnosti a Síly. Na těchto bodech je vidět, co se má v daných oblastech ještě zpracovat, na kolik už jsou aktivované a zda je jejich očištění zapotřebí zopakovat. Někdy se ukazují tyto body jako magnety, které přitahují negativní aspekty, jež nám brání právě v hojnosti, radosti, lásce, zdraví a způsobu žití tady na Zemi.

Tím, že mi byly tyto kódy důležitých bodů předány, snažím se s nimi během terapie pracovat, aby pomohly lidem v dalších rovinách života nastolit rovnováhu a radost ze života v Novém Věku.

Stejně tak jsme dál společně sledovaly dívčin život. Bylo zapotřebí ještě další sezení, neboť karma v jejím životě byla navrstvená a postupně se uvolňovala. Přesto však začalo docházet ke šťastným shodám v životě, během nichž se realizovala a začala dosahovat dobrých výsledků v jakékoliv oblasti jejího života. Bylo příjemné vidět, že její body Hojnosti, Síly a Štěstí začínají vykazovat stále vyšších rovin a smích a radost se jí po mnoha životech opět vrátil do života současného. 

Silvia Gemini, věštkyně, kartářka a karmická terapeutka
Publikováno v časopisu Ve hvězdách & Lidový léčitel

 Publikoval 11:02

Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.