Milan Knob: Tajemné údolí řeky Doubravky

 Strašidla a pověsti, Záhady a tajemno  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Milan Knob: Tajemné údolí řeky Doubravky
Led 222014
 

Chotěboř a zdejší panství patřily v 17. století Jaroslavu Sezimovi Rašínovi z Rýzenberka. Ke svým poddaným byl velmi krutý a proto nenalezl ani po smrti klid. Každou noc úderem dvanácté byli Chotěbořští svědky hrůzostrašného výjevu. Od východní strany zámku vyjížděl nádherný kočár, do něhož bylo zapřaženo trojspřeží ohnivých vraníků. Duch Rašína byl zahalen v černém a městem projížděl celou hodinu. Výjev byl často provázen hlukem, který budil počestné občany. Ti už nemohli Rašínovo řádění vydržet a poprosili proto kněze, aby ho zahnal.

Číst dále »

 Publikoval 16:03

Filip Jan Zvolský: Strašidla a pověsti Malé Strany – o bezhlavém Švédovi a další (1. část)

 Strašidla a pověsti  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Filip Jan Zvolský: Strašidla a pověsti Malé Strany – o bezhlavém Švédovi a další (1. část)
Kvě 242013
 

Na území dnešní Malé Strany stály kolem kostelíků samostatné osady již od 9. století. Právě zde také měl stát první dům postavený podle proroctví kněžny Libuše. Na město byla Malá Strana povýšena v roce 1257 králem Přemyslem Otakarem II. Za vlády Karla IV. bylo město obehnáno středověkými gotickými hradbami a svůj barokní vzhled, který je pro Malou Stranu dnes tak typický, získala Malá Strana v 16. století.

Číst dále »

 Publikoval 9:10

Filip Jan Zvolský: O vzniku města Prahy

 Strašidla a pověsti  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Filip Jan Zvolský: O vzniku města Prahy
Kvě 052013
 

Dávno před tím, než do míst, kde dnes stojí Praha, přišli první lidé, se zde odehrálo cosi podivného, co mělo svůj původ v nebi. Bohu tehdy došla trpělivost s Luciferem – andělem světla, který se nad něj povyšoval. Proto ho archanděl Gabriel udeřil svým kopím do hlavy, až mu z koruny vypadl zářící drahokam – symbol světlonoše – Luxfera.

Číst dále »

 Publikoval 7:57